Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Pytel, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0486-4696

ResearcherID: brak

Scopus: 36483389800

PBN: 901120

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 105, z ogólnej liczby 106 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadanie produktów hydratacji metakaolinitu w obecności jonów wapniowych i aktywatorów chemicznych w warunkach hydrotermalnych
  AutorzyZdzisław PYTEL, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2003 R. 8/70 nr 3, s. 152–155
2
 • [referat, 2011]
 • TytułBadanie wpływu obecności hydrogranatów na właściwości wyrobów wapienno-piaskowych
  AutorzyZdzisław PYTEL
  ŹródłoMATBUD'2011 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : VI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2011 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : [PK], 2011. — S. 321–330
3
 • [referat, 2007]
 • TytułBadanie wpływu zawartości i uziarnienia mułków chalcedonitowych na jakość tworzyw wapienno-piaskowych
  AutorzyZdzisław PYTEL
  ŹródłoMATBUD'2007 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2007 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2007. — S. 439–446
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCegły silikatowe wysokiej wytrzymałości
  AutorzyZdzisław PYTEL
  ŹródłoWarstwy Dachy i Ściany. — 2008 nr 1, s. 54–55
5
 • [referat, 2009]
 • TytułCharacteristic features of ceramic materials containing used moulding sand
  AutorzyPYTEL Z.
  ŹródłoECERS : 11textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. 197–198
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharacteristic features of ceramic materials containing waste moulding sand
  AutorzyZdzisław PYTEL
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 1, s. 64–73
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCharakterystyka tworzyw ceramicznych otrzymanych z udziałem zużytych mas odlewniczych ze spoiwem organicznym
  AutorzyZ. PYTEL
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 153–162
8
 • [referat, 2010]
 • TytułCharakterystyka tworzyw klinkierowych otrzymanych z modyfikowanego termicznie łupku karbońskiego
  AutorzyPYTEL Z., STOLECKI J.
  ŹródłoPolska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — S. 149
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCharakterystyka tworzyw klinkierowych otrzymanych z modyfikowanego termicznie łupku karbońskiego
  AutorzyZdzisław PYTEL, Józef STOLECKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 R. 64 nr 2, s. 261–271
10
 • [referat, 2003]
 • TytułChemical resistance of cements containing ashes from fluidised bed combustion installations
  AutorzyZdzisław PYTEL
  Źródłoibausil : 15. Internationale Baustofftagung : 24.–27. September 2003 Weimar Bundesrepublik Deutschland : Tagungsbericht, Bd. 1 / Red. H.-B. Fischer ; Bauhaus – Universität Weimar. F. A. Finger – Institut für Baustoffkunde. — Weimar : BU FIB, 2003. — S. 1-0625–1-0634
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułDTA studies of phases synthesized in the system $CaO-MgO-SiO_{2}-H_{2}0$
  AutorzyZdzisław PYTEL, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoSilicates Industriels. — 2000 vol. 65 N$^{rs}$ 7–8, s. 81–85
12
 • [referat, 2000]
 • TytułEffect of metakaolinite on strength and chemical resistance of cement mortars
  AutorzyJ. MAŁOLEPSZY, Z. PYTEL
  ŹródłoDurability of concrete : proceedings fifth international conference 2000 CANMET/ACI : Barcelona, Spain, 2000, Vol. 1 / ed. V. M. Malhotra. — Farmington Hills : American Concrete Institute, 2000. — S. 189–204
13
 • [referat, 2000]
 • TytułEffect of mineral admixtures on some properteis of sand-lime bricks
  AutorzyZ. PYTEL, J. MAŁOLEPSZY
  ŹródłoWASCON 2000 : Waste Materials in Construction : proceedings of the international conference on the science and engineering of recycling for environmental protection : Harrogate, England 31 May–1–2 June 2000 / eds. G. R. Woolley, J. J. J. M. Goumans, P. J. Wainwright. — Amsterdam [etc.] : Pergamon, 2000. — S. 371–382
14
 • [referat, 2004]
 • TytułEffect of mineral admixtures on the structure and microstructure of autoclaved materials
  AutorzyZdzisław PYTEL, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoConference to celebrate the contribution of Hal Taylor to cement and concrete science : 20–23 June 2004, Les Diablerts – Switzerland / École Polytechnique Fédérale de Lausanne. — [Switzerland : s. n.], 2004. — S. [1–7]
15
16
17
 • [referat, 2003]
 • TytułHeat evolution in hydrated cementitious systems admixtured with different set controlling components
  AutorzyW. NOCUŃ-WCZELIK, Z. PYTEL
  ŹródłoCCTA 9 : 9textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 119
18
 • [referat, 2001]
 • TytułHydration of metakaolin in the presence of calcium ions and other activators under hydrothermal conditions
  AutorzyZ. PYTEL, J. MAŁOLEPSZY
  ŹródłoScience of cement and concrete : Kurdowski Symposium : Kraków June 20–21, 2001 / ed. Wiesław Kurdowski, Marek Gawlicki. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 47–55
19
 • [referat, 2011]
 • TytułInfluence of hydrogarnets of ${C_{3}AH_{6}}$ series on autoclaved sand-lime bricks properties
  AutorzyZdzisław PYTEL
  Źródło57textsuperscript{th} annual scientific conference : scientific problems of civil engineering : Rzeszów–Krynica, Poland, 18–22 September 2011 : proceedings / eds. Leonard Ziemiański, Aleksander Kozłowski, Szczepan Woliński. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, [2011]. — S. 126–127
20
 • [referat, 2009]
 • TytułInfluence of mineral admixtures on properties, structure and microstructure of autoclaved materials based on bottom ashes
  AutorzyZ. PYTEL
  Źródło17. ibausil : 17 international baustofftagung : 23.–26. September 2009 : Weimar, Bundesrepublik Deutschland : Tagungsbericht, Bd. 2 / Red. H.-B. Fischer, K.-A. Bode ; F. A. Finger–Institut für Baustoffkunde, Bauhaus–Universität. — Weimar : FAF. IB. BU, cop. 2009. — S. 2-0949–2-0960
21
 • [referat, 2006]
 • TytułInvestigation of physical properties of sand-lime bricks produced with addition of ground limestone
  AutorzyZ. PYTEL
  ŹródłoWASCON 2006 : sixth international conference on the Environmental and technical implications of construction with alternative materials science and engineering of recycling for environmental protection : Belgrade, Serbia & Montenegro, May 30 – June 2, 2006 : [proceedings] / eds. Marina Ilic [et al.] ; Technology Transfer Promotion ISCOWA TTPI Foundation. — [Belgrade : Institute of General and Physical Chemistry], [2006]. — S. 415–425
22
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKorozja siarczanowa cementów portlandzkich zawierających popioły denne
  AutorzyZdzisław PYTEL
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2011 vol. 54 nr 6, s. 319–321
23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2003]
 • TytułMasa do wytwarzania autoklawizowanego materiału budowlanego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Zdzisław PYTEL
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: C04B 28/20. — Polska. — Opis patentowy ; PL 185500 B1 ; Udziel. 2002-10-04 ; Opubl. 2003-05-30. — Zgłosz. nr P.322878 z dn. 1997-10-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL185500B1.pdf
24
 • [zgłoszenie patentowe, 1999]
 • TytułMasa do wytwarzania autoklawizowanego materiału budowlanego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, PYTEL Zdzisław
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{6}: C04B 22/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 322878 A1 ; Opubl. 1999-05-10. — Zgłosz. nr P.322878 z dn. 1997-10-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 1999  nr 10, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL322878A1.pdf
25
 • [zgłoszenie patentowe, 2006]
 • TytułMasa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYTEL Zdzisław, KURDOWSKI Wiesław, MAŁOLEPSZY Jan, Kocjan Jacek
  DetailsInt.Cl.: C04B 14/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 372230 A1 ; Opubl. 2006-07-24. — Zgłosz. nr P.372230 z dn. 2005-01-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2006  nr 15, s. 10-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL372230A1.pdf