Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Pytel, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0486-4696

ResearcherID: brak

Scopus: 36483389800

PBN: 901120

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 106, z ogólnej liczby 107 publikacji Autora


1
 • Badanie produktów hydratacji metakaolinitu w obecności jonów wapniowych i aktywatorów chemicznych w warunkach hydrotermalnych
2
 • Badanie wpływu obecności hydrogranatów na właściwości wyrobów wapienno-piaskowych
3
 • Badanie wpływu zawartości i uziarnienia mułków chalcedonitowych na jakość tworzyw wapienno-piaskowych
4
 • Cegły silikatowe wysokiej wytrzymałości
5
 • Characteristic features of ceramic materials containing used moulding sand
6
 • Characteristic features of ceramic materials containing waste moulding sand
7
 • Charakterystyka tworzyw ceramicznych otrzymanych z udziałem zużytych mas odlewniczych ze spoiwem organicznym
8
 • Charakterystyka tworzyw klinkierowych otrzymanych z modyfikowanego termicznie łupku karbońskiego
9
 • Charakterystyka tworzyw klinkierowych otrzymanych z modyfikowanego termicznie łupku karbońskiego
10
 • Chemical resistance of cements containing ashes from fluidised bed combustion installations
11
 • DTA studies of phases synthesized in the system $CaO-MgO-SiO_{2}-H_{2}0$
12
 • Effect of metakaolinite on strength and chemical resistance of cement mortars
13
 • Effect of mineral admixtures on some properteis of sand-lime bricks
14
 • Effect of mineral admixtures on the structure and microstructure of autoclaved materials
15
16
 • Heat evolution in hydrated cementitious systems admixtured with different set controlling components
17
 • Heat evolution in hydrated cementitious systems admixtured with different set controlling components
18
 • Hydration of metakaolin in the presence of calcium ions and other activators under hydrothermal conditions
19
 • Influence of hydrogarnets of ${C_{3}AH_{6}}$ series on autoclaved sand-lime bricks properties
20
 • Influence of mineral admixtures on properties, structure and microstructure of autoclaved materials based on bottom ashes
21
 • Investigation of physical properties of sand-lime bricks produced with addition of ground limestone
22
 • Korozja siarczanowa cementów portlandzkich zawierających popioły denne
23
 • Masa do wytwarzania autoklawizowanego materiału budowlanego
24
 • Masa do wytwarzania autoklawizowanego materiału budowlanego
25
 • Masa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości