Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Brylicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • Aktywowane spoiwa żużlowe – efektywny i trwały materiał w budownictwie podziemnym
2
 • Alkali-activated slag cements – a useful material for environment protection
3
 • Anti-filtration screens based on alkali-activated slag binders
4
 • Badania mikrostruktury stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania głębokich otworów wiertniczych
5
 • Badania właściwości tynków renowacyjnych z udziałem krajowych diatomitów
6
 • Badania właściwości zapraw tworzących system tynków renowacyjnych
7
 • Cementy portlandzkie żużlowe i hutnicze w produkcji betonu komórkowego metodą UNIPOL – wariant piaskowy
8
 • Czynniki determinujące trwałość betonu i iniekcyjnych zaczynów cementowych
9
 • Domieszka uszczelniająca do betonu
10
 • Drobnowymiarowe elementy nawierzchni produkowane metodą wibroprasowania
11
 • Effective and aesthetic restoration of historical stone buildings using new mineral masses
12
 • Effects of modification of alkali activated slag cementing slurries with natural clinoptilolite
13
 • Ekologiczna masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych
14
 • Influence of fly ash formed in brown coal fluidal combustion process on the properties of pastes incorporating large amount of blast-furnace slag
15
 • Kamień zabytkowy, jego destrukcja i rekonstrukcja
16
 • Kompleksowy sposób uzdatniania i wykorzystania odpadów wiertniczych
17
 • Kryteria doboru cementów do wykonywania prac uszczelniających w górotworze solnym
18
 • Kształtowanie trwałości drobnowymiarowych elementów z betonu wibroprasowanego
19
 • Masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych
20
 • Materiały budowlane
21
 • Materiały budowlane
22
 • Mieszanina do wypełniania i uszczelniania pustych przestrzeni górotworu
23
 • Mikrostruktura i porowatość warstwy fakturowej w technologii betonu wibroprasowanego
24
 • Mineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych obiektów zabytkowych
25
 • Mineralny tynk renowacyjny