Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Pichór, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7749-3286

ResearcherID: G-8401-2014

Scopus: 23390121600

PBN: 901113

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 129, z ogólnej liczby 129 publikacji Autora


1
 • Autoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi
2
 • Autoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi
3
 • Autoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi zbrojone włóknami wollastonitowymi
4
 • Cementy powszechnego użytku z dodatkiem mielonego odpadu perlitu ekspandowanego
5
 • Cement z siarczanowym regulatorem czasu wiązania
6
 • Charakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych
7
 • Cienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem
8
 • Cienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem
9
 • Dodatek do zapraw i betonów
10
 • Dynamiczne właściwości elektryczne lekkich zapraw cementowych z dodatkiem grafitu odpadowego
11
 • Dynamic electrical properties of lightweight cement mortars with cenospheres from coal ash and waste graphite additive
12
 • Effect of basalt powder addition on properties of mortar
13
 • Effect of fluxing agents on the color and properties of the sintered ceramics
14
 • Effect of perlite waste addition on the properties of autoclaved aerated concrete
15
 • Electric and thermoelectric properties of cement composites with expanded graphite
16
 • Elektroprzewodzące spoiwo cementowe
17
 • Eliminacja zagrożeń podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z instalacji energetycznych
18
 • Granulacja odpadu perlitowego
19
 • Ground waste expanded perlite as new effective pozzolanic additive
20
 • Immobilisation of selected ions in natural clinoptilolite incorporated in cement pastes
21
 • Immobilizacja jonów chlorkowych w matrycach mineralnych zawierających uwodnione gliniany wapnia
22
 • Immobilizacja kationów metali ciężkich w materiałach wypalanych na bazie smektytu i zeolitu naturalnego
23
 • Inteligentne materiały budowlane
24
 • Inteligentny beton
25
 • Investigation of thermal properties of shielding concrete