Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Pytel, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0486-4696

ResearcherID: brak

Scopus: 36483389800

PBN: 901120

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 89, z ogólnej liczby 90 publikacji Autora


1
 • Badanie produktów hydratacji metakaolinitu w obecności jonów wapniowych i aktywatorów chemicznych w warunkach hydrotermalnych
2
 • Badanie wpływu obecności hydrogranatów na właściwości wyrobów wapienno-piaskowych
3
 • Badanie wpływu zawartości i uziarnienia mułków chalcedonitowych na jakość tworzyw wapienno-piaskowych
4
 • Cegły silikatowe wysokiej wytrzymałości
5
 • Characteristic features of ceramic materials containing used moulding sand
6
 • Characteristic features of ceramic materials containing waste moulding sand
7
 • Charakterystyka tworzyw ceramicznych otrzymanych z udziałem zużytych mas odlewniczych ze spoiwem organicznym
8
 • Charakterystyka tworzyw klinkierowych otrzymanych z modyfikowanego termicznie łupku karbońskiego
9
 • Charakterystyka tworzyw klinkierowych otrzymanych z modyfikowanego termicznie łupku karbońskiego
10
 • Chemical resistance of cements containing ashes from fluidised bed combustion installations
11
 • Effect of mineral admixtures on the structure and microstructure of autoclaved materials
12
13
 • Heat evolution in hydrated cementitious systems admixtured with different set controlling components
14
 • Heat evolution in hydrated cementitious systems admixtured with different set controlling components
15
 • Influence of hydrogarnets of ${C_{3}AH_{6}}$ series on autoclaved sand-lime bricks properties
16
 • Influence of mineral admixtures on properties, structure and microstructure of autoclaved materials based on bottom ashes
17
 • Investigation of physical properties of sand-lime bricks produced with addition of ground limestone
18
 • Korozja siarczanowa cementów portlandzkich zawierających popioły denne
19
 • Masa do wytwarzania autoklawizowanego materiału budowlanego
20
 • Masa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości
21
 • Masa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości
22
 • Materiały budowlane
23
 • Materiały budowlane
24
 • Materiały ceramiczne zawierające odpady odlewnicze
25
 • Metody ograniczenia odpadów z procesów odlewniczych oraz sposoby ich zagospodarowania