Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Marianowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900926

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza stateczności nowego wozu wiercąco-ładującego przeznaczonego dla górnictwaStability analysis of a new drilling and loading truck destinated for mining / Jan MARIANOWSKI, Marek Halwa // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2010 vol. 4 no. 2, s. 114–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Efektywność modernizacji parku maszynowego kopalniEffectiveness of modernization of the rock minerals open pit machines / Jan MARIANOWSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 3–4, s. 125–127. — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Efektywność modernizacji parku maszynowego w świetle zużycia energii czyli historia kopalni surowców skalnych pisana dżulamiEffectiveness of modernization of the open pit machines from the energy consumption point of view or history of rock raw materials mining written in joules / Jan MARIANOWSKI, Tomasz Cieśla // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 409–419. — Bibliogr. s. 418–419, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energochłonność procesów wydobycia i przeróbki w kopalni surowców skalnych[Energy-consuming of processes of excavation and processing in raw materials mine] / Jan MARIANOWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 2, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gdzie ukryła się siła hydrodynamiczna w charakterystyce zaworu ciśnieniowegoWhere the hydrodynamic force has been hidden in a pressure valve characteristics / Jan MARIANOWSKI // W: Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł, Edward Palczak. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2010. — Na s. tyt. dod.: CYLINDER 2010. — ISBN: 978-83-60708-45-3. — S. 111–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hydrauliczny układ roboczy wiertnicy stosowanej w górnictwie odkrywkowymHydraulic working circuit of the modern drilling rig for surface mining / Jan MARIANOWSKI // Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 2007 R. 27 nr 6, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Konstrukcja i wyniki badań nowego rozwiązania zaworu upustowego dla upodatnienia obudowy zmechanizowanejDesign and test result of the new solution valve hydraulic for flexibility powered roof supports / KALUKIEWICZ Antoni, MARIANOWSKI Jan, KIPCZAK Piotr // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 235–243. — Bibliogr. s. 243, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Krótki przegląd maszyn roboczych ciężkich stosowanych w inżynierii lądowej i budownictwie[Short review of heavy duty machines used in civil engineering] / Jan MARIANOWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 2, s. 46–50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metodyka modelowania i wyniki badań symulacyjnych zaworu bezpieczeństwa dla siłowników obudów zmechanizowanych dużej podpornościMethodology for modelling and results of simulation tests of safety valve for the cylinders of powered roof supports of high load baering capacity / Antoni KALUKIEWICZ, Jan MARIANOWSKI, Piotr KIPCZAK // W: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo - efektywność - niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2012. — Na s. tyt. dod.: Komtech 2012. — ISBN: 978-83-60708-67-5. — S. 281–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie zjawisk dynamicznych zachodzących w dwustopniowych stojakach hydraulicznych[Utilization of space under a piston of internal upper prop of a telescope prop in the aim of sudden phenomena attenuation in a roof failure] / Zygmunt Domagała, Jan MARIANOWSKI // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2014 R. 16 nr 7/8, s. 130–137. — Bibliogr. s. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Napęd hydrostatyczny samojezdnego wozu wiercąco-ładującego przeznaczonego do górnictwa węglowego[Hydrostatic power of drilling and loading truck destinated for coal mining] / Antoni KALUKIEWICZ, Jan MARIANOWSKI // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2010 R. 12 nr 7/8, s. 72, 74–76. — Bibliogr. s. 75–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowa konstrukcja i wyniki badań zaworu upustowego obudowy zmechanizowanejDesign and test results of the new bleed valve solution for powered roof support flexibility / Antoni KALUKIEWICZ, Jan MARIANOWSKI, Piotr KIPCZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 11, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowe rozwiązanie zabezpieczeń funkcjonowania upodatnionej obudowy zmechanizowanejNew solutions of safety lock operation of a flexible mechanized shield supports / Antoni KALUKIEWICZ, Jan MARIANOWSKI // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2011 R. 13 nr 7/8, s. 152–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena stateczności nowego wozu wiercąco-ładującego przeznaczonego dla górnictwaStability analysis of a new drilling and loading truck destinated for mining / MARIANOWSKI Jan, Halwa Marek // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 223–234. — Bibliogr. s. 233–234, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena stateczności nowego wozu wiercąco-ładującego przeznaczonego dla górnictwaStability estimation of a new drilling and loading car designed for the mining industry / Jan MARIANOWSKI, Marek Halwa // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 11, s. 64–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena wydajności koparki podsiębiernej pracującej w warunkach kopalni dolomitu[Capacity assessment of an undershot bucket excavator operating in dolomite mining conditions] / Jan MARIANOWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 4, s. 60–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • O istocie napędu hydraulicznego samojezdnego wozu wiercąco-ładującego przeznaczonego dla górnictwa węglowego[About essence of hydraulic drive of self–propelled drilling–and–loading car destination for the coal mining industry] / Jan MARIANOWSKI, Antoni KALUKIEWICZ, Marek Halwa, Andrzej Kędziora // W: Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : monografia : praca zbiorowa / red. nauk.: Adam Klich, Edward Palczak, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : CMG KOMAG, 2008. — Na s. tyt. dod.: CYLINDER 2008. — ISBN: 978-83-60708-21-7. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Podstawy funkcjonowania i sterowania pracą hydraulicznych wiertarek obrotowo-udarowychGrounds for functioning and control of operation of rotary-percussive drills / Jan MARIANOWSKI // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2007 R. 25 nr 1, s. 21–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Podstawy zasilania i sterowania pracą hydraulicznych wiertarek obrotowo-udarowych[Bases of power supply and control of the hydraulic drifter drills] / Jan MARIANOWSKI // W: Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł, Edward Palczak ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2009. — Na s. tyt. dod.: CYLINDER 2009. — ISBN: 978-83-60708-36-1. — S. 183–196. — Bibliogr. s. 196

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Problemy wykorzystania kombajnu tarczowego do drążenia wielkoprzekrojowych tuneli burzowychProblems of utilization of a full shield machine to a driving of high cross – section storm-water drains / Jan MARIANOWSKI, Mateusz Gajda // W: KOMTECH 2011 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — ISBN: 978-83-60708-55-2. — S. 29–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Samojezdny wóz wiercąco–ładujący dla górnictwa węglowegoSelf–propelled driling–and–loading car for the coal mining industry / Antoni KALUKIEWICZ, Jan MARIANOWSKI, [et al.], Piotr KIPCZAK // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2008 R. 26 nr 4, s. 39–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Samojezdny wóz wiercąco-ładujący przeznaczony dla górnictwa podziemnego[Self propelled driling and loading car for the underground coal mining] / Jan MARIANOWSKI, Antoni KALUKIEWICZ, Marek Halwa, Andrzej Kędziora // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2009 nr 12, s. 111–112. — Bibliogr. s. 112. — Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22.01.2009 / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009 + CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Siła hydrodynamiczna w charakterystyce zaworu ciśnieniowegoHydrodynamic force in characteristic of the pressure valve / Jan MARIANOWSKI // Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 2011 R. 31 nr 2, s. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ., Zfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Techniczne aspekty pozyskiwania i wydobycia gazu łupkowegoTechnology aspects of shale gas getting and exploitation / Jan MARIANOWSKI, Wojciech TEPER // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 3–4, s. 58–66. — Bibliogr. s. 65–66. — W publikacji błędnie podano nazwisko autora: Wojciech Tepler

 • słowa kluczowe: gaz łupkowy

  keywords: hale gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Technika smarowania w maszynach roboczych ciężkich[Lubrication technology into heavy duty machines] / Jan MARIANOWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 3, s. 56–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: