Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Sapiński, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6952-8303

ResearcherID: C-5925-2018

Scopus: 6507088820

PBN: 900973

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 298, z ogólnej liczby 299 publikacji Autora


1
 • Acoustic pattern of a vibrating beam with MR fluid in the magnetic field
2
 • Active vibration suppression of uncertain flexible structure: loop shaping and robustness
3
 • Adaptive control system of heads for rock mining machinery
4
 • Analiza doświadczalna drgań belki z cieczą magnetoreologiczną w niejednorodnym polu magnetycznym
5
 • Analiza eksperymentalna efektów dynamicznych w układzie redukcji drgań liny z tłumikiem magnetoreologicznym
6
 • Analiza eksperymentalna właściwości dynamicznych układu redukcji drgań liny z tłumikiem magnetoreologicznym
7
 • Analiza generatora z magnesami trwałymi i cewką z uzwojeniem foliowym dla tłumika MR przy okresowych wymuszeniach kinematycznych
8
 • Analiza numeryczna harvestera z przetwarzaniem magnetycznym dla liniowego tłumika magnetoreologicznego
9
 • Analiza numeryczna rozkładu pola magnetostatycznego w liniowym tłumiku magnetoreologicznym
10
 • Analiza parametrów drgań wielokomorowych belek wspornikowych z cieczą magnetoreologiczną
11
 • Analiza parametrów drgań wielokomorowych belek wspornikowych z cieczą magnetoreologiczną
12
 • Analiza pola magnetycznego generatora dla tłumika magnetoreologicznego o ruchu liniowym
13
 • Analiza pola magnetycznego w generatorze obrotowym z magnesami trwałymi o budowie odwróconej
14
 • Analiza pola magnetycznego w liniowym tłumiku magnetoreologicznym
15
 • Analiza pola magnetycznego w wibroizolatorze z cieczą magnetoreologiczną działającą w trybie ściskania
16
 • Analiza polowa tłumika MR działającego w trybie ściskania z magnesami trwałymi i magnetyczną komorą kompensacyjną
17
 • Analiza polowo-obwodowa i badania doświadczalne przetwornika energii do zasilania obrotowego tłumika MR
18
 • Analiza siły wibroizolatora z cieczą magnetoreologiczną działającą w trybie ściskania
19
 • Analiza wytrzymałościowa generatora dla tłumika magnetoreologicznego w samozasilającym się układzie redukcji drgań
20
 • Analiza wytrzymałościowa tłumika z cieczą magnetroreologiczną działającą w trybie ściskania
21
 • Analiza wytrzymałościowa wibroizolatora z cieczą MR działającą w trybie ściskania
22
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu generator elektromagnetyczny – liniowy tłumik MR
23
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu generator elektromagnetyczny – liniowy tłumik MR
24
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu przetwornik elektromechaniczny-obrotowy tłumik MR
25
 • Analiza wytrzymałościowa zintegrowanego układu przetwornik elektromechaniczny – obrotowy tłumik MR