Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Banaszewski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania grudkowania w rynnowym grudkowniku wibracyjnym w sposób ciągły
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2003 R. 42 nr 3s, s. 11–12
2
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania możliwości grudkowania w sposób ciągły w rynnowym grudkowniku wibracyjnym
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoGRANULACJA 2005 : VII ogólnopolskie sympozjum : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Puławy–Kazimierz Dolny 11–13 października 2005 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Puławy, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Politechnika Łódzka. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. — [Puławy : s. n.], [2005]. — S. 75–80
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania możliwości grudkowania w sposób ciągły w rynnowym grudkowniku wibracyjnym
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2006 nr 972 z. 29, s. 5–12
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania poprawności drgań przesiewaczy
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoMaszyny Górnicze. — 2002 R. 20 nr 2, s. 29–34
5
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułBadania poprawności drgań przesiewaczy
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoNowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych / red. merytoryczna: Andrzej Meder ; aut. i współaut.: Henryk Aleksa [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., 2002. — S. 63–73
6
 • [referat w czasopiśmie, 1996]
 • TytułClassification and crushing techniques used in coal preparation
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI
  ŹródłoRecent Advances in Coal Processing. — 1996 vol. 1, s. 25–29
7
 • [referat, 1994]
 • TytułClassification and crushing techniques used in coal preparation
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI
  ŹródłoNew trends in coal preparation technologies and equipment : preprints of the 12th international coal preparation congress : 23–27 May, 1994, Cracow, Poland, Vol. 1 / Mineral and Energy Economy Research Centre, Polish Academy of Science. — Cracow : AGAT–PRINT, [1994]. — S. 37–43
8
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDobór dynamiki przesiewacza do klasyfikacji produktu granulacji
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoChemik : nauka-technika-rynek. — 2008 R. 61 nr 9, s. 443–445
9
 • [referat, 2008]
 • TytułDobór dynamiki przesiewacza do klasyfikacji produktu granulacji
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoGRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 105–110
10
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułDobór parametrów drgań dla grudkownika wibracyjnego
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 839. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2000 z. 28, s. 17–26
11
12
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułDobór podpór sprężystych do maszyn wibracyjnych
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 11–12
13
 • [referat, 2002]
 • TytułDziałalność dydaktyczna i naukowa w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI
  ŹródłoJubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — S. 99–106
14
 • [referat, 2002]
 • TytułDziałalność dydaktyczna Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI
  Źródło50. rokov : stretnutie družobných katedier pri príležitosti 50. ročného jubilea Fakulty BERG v Košiciach : Košice–Herl'any 16–18. september 2002 / Technická univerzita w Košiciach. Katedra logistiky a výrobných systémov Fakulty BERG. — [Košice : TU], [2002]. — S. 12–16
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEvaluation of the state of stress in structural components of a screen separator
  AutorzyStanisław WOLNY, Tadeusz BANASZEWSKI, Stanisław DZIK, Filip MATACHOWSKI
  ŹródłoMechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2010 vol. 29 no. 2, s. 88–96. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-02/mech07.pdf
16
 • [referat, 2002]
 • TytułMaszyny i urządzenia górnicze w XXI wieku
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI
  ŹródłoJubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — S. 48–53
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMożliwości wykorzystania nowoczesnych stołów koncentracyjnych do odzyskiwania węgla z mułu odpadowego
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 1999 t. 55 nr 5, s. 18–23
18
 • [referat, 1999]
 • TytułObecne i przyszłościowe działania Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI
  ŹródłoInżynieria mechaniczna i robotyka wobec wyzwań XXI wieku : Kraków 24–25 czerwca 1999 : materiały konferencji : Cracow, June 24–25, 1999 / ed. Zbigniew W. Engel, Stanisław Wolny ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 1999. — S. 29–40
19
 • [monografia, 2006]
 • TytułOddziaływanie dynamiczne maszyn stosowanych w przeróbce surowców mineralnych
  AutorzyJerzy MICHALCZYK, Tadeusz BANASZEWSKI
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 158, [1] s.
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOddziaływanie dynamiczne przesiewaczy nadrezonansowych na konstrukcję wsporczą
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ
  ŹródłoMaszyny Górnicze. — 2004 R. 22 nr 2, s. 33–36
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułParametry sortowników wykorzystywanych w wytwórniach mieszanek mineralno-bitumicznych
  AutorzyTadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ
  ŹródłoTransport Przemysłowy. — 2007 nr 3, s. 78–81
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPrędkość ziarn na pokładzie przesiewacza typu WK
  AutorzyArtur FILIPOWICZ, Tadeusz BANASZEWSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2003 R. 4 nr 1, s. 15–25
23
 • [referat, 2002]
 • TytułProf. Andrzej Battaglia
  Autorzyoprac. Tadeusz BANASZEWSKI
  ŹródłoJubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — S. 209
24
 • [referat, 2002]
 • TytułProf. Henryk Knop
  Autorzyoprac. Tadeusz BANASZEWSKI
  ŹródłoJubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — S. 219
25
 • [referat, 2002]
 • TytułProf. Tadeusz Kubiczek
  Autorzyoprac. Tadeusz BANASZEWSKI
  ŹródłoJubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — S. 223