Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Brylicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem7853228121
201311
201211
2010211
2009413
2008312
20075311
20068152
2005413
200481232
2003972
2002211
200110721
2000111631
199910352
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7863132
201311
201211
2010211
20094121
200833
2007514
2006862
200544
200488
2003972
200222
20011091
20001192
19991010
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem786513
201311
201211
2010211
200944
200833
2007523
2006862
200544
200488
2003963
200222
20011091
20001183
19991010
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem78276
201311
201211
201022
2009422
200833
200755
200688
200544
200488
200399
200222
20011010
20001111
19991010
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem781068
201311
201211
2010211
2009431
200833
2007514
200688
200544
200488
200399
200222
20011010
20001111
19991010
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem783048
201311
201211
201022
200944
2008321
2007514
2006844
2005431
2004844
2003918
2002211
20011019
20001138
199910461
 • Aktywowane spoiwa żużlowe – efektywny i trwały materiał w budownictwie podziemnymActivated slag binders – effective and durable material in underground construction / Jan DEJA, Jan MAŁOLEPSZY, Witold BRYLICKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 259–265. — Bibliogr. s. 264–265, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anti-filtration screens based on alkali-activated slag binders / J. DEJA, W. BRYLICKI, J. MAŁOLEPSZY // W: Alkalicky aktivované materiály – výzkum, výroba a využití : 2007 – mezinárodní konference = 2007 : červen : sborník konference = Alkali activated materials – research, production and utilization : international conference : June 2007 : proceedings / Česká Rozvojová Agentura. — [Czech Republic : ČRA], [2007]. — S. 163–184. — Bibliogr. s. 182–184, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania mikrostruktury stwardniałych zaczynów cementowych stosowanych do uszczelniania głębokich otworów wiertniczychAnalysis of hardened microstructure of cement slurries used for sealing deep wells / Stanisław STRYCZEK, Witold BRYLICKI, Marcin Rzepka // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 441–449. — Bibliogr. s. 448–449, Streszcz., Summ.. — Toż. W: Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny. — 2006 R. 23/1 s. 441–449. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 448–449, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania właściwości tynków renowacyjnych z udziałem krajowych diatomitów[Investigations on properties of renovation plasters manufactured with an addition of domestic diatomites] / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // W: OKTRA 2001 : problemy projektowania oraz optymalizacja rozwiązań materiałowych i technologii wykonywania obiektów w aspekcie trwałości i ochrony przed korozją : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Polanica, 24–27.10.2001 r. : materiały konferencyjne = OKTRA 2001 : problems of design and optimization of material usage and technology of structure development in aspect of durability and corrosion protection : conference materials. — Wrocław : [s. n.], 2001. — S. 17–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania właściwości zapraw tworzących system tynków renowacyjnychExamination of properties of mortars forming the renovation plaster systems / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2004 R. 9/71 nr 1, s. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cementy portlandzkie żużlowe i hutnicze w produkcji betonu komórkowego metodą UNIPOL – wariant piaskowySlag portland cements and metallurgical cements in cellular concrete production by UNIPOL method (sand variant) / Bronisław Weryński, Lucyna Janecka, Witold BRYLICKI, Roman Szlachta // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 643–650. — Bibliogr. s. 650, Abstr.. — Abstrakt pt.: Zastosowanie cementów portlandzkich żużlowych i cementów hutniczych do produkcji betonu komórkowego metodą UNIPOL – wariant piaskowy z częściowym lub całkowitym wyeliminowaniem mielenia spoiwa W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Czynniki determinujące trwałość betonu i iniekcyjnych zaczynów cementowych[Factors determining durability of concretes and cementing grouts for injection] / Witold BRYLICKI // W: Cementy w budownictwie, robotach wiertniczo-inżynieryjnych oraz hydrotechnice : materiały sympozjum naukowo-technicznego : Płotki k. Piły, 23 maja 2001 / Górażdże Cement S. A. [et al.]. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2001. — ISBN10:  8388672155. — S. 57–79. — Bibliogr. s. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Drobnowymiarowe elementy nawierzchni produkowane metodą wibroprasowaniaRoad's elements produced in vibro-pressing technology / Witold BRYLICKI // W: Beton na progu nowego milenium : konferencja : Kraków 9–10 listopada 2000 / red. Jan Deja [et al.]. — Kraków : Polski Cement, 2000. — ISBN10: 83-913000-2-1. — S. 215–225. — Bibliogr. s. 225, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effective and aesthetic restoration of historical stone buildings using new mineral masses : [abstract] / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ // W: Cultural Heritage Research: a Pan-European Challenge : proceedings of the 5th EC conference : May 16–18. 2002. Cracow. Poland / eds. Roman Kozłowski ; Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. — [Cracow : ICSCh, PAS], [2003]. — ISBN10: 92-894-4412-6. — S. 370

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effects of modification of alkali activated slag cementing slurries with natural clinoptiloliteEfekty modyfikacji alkalicznie aktywowanych zaczynów wiertniczych naturalnym klinoptilolitem / Witold BRYLICKI, Jan MAŁOLEPSZY, Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Łukasz KOTWICA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 vol. 25 iss. 4, s. 61–76. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Abstr.

 • keywords: clinoptilolite, zeolites, durability, alkali-activated slag, drilling operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Influence of fly ash formed in brown coal fluidal combustion process on the properties of pastes incorporating large amount of blast-furnace slag / Stanisław STRYCZEK, Witold BRYLICKI, Jan MAŁOLEPSZY, Andrzej GONET, Rafał WIŚNIOWSKI, Łukasz KOTWICA // W: Ninth CANMET/ACI international conference on the Use of fly ash, slag, silica fume and other supplementary cementing materials in concrete and Ninth CANMET/ACI international conference on Recent advances in concrete technology : May 20–25, 2007, Warsaw, Poland, Supplementary volume / comp. Maria Venturino. — [Poland : s. n.], [2007]. — Dod. na okł.: Ninth CANMET/ACI international conference on Fly ash, silica fume, slag and natural pozzolams in concrete and Ninth CANMET/ACI international conference on Recent advances in concrete technology : suplementary papers. — S. 1–15. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kamień zabytkowy, jego destrukcja i rekonstrukcja[Stone of historic objects, its destruction and reconstruction] / Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ, Witold BRYLICKI // W: Kamień w budownictwie : konferencja towarzysząca IV Międzynarodowym Targom Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEŃ'99 : Kielce 26 marca 1999 / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Świętokrzyski. — Kielce : [s. n.], 1999. — S. 5–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Kryteria doboru cementów do wykonywania prac uszczelniających w górotworze solnym[Cements for cementing works in salt rock mass – criteria of selection] / Witold BRYLICKI, Barbara HLINIAK // W: XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków 29–30 czerwca 2000, T. 1 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 43–54. — Bibliogr. s. 52, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kształtowanie trwałości drobnowymiarowych elementów z betonu wibroprasowanego[Durability of small prefabricated elements in vibro-pressing concrete technology] / Witold BRYLICKI // W: Trwałość betonu i jej uwarunkowania technologiczne, materiałowe i środowiskowe : materiały sympozjum naukowo-technicznego : Kraków, kwiecień, 2004 / [red. Violetta Sawicka] ; Górażdże Cement S. A. ; Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2004. — ISBN10: 8388672460. — S. 149–163. — Bibliogr. s. 162–163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Materiały budowlane : podstawy technologii i metody badań[Building materials : technologies bases and analysis methods] / pod red. Jana MAŁOLEPSZEGO ; [zespół autorów]: Marek GAWLICKI, Waldemar PICHÓR, Elżbieta BRYLSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marek PETRI, Zdzisław PYTEL, Wojciech ROSZCZYNIALSKI, Józef STOLECKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 323, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0159). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-94-4. — Dla studentów III roku WIMiC kierunku: technologia chemiczna i dla słuchaczy studiów podyplomowych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Mikrostruktura i porowatość warstwy fakturowej w technologii betonu wibroprasowanegoMicrostructure and porosity of external surface in vibrated – pressed concrete technology / Witold BRYLICKI // W: MATBUD'2003 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 czerwca 2003 = MATBUD'2003 : the fourth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2003. — ISBN10: 8372422613. — S. 68–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych obiektów zabytkowych[Mineral repair mortar for monumental buildings joints and bricks renovation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek, SMOLEŃSKA Anna, BRYLICKI Witold, ŁAGOSZ Artur. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381303 A1 ; Opubl. 2008-06-23. — Zgłosz. nr P.381303 z dn. 2006-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 13, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381303A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Mortars for repair work in the renovation of historical stone objects / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ // W: Selected research findings of an innovative nature : Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences / sci. ed. board: Bogusław Smólski, Władysław Włosiński. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2007. — ISBN: 978-83-924901-2-8. — S. 27–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: