Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Pichór, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-ktmb

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7749-3286

ResearcherID: G-8401-2014

Scopus: 23390121600

PBN: 901113

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 156, z ogólnej liczby 157 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2007]
 • TytułAutoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi
  AutorzyWaldemar PICHÓR
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 32
2
 • [proceedings, 2008]
 • TytułAutoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi
  AutorzyWaldemar PICHÓR
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 1057–1064
3
 • [article, 2008]
 • TytułAutoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi zbrojone włóknami wollastonitowymi
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Agnieszka RÓŻYCKA
  ŹródłoKompozyty. — 2008 vol. 8 nr 4, s. 344–348
4
 • [proceedings, 2001]
 • TytułBadania mas naprawczych do reprofilacji betonu poddanych szczególnym warunkom eksploatacji
  AutorzyJerzy DYCZEK, Marek PETRI, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 33
5
 • [proceedings, 2001]
 • TytułBadanie masy naprawczej do reprofilacji betonu poddanej szczególnym warunkom eksploatacji
  AutorzyJerzy DYCZEK, Marek PETRI, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — S. 386–392
6
 • [article, 2001]
 • TytułBeton komórkowy XXI wieku
  AutorzyJan MAŁOLEPSZY, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoMateriały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo. — 2001 nr 4, s. 8–10
7
 • [proceedings, 2019]
 • TytułBoron carbide synthesis using expanded graphite as one of carbon form
  AutorzyA. GUBERNAT, D. ZIENTARA, W. PICHÓR
  ŹródłoXVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — [Torino : s. n.], [2019]. — S. 780
8
 • [proceedings, 1999]
 • TytułBudowa strefy kontaktowej włókno-zaczyn w kompozytach cementowych z włóknami polimerowymi
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Jerzy DYCZEK
  ŹródłoMateriały budowlane – nowe kierunki w chemii i technologii : Kraków, 22–23 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. W. Kurdowski ; Komitet Badań naukowych [et al.]. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1999. — S. 268–283
9
10
 • [patent application, 2019]
 • TytułCement z siarczanowym regulatorem czasu wiązania
  InventorMo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOTWICA Łukasz, KAPELUSZNA Ewa, DEJA Jan, PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, GOŁEK Łukasz, Mokrzycki Józef, Mokrzycka-Nowak Anna
  DetailsInt.Cl.: C04B 103/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422988 A1 ; Opubl. 2019-04-08. — Zgłosz. nr P.422988 z dn. 2017-09-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 8, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422988A1.pdf
11
12
 • [chapter/proceedings paper, 2016]
 • TytułCementy powszechnego użytku z dodatkiem mielonego odpadu perlitu ekspandowanego
  AutorzyEwa KAPELUSZNA, Łukasz KOTWICA, Waldemar PICHÓR, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK
  ŹródłoMonografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — S. 659–672
13
 • [proceedings, 2016]
 • TytułCharakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych
  AutorzyPICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 77
14
 • [patent application, 2014]
 • TytułCienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem
  InventorLAKMA SAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cieszyn ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ziętek Józef, PICHÓR Waldemar
  DetailsInt.Cl.: C04B 14/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404678 A1 ; Opubl. 2014-05-12. — Zgłosz. nr P.404678 z dn. 2013-07-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 10, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404678A1.pdf
15
 • [patent, 2017]
 • TytułCienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem
  InventorLAKMA SAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cieszyn ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef Ziętek, Waldemar PICHÓR
  DetailsInt.Cl.: C04B 14/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226938 B1 ; Udziel. 2017-04-19 ; Opubl. 2017-10-31. — Zgłosz. nr P.404678 z dn. 2013-07-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226938B1.pdf
16
 • [proceedings, 1997]
 • TytułCracking tendency of modified HCP at drying shrinkage
  AutorzyMarek PETRI, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoVII Polish-German seminar : Zakopane, 17–18 September 1997 : program. — [Polska : s. n.], [1997]. — S. S2/3
17
18
 • [patent application, 2015]
 • TytułDodatek do zapraw i betonów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, KOTWICA Łukasz
  DetailsInt.Cl.: C04B 14/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406847 A1 ; Opubl. 2015-07-20. — Zgłosz. nr P.406847 z dn. 2014-01-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 15, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406847A1.pdf
19
 • [patent, 2019]
 • TytułDodatek do zapraw i betonów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar PICHÓR, Łukasz KOTWICA
  DetailsInt.Cl.: C04B 14/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233549 B1 ; Udziel. 2019-06-24 ; Opubl. 2019-10-31. — Zgłosz. nr P.406847 z dn. 2014-01-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233549B1.pdf
20
 • [proceedings, 2011]
 • TytułDynamic electrical properties of lightweight cement mortars with cenospheres from coal ash and waste graphite additive
  AutorzyW. PICHÓR
  ŹródłoHybrid materials 2011 [Dokument elektroniczny] : second international conference on Multifunctional, hybrid and nanomaterials : 6–10 march 2011, Strasbourg, France : conference abstracts. — [France] : Elsevier, [2011]. — S. [1]
21
 • [article, 2010]
 • TytułDynamiczne właściwości elektryczne lekkich zapraw cementowych z dodatkiem grafitu odpadowego
  AutorzyWaldemar PICHÓR
  ŹródłoKompozyty. — 2010 vol. 10 nr 2, s. 175–180
22
23
 • [proceedings, 2018]
 • TytułEffect of fluxing agents on the color and properties of the sintered ceramics
  AutorzyK. WIŚNIEWSKA, E. KŁOSEK-WAWRZYN, K. Kula, A. BUGAJ, W. PICHÓR
  Źródło„Promoting your research results” : workshop for young ceramists : November 26–27, 2018, Bologna, Italy / eds. Laura Silvestroni, [et al.]. — [Italy : s. n.], cop. 2018. — S. 101–104
24
 • [article, 2016]
 • TytułEffect of perlite waste addition on the properties of autoclaved aerated concrete
  AutorzyAgnieszka RÓŻYCKA, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoConstruction and Building Materials. — 2016 vol. 120, s. 65–71. — tekst: http://goo.gl/VrKI1T
25
 • [proceedings, 2012]
 • TytułElectric and thermoelectric properties of cement composites with expanded graphite
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoBrittle Matrix Composites 10 : [proceedings of the tenth international symposium on Brittle Matrix Composites BMC-10 : October 15–17, 2012, Warsaw] / eds. A. M. Brandt, [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. — Cambridge ; Warsaw : Woodhead Publishing Ltd ; Institute of Fundamental Technological Research, 2012. — S. 43–50