Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kotwica, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMIR-kimit

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7696-5763

ResearcherID: brak

Scopus: 9739121300

PBN: 900900

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Influence of constructional and kinematic parameters of the new solution of roadheader mining head on the effectiveness of its work / Krzysztof KOTWICA, Paweł Sienkiewicz // W: MAPE 2018 : XV international conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering : 05–08 September 2018, Zawiercie, Poland : conference proceedings, Vol. 1 iss. 1. — [Polska] : Wydawnictwo PANOVA, cop. 2018. — ISBN: 978-83-65265-25-8. — S. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • keywords: efficiency, mining, roadheader, hard rock, tool wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/mape-2018-0014

3
 • Innovative and unusual mining machinery solutions developed at the Department of Mining, Dressing and Transport Machines, AGH KrakówInnowacyjne i unikatowe rozwiązania maszyn dla górnictwa opracowane w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, AGH Kraków / Krzysztof KRAUZE, Krzysztof KOTWICA // W: PGE 2018 : II mìžnarodnoï naukowo-tehnìčnoï konferencìï : mašini, obladnannâ ì materìali dlâ naroŝuvannâ vìtčiznânogo vidobutku nafti ì gazu : 24-27 kvìtnâ 2018 r., Ìvano-Frankìvs’k : materìali = [II-nd international scientific and technical conference : machines, equipment and materials for oil and gas production increase : Ivano-Frankivsk, April 24-27, 2018 : proceedings] / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni ; Ìvano-Frankìvs’kij Nacìonal’nij Tehnìčnij Unìversitet Naftì ì Gazu. — [Ìvano-Frankìvs’k : s. n.], 2018. — S. 31–34. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Innovative mining machinery solutions developed at Department of Mining, Dressing, and Transport Machines, AGH University of Science and TechnologyInnowacyjne rozwiązania maszyn górniczych opracowane w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo-Hutniczej / Krzysztof KRAUZE, Krzysztof KOTWICA // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2018 no. 1, s. 39–66. — Bibliogr. s. 51–52, 65–66. — Tekst ang.-pol.. — tekst: http://www.miag.agh.edu.pl/wp-content/uploads/MIAG_01-2018_03_Krauze_angpol.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, wydajność, maszyny górnicze, urabianie, innowacyjne rozwiązania

  keywords: performance, mining machines, safety, hard rock mining, innovative solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2018.1.533.39

5
 • Koncepcja układu do regulacji wydatku zraszania w zależności od zapylenia na organach urabiających kombajnów górniczychThe concept of a system for spraying flow rate regulation depending on the dustiness value on the mining heads of mining machines / Krzysztof KOTWICA, Szymon Grochal // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2018 nr 1, s. 40–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.. — MARG 2017 : [21-23 czerwca 2017, Wisła]

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zapylenie, regulacja, kombajn górniczy, wydatek

  keywords: efficiency, dustiness, safety, regulation, mining machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Koncepcja urządzenia do bezwykopowego wykonywania mikrotuneli krótkodystansowych : [abstrakt]A concept of a device for non-cut drilling of short-distance microtunels : [abstract] / Krzysztof KOTWICA // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 112. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Możliwości urabiania skał zwięzłych z wykorzystaniem metod mechanicznych : [abstrakt]Opportunities to mine cohesive/hard rock ores with the use of mechanical cutting : [abstract] / Krzysztof KOTWICA, Mirosław Lewicki // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 137. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: mechaniczne urabianie skał, zużycie narzędzi

  keywords: mechanical mining of rock, wear and tear of instruments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości urabiania skał zwięzłych z wykorzystaniem metod mechanicznychPossibilities of mining hard rocks using mechanical methods / Krzysztof KOTWICA, Mirosław Lewicki // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2018 nr 3, s. 75–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowe rozwiązanie konstrukcyjne czerpaka ładowarki kołowej ułatwiające pracę w niskich wyrobiskachThe new constructional solution of the wheel loader bucket facilitating work in low excavations / Krzysztof KOTWICA, Łukasz Klimas // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2018 nr 1, s. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Projektowanie innowacyjnych i nietypowych maszyn górniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowychDesigning of innovative and unusual mining machines using modern computer techniques / Krzysztof KOTWICA // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji ; ISSN 2391-9361. — 2018 vol. 7 iss. 1 Górnictwo - perspektywy i zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, s. 66–86. — Bibliogr. s. 84–85, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-65265-22-7. — tekst: http://wydawnictwo.panova.pl/attachments/article/626/R%206.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, modelowanie, badania symulacyjne, innowacyjność, wspomaganie komputerowe

  keywords: modeling, computer aided design, mining, innovation, simulation tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Wykorzystanie zaawansowanych programów komputerowych do wspomagania projektowania oraz badań symulacyjnych w procesie dydaktycznym studentów szkół wyższych o profilu mechaniczno-górniczymThe use of advanced computer programs to assist the engineering design and simulation tests in the educational process of students of technical universities of mechanical and mining profile / Krzysztof KOTWICA // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji ; ISSN 2391-9361. — 2018 vol. 7 iss. 1 Górnictwo - perspektywy, zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, s. 52–65. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-65265-22-7

 • słowa kluczowe: górnictwo, badania symulacyjne, projektowanie, proces dydaktyczny, wspomaganie komputerowe

  keywords: computer aided design, mining, designing, simulation tests, didactic process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13