Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bolesław Krauze, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4975-4976 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6508026213

PBN: 5e709209878c28a04738ef21

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 296, z ogólnej liczby 298 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAbility to mill rocks in open-pit mining
  AutorzyŁukasz BOŁOZ, Krzysztof KRAUZE
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 41–48
2
 • [referat, 2014]
 • TytułAdaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S. A.
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Tomasz Krokos
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 101–102
3
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAdaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli Kłodawa S. A.
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Tomasz Krokos
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2014. — S. 115–125
4
 • [referat, 2017]
 • TytułAktualne trendy w automatyzacji i robotyzacji w górnictwie polskim i światowym
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Krzysztof KOTWICA
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 13
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAn analytical assessment of loading process for cutting elements of longwall cutter-loader
  AutorzyKrzysztof KRAUZE
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2000 vol. 45 iss. 3, s. 409–426
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAn improved procedure for the quality control of sintered carbide tips for mining applications, based on quantitative image analysis of the microstructure
  AutorzyKamil MUCHA, Joanna AUGUSTYN-NADZIEJA, Agnieszka Szczotok, Krzysztof KRAUZE
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1236, s. 1-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/5/1236/pdf
7
 • [referat, 2017]
 • TytułAn underpass under the Kasprowy Wierch Mountain in the Tatra National Park as a part of an environment protection scheme and improvement of tourist safety
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Nano, bio and green – technologies for a sustainable future. Iss. 63, Micro and nano technologies, advances in biotechnology, green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture, animals and society. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 751–758
8
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza metod określania ścierności skał
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : II międzynarodowa konferencja : Ustroń, 17–19 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 104
9
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAnaliza metod określania ścierności skał
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2015. — S. 171–180
10
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza obciążenia jednoorganowego kombajnu ścianowego
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — S. 199–208
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza obciążenia jednoorganowego kombajnu ścianowego
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 11, s. 42–47
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza parametrów kompleksu ścianowego w aspekcie zwiększenia wydobycia dobowego
  AutorzyKrzysztof KRAUZE
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2007 t. 63 nr 11, s. 16–20
13
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi na podstawie badań laboratoryjnych
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — S. 209–222
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi na podstawie badań laboratoryjnych
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 11, s. 48–56
15
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułAnaliza przebiegu urabiania skał kruchych z wykorzystaniem transformaty Fouriera
  AutorzyJózef Jonak, Krzysztof KRAUZE, Dariusz Prostański
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 125–130
16
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnaliza wyników badań procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO
  ŹródłoZagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów : monografia / pod red. Józefa Jonaka. — Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2010. — S. 140–156
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułApplication of an analytical model of a belt feeder for assessing the load and stability of its structure
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO, Ryszard KLEMPKA, Kamil MUCHA
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 16 iss. 24 art. no. 8111, s. 1–16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/24/8111/pdf?version=1702955090
18
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of high-pressure water jet assistance on cutting heads of Polish longwall shearers
  AutorzyK. KRAUZE, K. KOTWICA
  ŹródłoVodní paprsek 2013 – výzkum, vývoj, aplikace : sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku : Karolinka, 22.–24.10.2013 / eds. Libor Sitek, Dagmar Klichová. — Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2013. — S. 137–144
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułAssessment of the structure of cutting heads with regard to the mining machine load using proprietary software
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO, Ryszard KLEMPKA
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 19 art. no. 6886, s. 1–22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/19/6886/pdf?version=1663733890
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAutomated transfer point URB/ZS-3
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Waldemar RĄCZKA, Marek SIBIELAK, Jarosław KONIECZNY, Dariusz Kubiak, Henryk Culer, Daniel Bajus
  ŹródłoMining – Informatics, Automation and Electrical Engineering. — 2017 no. 2, s. 80–85 [tekst ang.]. 86–91 [tekst pol.]. — tekst: http://www.miag.agh.edu.pl/wp-content/uploads/MIAG_02-2017_05_Krauze_ang.pdf
21
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułAutomatyczna wieżyczka kotwiąca, zwłaszcza dla niskich wyrobisk górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAUZE Krzysztof, BOŁOZ Łukasz, WYDRO Tomasz
  DetailsInt.Cl.: E21D 20/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412904 A1 ; Opubl. 2017-01-02. — Zgłosz. nr P.412904 z dn. 2015-06-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 1, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412904A1.pdf
22
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2020]
 • TytułAutomatyczna wieżyczka kotwiąca, zwłaszcza dla niskich wyrobisk górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO
  DetailsInt.Cl.: E21D 20/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 234350 B1 ; Udziel. 2019-10-24 ; Opubl. 2020-02-28. — Zgłosz. nr P.412904 z dn. 2015-06-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234350B1.pdf
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAutomatyczne urządzenie przeładunkowe URB/ZS-3
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Waldemar RĄCZKA, Jarosław KONIECZNY, Marek SIBIELAK
  ŹródłoCuprum. — 2016 nr 4, s. 5–11
24
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułAutonomiczne urządzenie do rozbijania skał
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Waldemar RĄCZKA, Marek SIBIELAK, Jarosław KONIECZNY, Dariusz Kubiak, Henryk Culer, Daniel Bajus
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — S. 50–62
25
 • [referat, 2017]
 • TytułAutonomiczny robot do rozbijania skał
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Waldemar RĄCZKA, Marek SIBIELAK, Jarosław KONIECZNY
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 113