Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kotwica, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7696-5763

ResearcherID: brak

Scopus: 9739121300

PBN: 900900

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of electrohydrodynamic method and high-pressure water jets as non-blasting alternative of rock breaking and splitting open pits / Janusz REŚ, Krzysztof KOTWICA // W: 44. Bányagépészet az új energiaszerkezet szolgálatában : bányagépészeti és bányavillamossági konferencia : Balatongyörök, 2011. szeptember 29–30.. — Tatabánya : MIKROLIN PRESS Nyomdaipari KFT, [2011]. — Opis wg okł.. — S. 41–47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Designing process and stand tests of a new solution of a mining head with disc tools of complex motion trajectory for compact rocks mining / Krzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK, Grzegorz STOPKA, Antoni KALUKIEWICZ // Journal of Mines, Metals & Fuels ; ISSN 0022-2755. — 2011 vol. 59 no. 11–12, s. 363–368. — Bibliogr. s. 368, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Innowacyjne rozwiązanie głowicy urabiającej nowej generacji dla mechanicznej technologii drążenia wyrobisk korytarzowych kombajnami chodnikowymi ramionowymiInnovative solution of new generation of mining head for mechanical mining technologies of roadways with roadheaders / Krzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK // W: Nowe technologie w służbie społeczeństwu XXI w.. — [Polska : s. n.], 2011. — ISBN: 987-83-929837-0-1. — S. 48–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych : [monografia][Machines and equipment for roadways and tunnels mining] / Krzysztof KOTWICA, Adam Klich. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, cop. 2011. — 313 s.. — Bibliogr. s. 312–313. — ISBN: 978-83-60708-57-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mobilna maszyna zespołowa do mechanicznego pozyskiwania surowców mineralnych dla potrzeb drogownictwa i budownictwa[The mobile common machine for mechanical extraction of mineral resources for road and construction industry] / Krzysztof KOTWICA // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2011 nr 8–9, s. 52–59. — Bibliogr. s. 59, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Narzędzie do urabiania skał, zwłaszcza zwięzłych[Tool for mining of rocks, especially for elements cohesive rocks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr GOSPODARCZYK, Antoni KALUKIEWICZ, Krzysztof KOTWICA, Grzegorz Minorczyk. — Int.Cl.: E21C 35/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 210151 B1 ; Udziel. 2011-06-22 ; Opubl. 2011-12-30. — Zgłosz. nr P.380744 z dn. 2006-10-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL210151B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Oprawa noża obrotowego do organu maszyny urabiającej, zwłaszcza kombajnu górniczego[Rotating knife casing for organ of mining machine, especially mining harvester] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr GOSPODARCZYK, Antoni KALUKIEWICZ, Krzysztof KOTWICA. — Int.Cl.: E21C 35/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209806 B1 ; Udziel. 2011-04-20 ; Opubl. 2011-10-31. — Zgłosz. nr P.380592 z dn. 2006-09-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209806B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Program KARBONADO jako narzędzie komputerowego wspomagania projektowania ścianowego systemu eksploatacji węgla kamiennego : [streszczenie][KARBONADO program as a tool for computer-support design of mechanized longwall complex in coal mines] / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Piotr KULINOWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 117. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1567–1579. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1579, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Program KARBONADO jako narzędzie komputerowego wspomagania projektowania ścianowego systemu eksploatacji węgla kamiennegoKARBONADO program as a tool for computer-aided designing of longwall hard coal mining system / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Piotr KULINOWSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2011 vol. 62 nr 7–8, s. 375–384. — Bibliogr. s. 384. — Szkoła Eksploatacji Podziemnej : Kraków 2011. — Katowice : Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o., 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Specjalistyczne stanowiska laboratoryjne zasilane hydraulicznie do badania narzędzi i elementów maszyn górniczychSpecialistic laboratory stands with hydraulic power for testing of tools and components of mining machines / KOTWICA Krzysztof, PLUTA Janusz // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 301–313. — Bibliogr. s. 313, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Specjalistyczne stanowiska laboratoryjne zasilane hydraulicznie do badania narzędzi i elementów maszyn górniczychSpecialist laboratory stands with hydraulic power supply for testing of tools and components of mining machines / Krzysztof KOTWICA, Janusz PLUTA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 11, s. 16–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The influence of water assistance on the character and degree of wear of cutting tools applied in roadheadersWpływ wprowadzenia wspomagania wodnego na charakter i stopień zużycia narzędzi skrawajacych stosowanych w kombajnach chodnikowych / Krzysztof KOTWICA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 no. 3, s. 353–374. — Bibliogr. s. 374

 • keywords: mining, tangential rotary pick, edge wear, water high pressure assistance, lubrication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Układy hydrauliczne stanowisk laboratoryjnych do badania narzędzi i elementów głowic urabiających kombajnów górniczychHydraulic systems of laboratory test stands for investigation of cutting tools and mining heads of shearers and roadheaders / Krzysztof KOTWICA, Janusz PLUTA // Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 2011 R. 31 nr 4, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ warunków pracy na zużycie i trwałość cięgien łańcuchowych zgrzebłowych przenośników ścianowych w wybranych kopalniach węgla kamiennegoThe influence of work conditions on the wear and service life of mining chains in the armoures face conveyors in selected underground coal mines / KOTWICA Krzysztof, FURMANIK Kazimierz, Scherf Burkhard // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 397–408. — Bibliogr. s. 408, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ warunków pracy na zużycie i trwałość cięgien łańcuchowych zgrzebłowych przenośników ścianowych w wybranych kopalniach węgla kamiennegoThe influence of work conditions on the wear and service life of mining chains of scraper conveyors in selected underground coal mines / Krzysztof KOTWICA, Kazimierz FURMANIK, Burkhard Scherf // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 11, s. 74–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania projektowania inżynierskiego w procesie edukacyjnym studentów szkół wyższych o profilu mechaniczno-górniczymThe use of computer programs to assist the engineering design in the educational process of students of technical universities of mechanical and mining profile / Krzysztof KOTWICA // W: Edukacja bez barier. — [Polska : s. n.], 2011. — ISBN: 987-83-929835-0-1. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wykorzystanie programu komputerowego KARBONADO jako narzedzia edukacyjnego w procesie doboru elementów zmechanizowanego kompleksu ścianowegoUsing a computer program KARBONADO as an educational tool in the process of components selection of the mechanized longwall complex / Krzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK // W: Edukacja bez barier. — [Polska : s. n.], 2011. — ISBN: 987-83-929835-0-1. — S. 36–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie strumieni wodnych w mechanicznym cięciu taśm przenośników taśmowychApplication of water jets in mechanical cutting of conveyor belts / A. KALUKIEWICZ, K. KOTWICA, P. GOSPODARCZYK // W: Vodní paprsek 2011 – výzkum, vývoj, aplikace : sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku : Ostravice, 3.–5.10.2011 = Water jet 2011 – research, development, applications : proceedings of the conference on water jetting technology / eds. Libor Sitek, Michal Zeleňák. — Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-23-4. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wyniki badań stanowiskowych urabiania narzędziami dyskowymi skał zwięzłychThe results of laboratory test of hard rocks mining with disk tools / GOSPODARCZYK Piotr, KALUKIEWICZ Antoni, Krzysztof KOTWICA, STOPKA Grzegorz // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 324–335. — Bibliogr. s. 335, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wyniki badań stanowiskowych urabiania skał zwięzłych narzędziami dyskowymiThe stand tests results of hard rock breaking by means of disk tools / Piotr GOSPODARCZYK, Antoni KALUKIEWICZ, Krzysztof KOTWICA, Grzegorz STOPKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 11, s. 24–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wyniki prób poligonowych głowicy urabiającej nowej generacji z narzędziami dyskowymi o złożonej trajektorii ruchuThe results of field tests of new generation mining head with disc tools of complex motion trajectory / KOTWICA Krzysztof, GOSPODARCZYK Piotr, STOPKA Grzegorz, Puchała Bożena, Słowiński Adam // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 314–323. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wyniki prób poligonowych głowicy urabiającej nowej generacji z narzędziami dyskowymi o złożonej trajektorii ruchuThe results of field tests of a new generation cutting head with disc tools of a complicated motion trajectory / Krzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK, Grzegorz STOPKA, Bożena Puchała, Adam Słowiński // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 11, s. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24