Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Pichór, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7749-3286

ResearcherID: G-8401-2014

Scopus: 23390121600

PBN: 901113

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 135, z ogólnej liczby 135 publikacji Autora


1
 • [referat, 2007]
 • TytułAutoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi
  AutorzyWaldemar PICHÓR
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2008]
 • TytułAutoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi
  AutorzyWaldemar PICHÓR
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 1057–1064
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAutoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi zbrojone włóknami wollastonitowymi
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Agnieszka RÓŻYCKA
  ŹródłoKompozyty. — 2008 vol. 8 nr 4, s. 344–348
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2019]
 • TytułBoron carbide synthesis using expanded graphite as one of carbon form
  AutorzyA. GUBERNAT, D. ZIENTARA, W. PICHÓR
  ŹródłoXVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — [Torino : s. n.], [2019]. — S. 780
 • keywords: boron carbide, expanded graphite, fine powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułCementy powszechnego użytku z dodatkiem mielonego odpadu perlitu ekspandowanego
  AutorzyEwa KAPELUSZNA, Łukasz KOTWICA, Waldemar PICHÓR, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK
  ŹródłoMonografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — S. 659–672
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułCement z siarczanowym regulatorem czasu wiązania
  InventorMo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOTWICA Łukasz, KAPELUSZNA Ewa, DEJA Jan, PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, GOŁEK Łukasz, Mokrzycki Józef, Mokrzycka-Nowak Anna
  DetailsInt.Cl.: C04B 103/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422988 A1 ; Opubl. 2019-04-08. — Zgłosz. nr P.422988 z dn. 2017-09-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 8, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422988A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2016]
 • TytułCharakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych
  AutorzyPICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułCienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem
  InventorLAKMA SAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cieszyn ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ziętek Józef, PICHÓR Waldemar
  DetailsInt.Cl.: C04B 14/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404678 A1 ; Opubl. 2014-05-12. — Zgłosz. nr P.404678 z dn. 2013-07-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 10, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404678A1.pdf
 • słowa kluczowe: granulacja, perlit, tynk

  keywords: granulation, perlite, plaster

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułCienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem
  InventorLAKMA SAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cieszyn ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef Ziętek, Waldemar PICHÓR
  DetailsInt.Cl.: C04B 14/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226938 B1 ; Udziel. 2017-04-19 ; Opubl. 2017-10-31. — Zgłosz. nr P.404678 z dn. 2013-07-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226938B1.pdf
 • słowa kluczowe: granulacja, perlit, tynk

  keywords: granulation, perlite, plaster

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułDodatek do zapraw i betonów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, KOTWICA Łukasz
  DetailsInt.Cl.: C04B 14/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406847 A1 ; Opubl. 2015-07-20. — Zgłosz. nr P.406847 z dn. 2014-01-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 15, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406847A1.pdf
 • słowa kluczowe: perlit ekspandowany, cement, dodatek pucolanowy

  keywords: expanded perlite, cement, pozzolanic material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDynamiczne właściwości elektryczne lekkich zapraw cementowych z dodatkiem grafitu odpadowego
  AutorzyWaldemar PICHÓR
  ŹródłoKompozyty. — 2010 vol. 10 nr 2, s. 175–180
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2011]
 • TytułDynamic electrical properties of lightweight cement mortars with cenospheres from coal ash and waste graphite additive
  AutorzyW. PICHÓR
  ŹródłoHybrid materials 2011 [Dokument elektroniczny] : second international conference on Multifunctional, hybrid and nanomaterials : 6–10 march 2011, Strasbourg, France : conference abstracts. — [France] : Elsevier, [2011]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2018]
 • TytułEffect of fluxing agents on the color and properties of the sintered ceramics
  AutorzyK. WIŚNIEWSKA, E. KŁOSEK-WAWRZYN, K. Kula, A. BUGAJ, W. PICHÓR
  Źródło„Promoting your research results” : workshop for young ceramists : November 26–27, 2018, Bologna, Italy / eds. Laura Silvestroni, [et al.]. — [Italy : s. n.], cop. 2018. — S. 101–104
 • keywords: microstructure, properties, whiteness, color, fluxing agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2012]
 • TytułElectric and thermoelectric properties of cement composites with expanded graphite
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoBrittle Matrix Composites 10 : [proceedings of the tenth international symposium on Brittle Matrix Composites BMC-10 : October 15–17, 2012, Warsaw] / eds. A. M. Brandt, [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. — Cambridge ; Warsaw : Woodhead Publishing Ltd ; Institute of Fundamental Technological Research, 2012. — S. 43–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułElektroprzewodzące spoiwo cementowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, FRĄC Maksymilian, GUBERNAT Agnieszka, Augustyn Sara
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410616 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410616 z dn. 2014-12-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 13, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410616A1.pdf
 • słowa kluczowe: cement, spoiwo przewodzące, szungit

  keywords: cement, conductive binder, shungite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2005]
 • TytułEliminacja zagrożeń podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z instalacji energetycznych
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Jerzy DYCZEK, Marek PETRI
  ŹródłoAwarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 17–20 maja 2005 / oprac. mater. konf. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2005]. — S. 183–190
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2015]
 • TytułGranulacja odpadu perlitowego
  AutorzyAgnieszka RÓŻYCKA, Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2015]
 • TytułGround waste expanded perlite as new effective pozzolanic additive
  AutorzyŁukasz KOTWICA, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoICCC 2015 BEIJING : the 14textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : 13-16 October, 2015, Beijing, China : abstract book, Vol. 1. — [Beijing : s. n.], [2015]. — S. 229
 • keywords: perlite, Portland cement, pozzolana, supplementary cementitous material, waste expanded perlite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2011]
 • TytułImmobilisation of selected ions in natural clinoptilolite incorporated in cement pastes
  AutorzyW. MOZGAWA, M. KRÓL, W. PICHÓR, W. NOCUŃ-WCZELIK
  ŹródłoICCC 2011 : Cementing a sustainable future : XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement : Madrid, 3–8 July, 2011 : abstracts and proceedings / eds. Ángel Palomo, Aniceto Zaragoza, Juan Carlos López Agüí. — Madrid : Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 2011. — S. 71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2018]
 • TytułImmobilizacja jonów chlorkowych w matrycach mineralnych zawierających uwodnione gliniany wapnia
  AutorzyBUGAJ A., PICHÓR W.
  ŹródłoPolska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułImmobilizacja kationów metali ciężkich w materiałach wypalanych na bazie smektytu i zeolitu naturalnego
  AutorzyMagdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2010 R. 62 nr 2, s. 218–223. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/316
 • słowa kluczowe: smektyt, metale ciężkie, zeolit, immobilizacja, materiały wypalane

  keywords: heavy metals, zeolite, immobilization, smectite, fired materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułInteligentne materiały budowlane
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoInnowacyjne wyzwania techniki budowlanej / red. Lech Czarnecki. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2017. — S. 551–573
 • słowa kluczowe: materiały wielofunkcyjne, kompozyty cementowe, inteligentne materiały budowlane

  keywords: smart materials, multifunctional materials, cement composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: