Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Brylicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAktywowane spoiwa żużlowe – efektywny i trwały materiał w budownictwie podziemnym
  AutorzyJan DEJA, Jan MAŁOLEPSZY, Witold BRYLICKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 259–265
2
 • [referat, 1998]
 • TytułAlkali-activated slag cements – a useful material for environment protection
  AutorzyJ. MAŁOLEPSZY, J. DEJA, W. BRYLICKI
  ŹródłoReactivity of materials : 11textsuperscript{th} French-Polish seminar : Chalon sur Saône, September 7–9, 1998 : abstracts / Université de Bourgogne. Laboratoire de Recherches sur la Réactivité des Solides, University of Mining and Metallurgy. Faculty of Materials Science and Ceramics. — [Dijon ; Cracow : s. n.], [1998]. — S. 3
3
 • [referat, 2007]
 • TytułAnti-filtration screens based on alkali-activated slag binders
  AutorzyJ. DEJA, W. BRYLICKI, J. MAŁOLEPSZY
  ŹródłoAlkalicky aktivované materiály – výzkum, výroba a využití : 2007 – mezinárodní konference = 2007 : červen : sborník konference / Česká Rozvojová Agentura. — [Czech Republic : ČRA], [2007]. — S. 163–184
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania mikrostruktury stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania głębokich otworów wiertniczych
  AutorzyStanisław STRYCZEK, Witold BRYLICKI, Marcin Rzepka
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/1, s. 441–449
5
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania właściwości tynków renowacyjnych z udziałem krajowych diatomitów
  AutorzyWitold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA
  ŹródłoOKTRA 2001 : problemy projektowania oraz optymalizacja rozwiązań materiałowych i technologii wykonywania obiektów w aspekcie trwałości i ochrony przed korozją : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Polanica, 24–27.10.2001 r. : materiały konferencyjne. — Wrocław : [s. n.], 2001. — S. 17–27
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania właściwości zapraw tworzących system tynków renowacyjnych
  AutorzyWitold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2004 R. 9/71 nr 1, s. 33–37
7
 • [referat, 2003]
 • TytułCementy portlandzkie żużlowe i hutnicze w produkcji betonu komórkowego metodą UNIPOL – wariant piaskowy
  AutorzyBronisław Weryński, Lucyna Janecka, Witold BRYLICKI, Roman Szlachta
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — S. 643–650
8
 • [referat, 2001]
 • TytułCzynniki determinujące trwałość betonu i iniekcyjnych zaczynów cementowych
  AutorzyWitold BRYLICKI
  ŹródłoCementy w budownictwie, robotach wiertniczo-inżynieryjnych oraz hydrotechnice : materiały sympozjum naukowo-technicznego : Płotki k. Piły, 23 maja 2001 / Górażdże Cement S. A. [et al.]. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2001. — S. 57–79
9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2001]
 • TytułDomieszka uszczelniająca do betonu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Witold BRYLICKI, Jan DEJA
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: C04B 18/06. — Polska. — Opis patentowy ; PL 182321 B1 ; Udziel. 2001-07-04 ; Opubl. 2001-12-31. — Zgłosz. nr P.318709 z dn. 1997-02-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL182321B1.pdf
10
 • [referat, 2000]
 • TytułDrobnowymiarowe elementy nawierzchni produkowane metodą wibroprasowania
  AutorzyWitold BRYLICKI
  ŹródłoBeton na progu nowego milenium : konferencja : Kraków 9–10 listopada 2000 / red. Jan Deja [et al.]. — Kraków : Polski Cement, 2000. — S. 215–225
11
 • [referat, 2003]
 • TytułEffective and aesthetic restoration of historical stone buildings using new mineral masses : [abstract]
  AutorzyMarek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ
  ŹródłoCultural Heritage Research: a Pan-European Challenge : proceedings of the 5th EC conference : May 16–18. 2002. Cracow. Poland / eds. Roman Kozłowski ; Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. — [Cracow : ICSCh, PAS], [2003]. — S. 370
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułEffects of modification of alkali activated slag cementing slurries with natural clinoptilolite
  AutorzyWitold BRYLICKI, Jan MAŁOLEPSZY, Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Łukasz KOTWICA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2009 vol. 25 iss. 4, s. 61–76
13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2006]
 • TytułEkologiczna masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ, Witold BRYLICKI, Jan MAŁOLEPSZY, Artur ŁAGOSZ
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 191390 B1 ; Udziel. 2005-07-26 ; Opubl. 2006-05-31. — Zgłosz. nr P.331980 z dn. 1999-03-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL191390B1.pdf
14
 • [referat, 2007]
 • TytułInfluence of fly ash formed in brown coal fluidal combustion process on the properties of pastes incorporating large amount of blast-furnace slag
  AutorzyStanisław STRYCZEK, Witold BRYLICKI, Jan MAŁOLEPSZY, Andrzej GONET, Rafał WIŚNIOWSKI, Łukasz KOTWICA
  ŹródłoNinth CANMET/ACI international conference on the Use of fly ash, slag, silica fume and other supplementary cementing materials in concrete and Ninth CANMET/ACI international conference on Recent advances in concrete technology : May 20–25, 2007, Warsaw, Poland, Supplementary volume / comp. Maria Venturino. — [Poland : s. n.], [2007]. — S. 1–15
15
 • [referat, 1999]
 • TytułKamień zabytkowy, jego destrukcja i rekonstrukcja
  AutorzyAnna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ, Witold BRYLICKI
  ŹródłoKamień w budownictwie : konferencja towarzysząca IV Międzynarodowym Targom Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEŃ'99 : Kielce 26 marca 1999 / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Świętokrzyski. — Kielce : [s. n.], 1999. — S. 5–9
16
 • [zgłoszenie patentowe, 2010]
 • TytułKompleksowy sposób uzdatniania i wykorzystania odpadów wiertniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRYLICKI Witold, STRYCZEK Stanisław, GONET Andrzej, MAŁOLEPSZY Jan, JAMROZIK Aleksandra, CZEKAJ Lucyna
  DetailsInt.Cl.: B09B 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 389124 A1 ; Opubl. 2010-09-27. — Zgłosz. nr P.389124 z dn. 2009-09-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2010  nr 20, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL389124A1.pdf
17
 • [referat, 2000]
 • TytułKryteria doboru cementów do wykonywania prac uszczelniających w górotworze solnym
  AutorzyWitold BRYLICKI, Barbara HLINIAK
  ŹródłoXI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków 29–30 czerwca 2000, T. 1 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — S. 43–54
18
 • [referat, 2004]
 • TytułKształtowanie trwałości drobnowymiarowych elementów z betonu wibroprasowanego
  AutorzyWitold BRYLICKI
  ŹródłoTrwałość betonu i jej uwarunkowania technologiczne, materiałowe i środowiskowe : materiały sympozjum naukowo-technicznego : Kraków, kwiecień, 2004 / [red. Violetta Sawicka] ; Górażdże Cement S. A. ; Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2004. — S. 149–163
19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2006]
 • TytułMasa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ, Witold BRYLICKI, Jan MAŁOLEPSZY, Artur ŁAGOSZ
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 191410 B1 ; Udziel. 2005-07-26 ; Opubl. 2006-05-31. — Zgłosz. nr P.331977 z dn. 1999-03-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL191410B1.pdf
20
 • [podręcznik, 2004]
 • TytułMateriały budowlane : podstawy technologii i metody badań
  Autorzypod red. Jana MAŁOLEPSZEGO ; [zespół autorów]: Marek GAWLICKI, Waldemar PICHÓR, Elżbieta BRYLSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marek PETRI, Zdzisław PYTEL, Wojciech ROSZCZYNIALSKI, Józef STOLECKI
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 323, [1] s.
21
 • [podręcznik, 2008]
 • TytułMateriały budowlane : podstawy technologii i metody badań
  Autorzypod red. Jana MAŁOLEPSZEGO ; [zespół autorów]: Marek GAWLICKI, Waldemar PICHÓR, Elżbieta BRYLSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marek PETRI, Zdzisław PYTEL, Wojciech ROSZCZYNIALSKI, Józef STOLECKI, Grzegorz MALATA
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 392, [1] s.
22
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1997]
 • TytułMieszanina do wypełniania i uszczelniania pustych przestrzeni górotworu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Witold BRYLICKI, Jarosław Bałasz, Jan MAŁOLEPSZY [et al.]
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{6}: C09K 17/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 171213 B1 ; Udziel. 1996-10-07 ; Opubl. 1997-03-28. — Zgłosz. nr P.300778 z dn. 1993-10-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL171213B1.pdf
23
 • [referat, 2003]
 • TytułMikrostruktura i porowatość warstwy fakturowej w technologii betonu wibroprasowanego
  AutorzyWitold BRYLICKI
  ŹródłoMATBUD'2003 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 czerwca 2003 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2003. — S. 68–76
24
 • [zgłoszenie patentowe, 2008]
 • TytułMineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych obiektów zabytkowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek, SMOLEŃSKA Anna, BRYLICKI Witold, ŁAGOSZ Artur
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381303 A1 ; Opubl. 2008-06-23. — Zgłosz. nr P.381303 z dn. 2006-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2008  nr 13, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381303A1.pdf
25
 • [zgłoszenie patentowe, 2004]
 • TytułMineralny tynk renowacyjny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SMOLEŃSKA Anna, REMBIŚ Marek, BRYLICKI Witold, ŁAGOSZ Artur, MAŁOLEPSZY Jan
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: C04B 28/04. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 356513 A1 ; Opubl. 2004-04-19. — Zgłosz. nr P.356513 z dn. 2002-10-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2004  nr 8, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL356513A1.pdf