Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Marianowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900926

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza funkcjonowania przekładni hydrostatycznej napędu jazdy wozu wiertniczegoAnalysis of performance parameters of hydrostatic transmission of drifting jumbo / Jan MARIANOWSKI, Jarosław Wilczek // W: ICCC'2004 : proceedings of 5\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May 25–28, 2004, Vol. 2 / ed. Andrzej Kot ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control ; Polish Academy of Science. Mechatronics Group. Machinery Construction Committee. — Kraków : FMER AGH-UST, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 339–348. — Bibliogr. s. 348, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i badania wybranych elementów automatyki układu sterowania pracą wiertarki hydraulicznejAnalysis and adjustment of special elements control for hydraulic drifter of work / Jan MARIANOWSKI, Jacek Kaczmarek // W: TUR 2003 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2003 : Kraków–Krynica, wrzesień 2003 : materiały konferencyjne = TUR 2003 : III [third] international conference Mining Techniques 2003 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8391574261. — S. 625–634. — Bibliogr, s. 633, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza i ocena energochłonności procesów wydobycia i przeróbki w kopalni podziemnej rudy cynku i ołowiuAnalysis and assessment of the energy consumption of crushing and production process in a zinc and lead ore of underground mining / Jan MARIANOWSKI // W: TUR 2003 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2003 : Kraków–Krynica, wrzesień 2003 : materiały konferencyjne = TUR 2003 : III [third] international conference Mining Techniques 2003 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8391574261. — S. 671–681. — Bibliogr. s. 681, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza i ocena energochłonności procesów wydobycia i przeróbki w kopalni surowców skalnychAnalysis and assessment of the energy consumption of crushing and production process in a raw materials quarry / Jan MARIANOWSKI // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 637–646. — Bibliogr. s. 646, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza i pomiary parametrów pracy przekładni hydrostatycznej wozu wiertniczegoAnalysis and measurements of performance parameters of hydrostatic transmission of drifting jumbo / Jan MARIANOWSKI, Jarosław Wilczek, Jacek Kaczmarek // W: TUR 2003 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2003 : Kraków–Krynica, wrzesień 2003 : materiały konferencyjne = TUR 2003 : III [third] international conference Mining Techniques 2003 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8391574261. — S. 683–693. — Bibliogr. s. 693, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyzacja funkcjonowania maszyn roboczych w skalnym górnictwie podziemnym i odkrywkowym[Automation of heavy duty machine operation into underground and opencast rock mining] / Jan MARIANOWSKI // W: Innowacyjne maszyny i technologie : efektywność : konferencja naukowo-techniczna : 24–25.01.2012 r., Szczyrk. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–7]. — Bibliogr. s. [7], Streszcz.. — Afiliacja autora: Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Automatyzacja pracy w pełni hydraulicznych maszyn wiertniczych przeznaczonych dla górnictwa odkrywkowego i podziemnegoAutomation of heavy duty all hydraulic drilling machines into underground and opencast rock mining / Jan MARIANOWSKI // W: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 2012 : stan, potrzeby, oczekiwania i możliwości : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 16–18 maja 2012 = Hydraulics and pneumatics'2012 : international scientific-technical conference / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP = Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians – SIMP. — Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, [2012]. — ISBN: 978-83-87982-78-2. — S. 45–55. — Bibliogr. s. 54–55. — Afiliacja autora: Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Efektywność modernizacji parku maszynowego kopalniEffectiveness of modernization of the rock minerals open pit machines / Jan MARIANOWSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 3–4, s. 125–127. — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Energochłonność procesów wydobycia i przeróbki w kopalni surowców skalnych[Energy-consuming of processes of excavation and processing in raw materials mine] / Jan MARIANOWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 2, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Konstrukcja i funkcjonowanie hydraulicznego układu roboczego współczesnej wiertnicy odkrywkowejConstruction and operation of hydraulic working circuit of the modern drilling rig for surface mining / Jan MARIANOWSKI // W: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne'2007 : krajowy sektor wobec wyzwań konkurencyjności : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 10–12 października 2007 = Hydraulics and pneumatics'2007 : domestic branch and challenges of competitiveness : international scientific-technical conference / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP. — Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, cop. [2007]. — ISBN: 978-83-87982-27-0. — S. 1–8. — Bibliogr. s. 8. — Referat dołączony do materiałów konferencyjnych w formie dodatkowej luźnej wkładki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Konstrukcja narzędzi wiertniczych w aspekcie skutecznego usuwania zwiercin przepłuczką powietrznąConstruction of drilling tools from the point of view of chip removal by an air drilling flow / Jan MARIANOWSKI // W: I [Pierwsza] międzynarodowa konferencja Techniki Urabiania 2001 : TUR 2001 : Kraków–Krynica, wrzesień 2001 : materiały konferencyjne = I [First] international conference Mining Techniques 2001 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — [Kraków : AGH], [2001]. — Opis częśc. wg okł. — S. 449–463. — Bibliogr. s. 462–463, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Krótki przegląd maszyn roboczych ciężkich stosowanych w inżynierii lądowej i budownictwie[Short review of heavy duty machines used in civil engineering] / Jan MARIANOWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 2, s. 46–50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Maszyny wiertnicze w górnictwie odkrywkowym i podziemnym[Drilling machines in surface and underground mining] / Jan MARIANOWSKI, Magdalena Palion // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2013 nr 4, s. 14–16. — Summ.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowe rozwiązanie zabezpieczeń funkcjonowania upodatnionej obudowy zmechanizowanej[New solutions of safety lock operation of a flexible mechanized shield supports] / Antoni KALUKIEWICZ, Jan MARIANOWSKI // W: Innowacyjne maszyny i technologie : bezpieczeństwo : konferencja naukowo-techniczna : 3–4 lutego 2011 r., Szczyrk. — [Szczyrk : s. n.], [2011]. — S. [31–34]. — Bibliogr. s. [34]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena funcjonowania wiertnicy ROC F6 pracującej w warunkach kopalni DubieAssessment of the ROC F6 drilling rig operation installed in the “Dubie” opencast mine conditions / Jan MARIANOWSKI, Bogdan Perek // W: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego : konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 20–21 września 2012 / SIMP. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, [2012]. — ISBN: 978-83-87982-79-9. — S. 23–38. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Summ.. — Jan Marianowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena wydajności koparki podsiębiernej pracującej w warunkach kopalni dolomitu[Capacity assessment of an undershot bucket excavator operating in dolomite mining conditions] / Jan MARIANOWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 4, s. 60–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pozyskiwanie surowca skalnego w świetle zużycia energii[Gain of rock raw materials from an energy consumption point of view] / Jan MARIANOWSKI // W: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego : konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 16–17 września 2010. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, [2010]. — ISBN: 978-83-87982-54-6. — S. 87–96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pozyskiwanie surowca skalnego w świetle zużycia energiiAcquiring of mineral raw materials in the view of energy consumption / Jan MARIANOWSKI // W: Konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów dla budownictwa i górnictwa skalnego : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Banysia, Wacława Kolleka. — Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2012. — ISBN: 978-83-934901-0-3. — S. 105–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rezultaty badań eksploatacyjnych samobieżnej w pełni hydraulicznej obrotowo-udarowej wiertnicy przeznaczonej dla górnictwa skalnegoOperating investigation results of all hydraulic of rotary and percussive drill rig destinated for opencast mining / Jan MARIANOWSKI, Krzysztof WŁADZIELCZYK // W: Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — ISBN10: 83-86310-10-3. — S. 383–392. — Bibliogr. s. 392, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rezultaty badań eksploatacyjnych wiertnicy Glinik WS 30/130Results of the Glinik WS 30/130 drill operating investigation / Jan MARIANOWSKI, Krzysztof WŁADZIELCZYK, Andrzej Kamiński // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XII [dwunasta] konferencja naukowa : Zakopane, 18–21 styczeń 1999, Cz. 2. — [Łódź : Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej], [1999]. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rezultaty badań przemysłowych urządzenia R500 przeznaczonego do mechanizacji prac rekonstrukcyjnych odwiertach gazowychResults of field testing of the R500 heavy duty carrier for a reconstruction of gaseous drilling holes / Jan MARIANOWSKI, Krzysztof WŁADZIELCZYK // W: Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — ISBN10: 83-86310-10-3. — S. 393–402. — Bibliogr. s. 402, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sterowanie pracą hydraulicznych wiertarek obrotowo-udarowych[Operation control of the hydraulic drifter drill] / Jan MARIANOWSKI // Pneumatyka (Wrocław) ; ISSN 1426-6644. — 2006 nr 5, s. 32–34. — Bibliogr. s. 34, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sześć lat badań eksploatacyjnych i wprowadzania udoskonaleń samojezdnego urządzenia R500 przeznaczonego do rekonstrukcji gazowych otworów eksploatacyjnychResults of six year's field testing of the R500 heavy duty carrier for a reconstruction of gaseous drilling holes / Jan MARIANOWSKI, Jan Grądalski, Marian Waląg // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 221–228. — Bibliogr. s. 228, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Technika smarowania w maszynach roboczych ciężkich[Lubrication technology into heavy duty machines] / Jan MARIANOWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 3, s. 56–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wiercenie XXI w. : problemy automatyzacji pracy w pełni hydraulicznych maszyn wiertniczych przeznaczonych dla górnictwa odkrywkowego[The 21st century drillings : problems of operating automation in full hydraulic drilling installations destined for the surface mining] / Jan MARIANOWSKI // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2015 nr 2, s. 27–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: