Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Pichór, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7749-3286

ResearcherID: G-8401-2014

Scopus: 23390121600

PBN: 901113

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem135576037224
201912444
201883131
20171011341
2016813121
2015181026
2014134531
20131012511
2012532
20111192
20107241
2009633
20088224
200711
20064121
2005862
2004211
200333
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem13589415
20191257
2018862
20171073
2016862
2015181161
20141385
201310622
20125221
201111641
201077
2009624
2008871
200711
2006422
2005871
200422
200333
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem13510629
20191266
2018862
20171073
2016862
201518135
20141394
20131010
201255
20111183
201077
2009642
2008871
200711
2006431
200588
200422
200333
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem13520115
20191239
2018817
20171037
2016826
201518117
20141349
20131019
2012514
201111110
201077
2009624
2008817
200711
200644
200588
200422
200333
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1356669
20191257
2018844
20171082
2016871
20151899
20141394
20131046
2012532
20111129
2010752
2009633
2008871
200711
200644
200588
200422
200333
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1356471
20191257
2018853
20171082
2016862
201518315
20141385
20131046
2012532
20111165
2010743
2009633
2008862
200711
200644
2005826
2004211
200333
200211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Autoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymiAutoclaved cement composites based on cenospheres from coal ash / Waldemar PICHÓR // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Autoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymiAutoclaved mineral composites based on cenospheres from coal ash / Waldemar PICHÓR // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1057–1064. — Bibliogr. s. 1064

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Autoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi zbrojone włóknami wollastonitowymiLightweight autoclaved cement based composites reinforced with wollastonite fibres / Waldemar PICHÓR, Agnieszka RÓŻYCKA // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 4, s. 344–348. — Bibliogr. s. 348

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Boron carbide synthesis using expanded graphite as one of carbon form / A. GUBERNAT, D. ZIENTARA, W. PICHÓR // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 780. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: boron carbide, expanded graphite, fine powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cementy powszechnego użytku z dodatkiem mielonego odpadu perlitu ekspandowanegoCommon cements with the addition of ground waste expanded perlite / Ewa KAPELUSZNA, Łukasz KOTWICA, Waldemar PICHÓR, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: Monografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-24-7. — S. 659–672. — Bibliogr. s. 672, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cement z siarczanowym regulatorem czasu wiązania[Cement with the sulfate regulator of setting time] / Mo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOTWICA Łukasz, KAPELUSZNA Ewa, DEJA Jan, PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, GOŁEK Łukasz, Mokrzycki Józef, Mokrzycka-Nowak Anna. — Int.Cl.: C04B 103/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422988 A1 ; Opubl. 2019-04-08. — Zgłosz. nr P.422988 z dn. 2017-09-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 8, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422988A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznychProperties of products from thermal treatment of municipal and hazardous waste / PICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem[Thin-layer of perlite plaster mass] / LAKMA SAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cieszyn ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ziętek Józef, PICHÓR Waldemar. — Int.Cl.: C04B 14/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404678 A1 ; Opubl. 2014-05-12. — Zgłosz. nr P.404678 z dn. 2013-07-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 10, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404678A1.pdf

 • słowa kluczowe: granulacja, perlit, tynk

  keywords: granulation, perlite, plaster

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Cienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem[Thin-layer of perlite plaster mass] / LAKMA SAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cieszyn ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef Ziętek, Waldemar PICHÓR. — Int.Cl.: C04B 14/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226938 B1 ; Udziel. 2017-04-19 ; Opubl. 2017-10-31. — Zgłosz. nr P.404678 z dn. 2013-07-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226938B1.pdf

 • słowa kluczowe: granulacja, perlit, tynk

  keywords: granulation, perlite, plaster

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dodatek do zapraw i betonów[Addition for mortars and concretes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, KOTWICA Łukasz. — Int.Cl.: C04B 14/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406847 A1 ; Opubl. 2015-07-20. — Zgłosz. nr P.406847 z dn. 2014-01-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 15, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406847A1.pdf

 • słowa kluczowe: perlit ekspandowany, cement, dodatek pucolanowy

  keywords: expanded perlite, cement, pozzolanic material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dynamiczne właściwości elektryczne lekkich zapraw cementowych z dodatkiem grafitu odpadowegoDynamic electrical properties of lightweight cement mortars with waste graphite additive / Waldemar PICHÓR // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2010 vol. 10 nr 2, s. 175–180. — Bibliogr. s. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dynamic electrical properties of lightweight cement mortars with cenospheres from coal ash and waste graphite additive / W. PICHÓR // W: Hybrid materials 2011 [Dokument elektroniczny] : second international conference on Multifunctional, hybrid and nanomaterials : 6–10 march 2011, Strasbourg, France : conference abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France] : Elsevier, [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of basalt powder addition on properties of mortar / Magdalena Dobiszewska, Waldemar PICHÓR, Paulina SZOŁDRA // MATEC Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2261-236X. — 2019 vol. 262 art. no. 06002, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-30. — KRYNICA 2018 : 64 scientific conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB) : [Krynica Zdrój, Poland, September 16-20, 2018]. — tekst: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/11/matecconf_krynica2018_06002.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/matecconf/201926206002

14
 • Effect of fluxing agents on the color and properties of the sintered ceramics / K. WIŚNIEWSKA, E. KŁOSEK-WAWRZYN, K. Kula, A. BUGAJ, W. PICHÓR // W: „Promoting your research results” : workshop for young ceramists : November 26–27, 2018, Bologna, Italy / eds. Laura Silvestroni, [et al.]. — [Italy : s. n.], cop. 2018. — ISBN: 978-88-7586-599-3. — S. 101–104. — Bibliogr. s. 104

 • keywords: microstructure, properties, whiteness, color, fluxing agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Effect of perlite waste addition on the properties of autoclaved aerated concrete / Agnieszka RÓŻYCKA, Waldemar PICHÓR // Construction and Building Materials ; ISSN 0950-0618. — 2016 vol. 120, s. 65–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-20. — tekst: http://goo.gl/VrKI1T

 • keywords: expanded perlite, autoclaved aerated concrete, waste, 1.1 nm tobermorite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.conbuildmat.2016.05.019

16
 • Electric and thermoelectric properties of cement composites with expanded graphite / Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // W: Brittle Matrix Composites 10 : [proceedings of the tenth international symposium on Brittle Matrix Composites BMC-10 : October 15–17, 2012, Warsaw] / eds. A. M. Brandt, [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. — Cambridge ; Warsaw : Woodhead Publishing Ltd ; Institute of Fundamental Technological Research, 2012. — Dodatkowy numer ISBN (IFTR PAS): 978-83-89687-75-3. — ISBN: 978-0-85709-988-4. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Elektroprzewodzące spoiwo cementowe[Electrically conductive cement binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, FRĄC Maksymilian, GUBERNAT Agnieszka, Augustyn Sara. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410616 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410616 z dn. 2014-12-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 13, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410616A1.pdf

 • słowa kluczowe: cement, spoiwo przewodzące, szungit

  keywords: cement, conductive binder, shungite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Eliminacja zagrożeń podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z instalacji energetycznychRisk elimination during remowal of asbestos containg materials from energetic instalations / Waldemar PICHÓR, Jerzy DYCZEK, Marek PETRI // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 17–20 maja 2005 / oprac. mater. konf. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2005]. — ISBN10: 83-88764-64-0. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Granulacja odpadu perlitowegoGranulation of perlite waste / Agnieszka RÓŻYCKA, Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ground waste expanded perlite as new effective pozzolanic additive / Łukasz KOTWICA, Waldemar PICHÓR // W: ICCC 2015 BEIJING : the 14\textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : 13-16 October, 2015, Beijing, China : abstract book, Vol. 1. — [Beijing : s. n.], [2015]. — Opis wg okł.. — S. 229. — Pełny tekst W: ICCC 2015 BEIJING [Dokument elektroniczny] : proceedings. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Abstr.

 • keywords: perlite, Portland cement, pozzolana, supplementary cementitous material, waste expanded perlite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Immobilisation of selected ions in natural clinoptilolite incorporated in cement pastes / W. MOZGAWA, M. KRÓL, W. PICHÓR, W. NOCUŃ-WCZELIK // W: ICCC 2011 : Cementing a sustainable future : XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement : Madrid, 3–8 July, 2011 : abstracts and proceedings / eds. Ángel Palomo, Aniceto Zaragoza, Juan Carlos López Agüí. — Madrid : Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 2011 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 84-7292-399-7. — S. 71. — Abstr.. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Immobilizacja jonów chlorkowych w matrycach mineralnych zawierających uwodnione gliniany wapniaImmobilization of chloride ions in mineral matrices containing hydrated calcium aluminates / BUGAJ A., PICHÓR W. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Immobilizacja kationów metali ciężkich w materiałach wypalanych na bazie smektytu i zeolitu naturalnegoImmobilization of heavy metal cations within the fired materials based on natural smectite and zeolite / Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA, Waldemar PICHÓR // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 R. 62 nr 2, s. 218–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/316

 • słowa kluczowe: smektyt, metale ciężkie, zeolit, immobilizacja, materiały wypalane

  keywords: heavy metals, zeolite, immobilization, smectite, fired materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Inteligentne materiały budowlaneSmart building materials / Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej = Innovative challenges of building technology / red. Lech Czarnecki. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2017. — 63. konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. — ISBN: 978-83-249-8485-5. — S. 551–573. — Bibliogr. s. 570–573, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: materiały wielofunkcyjne, kompozyty cementowe, inteligentne materiały budowlane

  keywords: smart materials, multifunctional materials, cement composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: