Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Filipowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza drgań rzeszota z osią wału napędowego przesuniętą względem środka ciężkości
  AutorzyArtur FILIPOWICZ
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2009 R. 48 nr 4, s. 44–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza kinematyki ruchu szczęki kruszarki jednorozporowej
  AutorzyRyszard KOBIAŁKA, Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS
  ŹródłoVII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego : nauka-technika-środowisko : Wrocław, 20–22 września 2000 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 193–200
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza pracy podwójnie jednomasowych napędów stołów koncentracyjnych
  AutorzyArtur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS, Magdalena KRAWCZYK
  ŹródłoTUR 2005 : IV międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2005 : Kraków–Krynica, wrzesień 2005 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2005. — S. 673–678
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2001]
 • TytułAnalysis of concentrating table vibration using wavelet transformation
  AutorzyBogdan SAPIŃSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoInternational Carpathian Control Conference : ICCC'2001 : Krynica, May 22–25, 2001 / [przygot. do dr. Andrzej Kot, Jarosław Konieczny] ; organizers Department of Process Control. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, Cracow, Poland. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — S. 509–516
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania możliwości grudkowania w sposób ciągły w rynnowym grudkowniku wibracyjnym
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoGRANULACJA 2005 : VII ogólnopolskie sympozjum : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Puławy–Kazimierz Dolny 11–13 października 2005 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Puławy, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Politechnika Łódzka. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. — [Puławy : s. n.], [2005]. — S. 75–80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania możliwości grudkowania w sposób ciągły w rynnowym grudkowniku wibracyjnym
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2006 nr 972 z. 29, s. 5–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania możliwości wykorzystania małych kruszarek jednorozporowych w recyclingu materiałów powyburzeniowych
  AutorzyArtur FILIPOWICZ
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 46–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania poprawności drgań przesiewaczy
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoMaszyny Górnicze. — 2002 R. 20 nr 2, s. 29–34
 • słowa kluczowe: przesiewacze wibracyjne, badania drgań przesiewaczy, drgania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułBadania poprawności drgań przesiewaczy
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoNowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych / red. merytoryczna: Andrzej Meder ; aut. i współaut.: Henryk Aleksa [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., 2002. — S. 63–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadania prędkości transportowej ziarn na stole koncentracyjnym
  AutorzyArtur FILIPOWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo. — 2000 z. 245, s. 75–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2002]
 • TytułDescription of vibrations of a concentrating table with an inertial-bumper-drive
  AutorzyIwona OPRZĘDKIEWICZ, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoICCC'2002 : proceedings of 3textsuperscript{rd} International Carpathian Control Conference : XXVIItextsuperscript{th} [twenty seventh] seminary ASR'2002 “Instruments & control” (ASR'2002) : 16textsuperscript{th} [sixteenth] international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2002) : 4textsuperscript{th} [fourth] Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : Malenovice, Czech Republic May 27–30, 2002 / eds. Farana, Radim & Smutný, Lubomír ; Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava ; ČSVTS KAKI Ostrava. — Ostrava : VŠB-TU. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Control Systems and Instrumentation, 2002. — S. 731–736
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDobór dynamiki przesiewacza do klasyfikacji produktu granulacji
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoChemik : nauka-technika-rynek. — 2008 R. 61 nr 9, s. 443–445
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2008]
 • TytułDobór dynamiki przesiewacza do klasyfikacji produktu granulacji
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoGRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 105–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułDobór parametrów drgań dla grudkownika wibracyjnego
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 839. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2000 z. 28, s. 17–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2005]
 • TytułKinematyka ruchu szczęki kruszarki górnoosiowej
  AutorzyJacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoTUR 2005 : IV międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2005 : Kraków–Krynica, wrzesień 2005 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2005. — S. 665–671
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMożliwości wykorzystania nowoczesnych stołów koncentracyjnych do odzyskiwania węgla z mułu odpadowego
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 1999 t. 55 nr 5, s. 18–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOddziaływanie dynamiczne przesiewaczy nadrezonansowych na konstrukcję wsporczą
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoMaszyny Górnicze. — 2004 R. 22 nr 2, s. 33–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPorównywanie wytrzymałości granulek o różnych średnicach
  AutorzyJacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 42–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPrędkość materiału na płycie stołu koncentracyjnego
  AutorzyArtur FILIPOWICZ
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2003 R. 42 nr 3s, s. 37–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPrędkość ziarn na pokładzie przesiewacza typu WK
  AutorzyArtur FILIPOWICZ, Tadeusz BANASZEWSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2003 R. 4 nr 1, s. 15–25
 • słowa kluczowe: prędkość ziarn, przesiewacze typu WK

  keywords: velocity of grains, WK-type screens

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułPrzesiewacze stosowane w wytwórniach mas mineralno-bitumicznych
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — S. 223–229
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25