Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kulinowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7524-3651

ResearcherID: brak

Scopus: 55802371311

PBN: 3933650

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania sztywności poprzecznej taśm przenośnikowych[Laboratory tests of conveyor belt throughability] / KULINOWSKI Piotr // W: Sympozjum naukowo-techniczne : Szczyrk, 4–6 lutego 2010 r.. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. 35–45. — Bibliogr. s. 44–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Identyfikacja parametrów techniczno-ruchowych przenośników taśmowych jako sposób na obniżenie kosztów wydobyciaIdentification of the technical parameters of belt conveyors as a way to reduce the cost of extraction / P. KULINOWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 734–744. — Bibliogr. s. 743–744, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Krążnik przenośnika taśmowego[Roller of the belt conveyor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FURMANIK Kazimierz, KALUKIEWICZ Antoni, KULINOWSKI Piotr, Wieloch Stanisław, Lasota Tomasz. — Int.Cl.: B65G 39/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390916 A1 ; Opubl. 2010-10-11. — Zgłosz. nr P.390916 z dn. 2010-04-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 21, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390916A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Laboratoryjne badania wpływu geometrii zestawu krążnikowego na statyczne obciążenie krążnikówLaboratory tests of dependences between a through geometry and the static load of idlers / Piotr KULINOWSKI, Dariusz WĘDRYCHOWICZ, Jacek ZARZYCKI // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2010 nr 2, s. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — X Międzynarodowa konferencja naukowa „Computer Aided Engineering” : 23-26 czerwca 2010 r., Szklarska Poręba. — Wrocław : HMR-Trans Sp. z o. o., 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mobilne stanowisko do badania oporów obracania krążnikówMobile stand for testing of idlers rotating resistance / Piotr KASZA, Piotr KULINOWSKI, Jacek ZARZYCKI // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2010 nr 3, s. 16–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Podpora krążnikowa[Roller support] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FURMANIK Kazimierz, Bogacz Roman, BODZIONY Przemysław, Heller Franciszek, KALUKIEWICZ Antoni, KULINOWSKI Piotr, PYTKO Stanisław, WĘDRYCHOWICZ Dariusz, Matyga Jan. — Int.Cl.: B65G 39/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390142 A1 ; Opubl. 2010-10-11. — Zgłosz. nr P.390142 z dn. 2010-01-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 21, s. 12. — Błędnie podano nazwisko: Stanisław Pykto. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390142A1.pdf

 • słowa kluczowe: przenośniki taśmowe, tarcie, krążnik centrujący

  keywords: friction, alignement idler, belt conveyors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposoby zabezpieczania miejsc współpracy taśmy z elementami ruchomymi przenośników taśmowychThe safeguarding methods of the cooperation points of a belt with movable components for belt conveyors / Roman JABŁOŃSKI, Piotr KULINOWSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 1, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ rozstawu zestawów krążnikowych na drogę napinania taśmyEffect of idler sets spacing on the take-up travel distance / Piotr KULINOWSKI // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2010 nr 1, s. 17–21. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ wybranych parametrów techniczno-ruchowych przenośnika na długość drogi napinania taśmy[The influence of technical-and-operational parameters of belt conveyor for the movement of the take-up pulley] / Piotr KULINOWSKI // W: Nowe rozwiązania w transporcie taśmowym : XVIII międzynarodowe sympozjum : Zakopane 6–7 maja 2010 / Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S. A., Komitet Górnictwa PAN. Sekcja Mechanizacji Górnictwa. — Kraków : AWK „GEO”, cop. 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60605-16-5. — S. 125–137. — Bibliogr. s. 135–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wykorzystanie symulacyjnych metod obliczeniowych w analizie rozkładu prędkości strugi urobku na rynnie przenośnika zgrzebłowegoThe use of simulation methods in computational analysis of excavation stream velocity on the gutter of a scraper conveyor / Piotr GOSPODARCZYK, Piotr KULINOWSKI, Wojciech CZUBA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2010 nr 3, s. 66–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie Metody Elementów Dyskretnych (DEM) do symulacji odstawy urobku przez ścianowy przenośnik zgrzebłowyApplication of the Discrete Element Method (DEM) to simulate an excavated material haulage by a longwall scraper conveyor / Wojciech CZUBA, Piotr GOSPODARCZYK, Piotr KULINOWSKI // Symulacja w Badaniach i Rozwoju ; ISSN 2081-6154. — 2010 vol. 1 no. 3, s. 213–221. — Bibliogr. s. 220–221, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: