Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Fortuna, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem47310727
201644
201533
201422
201311
201211
201111
201033
200933
200855
2007523
200622
200533
200411
200311
200222
200122
200011
19997214
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem473314
201644
201533
201422
201311
201211
201111
2010321
200933
2008541
200755
200622
200533
200411
200311
200222
2001211
200011
1999752
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem4747
201644
201533
201422
201311
201211
201111
201033
200933
200855
200755
200622
200533
200411
200311
200222
200122
200011
199977
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem47146
201644
201533
2014211
201311
201211
201111
201033
200933
200855
200755
200622
200533
200411
200311
200222
200122
200011
199977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem472423
201644
201533
201422
201311
201211
201111
201033
200933
200855
2007523
200622
200533
200411
200311
200222
200122
200011
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem473512
201644
201533
201422
201311
201211
201111
201033
200933
200855
2007541
200622
200533
200411
200311
200222
200122
200011
19997161
 • Algorytm do wyznaczania dokładnych charakterystyk wentylatorów dla warunków umownychAlgorithm determining precise fan characteristics for conventional conditions / Stanisław FORTUNA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2007 R. 38 nr 11, s. 16–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania wentylatorów i sprężarek[Testing of fans and compressors] / Stanisław FORTUNA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 287, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; poz. 1586)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie pracy użytecznej i strat w wentylatorze promieniowymThe investigation of the useful work and losses in radial fan / Stanisław FORTUNA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 164 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 227). — Bibliogr. s. 153–159, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-396-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Calculation of rotor work on the basis of thermoanemometric measurement results, Pt. 1Porównanie pracy wirnikowej wyznaczonej na podstawie wyników pomiarów termoanemometrycznych i bilansowych. Cz. 1 / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 1, s. 8–13. — Bibliogr s. 13, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rvi03ce.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-01/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: użyteczna praca wirnikowa, praca jednostkowa, metoda termoanemometryczna, metoda bilansowa wyznaczania pracy

  keywords: rotor work, thermoanemometric and balance methods of measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Calculation of rotor work on the basis of thermoanemometric measurement results, Pt. 2Porównanie pracy wirnikowej wyznaczonej na podstawie wyników pomiarów termoanemometrycznych i bilansowych. Cz. 2 / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 1, s. 14–20. — Bibliogr. s. 20, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rvi03ce.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-01/mech03.pdf

 • słowa kluczowe: straty energii w wirniku, praca wirnikowa

  keywords: rotor work, losses energy on rotor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Criteria of similarity for use of fans and verification / Stanisław FORTUNA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 1076. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 1999 no. 115, s. 115–122. — Bibliogr. s. 122. — SYMKOM'99 : Compressor & Turbine Stage Flow Path Theory, Experiment & User Verification : international conference / ed. Jan Krysiński. — Łódź : IMP PŁ, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Deterioration of the operational efficiency of radial fans resulting from rotational stallingWpływ oderwania wirującego na własności eksploatacyjne wentylatorów promieniowych / Stanisław FORTUNA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vol. 46 iss. 2, s. 139–148. — Bibliogr. s. 148, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determination of influence of internal surface roughness of a fan rotor onto its performance parameters / Stanisław FORTUNA // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; ISSN 0079-3205. — 2014 no. 126 spec. iss., s. 111–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.. — tekst: http://www.imp.gda.pl/files/transactions/126/126_7_.pdf

 • keywords: centrifugal fans, CFD simulation, fan performance prediction, surface roughness of rotor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Determination of loss coefficient in selected elements of radial fanWyznaczanie współczynnika strat w wybranych elementach wentylatora promieniowego / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 4, s. 234–239. — Bibliogr. s. 239, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1raz01d3.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-04/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: współczynniki strat ciśnienia, lej wlotowy, osiowo-promieniowa komora wlotowa wirnika

  keywords: loss coefficient, inlet cone, axial-radial chamber inlet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Determination of the aerodynamic lift for a radial rotor passage model using the pressure distribution methodWyznaczanie siły nośnej do modelu kanału wirnika promieniowego metodą rozkładu ciśnień / Stanisław Baca, Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2006 vol. 25 no. 3, s. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2006-03/mech01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Eksperymentalna weryfikacja wybranych zależności opisujących moc akustyczną wentylatorówExperimental verification of selected equations describing the sound power level in fans / Stanisław FORTUNA, Ireneusz CZAJKA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 1076. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 2010 no. 138, s. 21–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Energia użyteczna powietrza wentylacyjnego wyznaczona z bilansu energetycznego wentylatoraEffective energy of ventilation air calculated from energy balance of a fan / Stanisław FORTUNA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2007 R. 38 nr 11, s. 18–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Experimental verification of theoretical work of rotorEksperymentalna weryfikacja teoretycznej pracy wirnikowej / Stanisław FORTUNA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2006 vol. 25 no. 1, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Summ.. — tekst: https://goo.gl/B5q6Qg

 • słowa kluczowe: użyteczna praca wirnikowa, testowanie wentylatora, analityczne określenie pracy, straty energii w wirniku

  keywords: rotor work, flow test of a fan, analytically calculated work, energy losses in rotor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Investigations of rotating stall in the view of pressure oscillations the position of hysteresis on the charactristics / Stanisław FORTUNA, Artur KIEDLIK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 1076. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 1999 no. 115, s. 123–130. — Bibliogr. s. 130. — SYMKOM'99 : Compressor & Turbine Stage Flow Path Theory, Experiment & User Verification : international conference / ed. Jan Krysiński. — Łódź : IMP PŁ, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Jak zamontować wentylator : zalecenia montażowe[How to assemble fan : assembly recommendation] / Stanisław FORTUNA // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2001 nr 1/2, s. 48–52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kierunki modernizacji sekcji wentylatorowych stosowanych w centralach klimatyzacyjnych[Modernization of fans section directions used in air condition centres] / FORTUNA Stanisław // Bliżej : Cykliczny Magazyn Informacyjny. — 2000 nr 2, s. 4–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kryteria doboru metody odzysku ciepła w instalacjach klimatyzacyjnych[The criterion option of the heat salvage method in air-conditioning installations] / Stanisław Brączek, Stanisław FORTUNA, Janusz Młodawski // W: Wentylacja, klimatyzacja i energetyka cieplna w budownictwie ogólnym : materiały XIV [czternastej] ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Kościelisko, 9–11 października 2002 r. / red. Jan Pawełek, Henryk Żywioł. — Kraków : Wydawnictwo PZITS [Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych], 2002. — S. 43–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Numerical and experimental investigations of the flow in the radial fanBadania numeryczne i termoanemometryczno-bilansowe przepływu przez wentylator promieniowy / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Sobczak // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 4, s. 138–143. — Bibliogr. s. 143, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2008-04/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: symulacje numeryczne, wentylatory, pomiary termoanemometryczne, charakterystyki eksperymentalne

  keywords: numerical simulations, fans, experimental characteristics, thermoanemometer measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Numerical and experimental investigations on the flow in the low-pressure compressor / Stanisław FORTUNA, Krzysztof Sobczak // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 117. Cieplne Maszyny Przepływowe. Seria: Turbomachinery ; ISSN 0137-2661. — 2008 no. 133, s. 129–138. — Bibliogr. s. 137–138. — SYMKOM'08 : international symposium : compressor & turbine flow systems theory & application areas : Łódź 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Obliczanie parametrów przepływowych wentylatora promieniowego według nowej metody modelowania charakterystyk[Calculation of flow parameters of a centrifugal fan according to a new method of modeling characteristics] / Stanisław FORTUNA // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 7). — ISBN: 978-83-938602-3-4. — S. 13–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Obrazowanie przepływu przez promieniową wirującą palisadę profili płaskich w oparciu o eksperyment termoanemometryczny[Visualization of an airflow through a flat-blade revolving centrifugal fan on the basis of thermoanemometric measurements] / Stanisław FORTUNA, Tomasz SIWEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics ; 38). — ISBN10: 83-89772-37-X. — S. 49–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Podstawy teoretyczne projektowania i eksploatacji maszyn wirnikowych[The theoretical basis of the design and operation of turbomachinery] / Stanisław GUMUŁA, Krzysztof Pytel, Stanisław FORTUNA // W: Wybrane problemy budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 6) ; (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska). — ISBN: 978-83-938602-4-1. — S. 5–22. — Bibliogr. s. 21–22. — K. Pytel – afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Pomiar wektora prędkości wielowłóknową sondą termoanemometryczną za kołem promieniowymThe measurement of velocity vector by multifibre hot-wire anemometer probe behind centrifugal impeller / Stanisław FORTUNA, Marek Gawor // W: „Wentylatory i pompy przemysłowe” : VII międzynarodowa konferencja : Szczyrk 17.10–19.10.2007 r. = 7th international conference on Industrial fans and pumps / red. Michał Strozik ; Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. — Gliwice : [PŚ], 2007. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; ISSN 1506-9702 ; z. 18). — ISBN: 978-918568-6-4. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Pomiary nieszczelności instalacji wentylacyjnych i przemysłowych[The measurement of leakiness in ventilated and industraled installations] / Stanisław FORTUNA // Chłodnictwo i Klimatyzacja ; ISSN 1425-9796. — 2008 nr 8, s. 76–81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: