Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Bobrowski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7006017223

PBN: 901029

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 332, z ogólnej liczby 333 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułAdaptace voltametrické metody ke stanovení arsenu pro potřeby stripping potenciometrie
  AutorzyIvan Švancara, Karel Vytřas, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoXXI Moderní elektrochemické metody, Nedvědice 24.–26. dubna 2001 / SES Logis s.r.o.Ústí nad Labem ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Praha. — [Nedvědice : s.  n.], [2001]. — S. 1
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2012]
 • TytułAdsorptive stripping voltammetric determination of azo food colorants at bismuth film electrodes
  AutorzyA. KRÓLICKA, A. BOBROWSKI
  Źródło14textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — S. 229
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2015]
 • TytułAdsorptive stripping voltammetric determination of molybdenum in fly ash extracts using a new catalytic system: Mo(VI)/Mo(V) – chloranilic acid and chlorates(V)
  AutorzyKatarzyna Kwaśniewska, Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA
  ŹródłoYISAC 2015 : 22textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30textsuperscript{th} – July 04textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — S. 36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2013]
 • TytułAdsorptive stripping voltammetric determination of Sunset Yellow FCF in energy drinks
  AutorzyChristina Kremmyda, Konstantinos Georgopoulos, Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou
  ŹródłoYISAC 2013 : 20textsuperscript{th} young investigators' seminar on Analytical chemistry : Maribor, June 26textsuperscript{th} – June 29textsuperscript{th}, 2013 : book of abstracts / eds. Darinka Brodnjak Vončina, Mitja Kolar. — [Maribor] : Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, [2013]. — S. 30
 • keywords: adsorptive stripping voltammetry, Sunset Yellow FCF, silver amalgam electrode, multiple standard additions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2016]
 • TytułAmplification of anodic stripping voltammetric signals recorded using screen printed electrodes in weak magnetic fields
  AutorzyA. KRÓLICKA, A. BOBROWSKI, M. CZARNOTA
  ŹródłoSEIA'2016 [Dokument elektroniczny] : Sensor and electronic instrumentation advances : proceedings of the 2textsuperscript{nd} international conference on Sensors and electronic instrumentation advances : 22–23 September 2016, Barcelona, Spain / ed. by Sergey Y. Yurish, Amin Daneshmand Malayeri. — [Barcelona] : International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S. L., cop. 2016. — S. 107–109
 • keywords: screen-printed electrodes, bismuth film electrode, magnetic field influence on plating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [rozdział w podręczniku, 2015]
 • TytułAnaliza chemiczna spoiw mineralnych
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI
  ŹródłoCement : metody badań : wybrane kierunki stosowania / pod red. Wiesławy Nocuń-Wczelik. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2015. — S. 97–141
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalizy ekstraktów wodnych techniką DPASV w celu oceny uwalniania antymonu z popiołów lotnych
  AutorzyMateusz CZARNOTA, Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — S. 59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2012]
 • TytułAnodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate
  AutorzyA. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  Źródło14textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — S. 227
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnodic stripping voltammetric determination of copper traces in carbonate minerals and fly ash extracts using a screen-printed electrode modified emph{in situ} with antimony film
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Mariola MACZUGA, Aneta Kolaniak
  ŹródłoInsights in Analytical Electrochemistry. — 2015 vol. 1 no. 1 art. no. 6, s. 1–6
 • keywords: copper, limestone, dolomite, screen-printed electrodes, antimony film, fly ash extract

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2008]
 • TytułAntimony film electrodes in potentiometric stripping analysis
  AutorzyEva Tesarova, Lucie Baldrianova, Magdalena Nozkiewicz, Agnieszka Brydniak, Ivan Svancara, Andrzej BOBROWSKI, Karel Vytras
  ŹródłoYISAC2008 : 15textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Ljubljana, Slovenia, July 2–5, 2008 : book of abstracts / ed. Helena Prosen. — Ljubljana : Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2008. — S. 29–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2011]
 • TytułAntimony film electrode prepared {em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
  AutorzyMaria PUTEK, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2011 : 18textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Novi Sad, Serbia, June 28textsuperscript{th}–July 1textsuperscript{st}, 2011 : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2011]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  Źródło6BBCAC : 6textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. P-75
 • keywords: anodic stripping voltammetry, antimony film electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA
  ŹródłoACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — S. 161–162
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2015]
 • TytułApplication of a modified screen-printed electrode for stripping potentiometric determination of selected metals in fly ash extracts
  AutorzyMaria Bachula, Chrysavgi Sakellaropoulou, Mariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Anastasios Economou
  ŹródłoYISAC 2015 : 22textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30textsuperscript{th} – July 04textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — S. 16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2011]
 • TytułApplication of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry
  AutorzyNikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoIMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2004]
 • TytułApplication of bismuth film electrodes in voltammetric stripping analysis
  AutorzyA. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA
  ŹródłoICEP : International Conference on “Electrode Processes” : Szczyrk, Poland 15textsuperscript{th}–18textsuperscript{th} September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza ; EAGLE'S NEST. — [Warszawa : Firma Poligraficzno-Reklamowa „SIGMA”], [2004]. — S. 111
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of catalytic adsorptive stripping voltammetry in water analysis
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoWater supply and water quality : IV international conference Kraków–Poznań, 2000 r. : conference proceedings / ed. Marek M. Sozański. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2000. — S. 45–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułApplication of catalytic adsorptive stripping voltammetry in water analysis
  AutorzyA. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI
  ŹródłoWater Science and Technology : Water Supply. — 2001 vol. 1 no. 2, s. 1–8
 • keywords: adsorptive stripping voltammetry, catalytic systems, trace elements water analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of cyclic renewable silver amalgam film electrode in voltammetric and chronopotentiometric stripping analysis
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoYISAC 2009 : Young Investigators' Seminar on analytical Chemistry : 29. 06. – 02. 07. 2009, Graz, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2009]. — S. 97–99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of HG-ICP-AES hybrid technique for $As, Sb$ and $Sn$ determination in lead and in plates used for the production of lead-acid batteries
  AutorzyMarian Szypuła, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoYISAC 2009 : Young Investigators' Seminar on analytical Chemistry : 29. 06. – 02. 07. 2009, Graz, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2009]. — S. 22–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2008]
 • TytułApplication of ICP-AES method for monitoring ${PbSO_{4}}$ in plates used to production lead-acid batteries
  AutorzyMarian Szypuła, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoYISAC2008 : 15textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Ljubljana, Slovenia, July 2–5, 2008 : book of abstracts / ed. Helena Prosen. — Ljubljana : Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2008. — S. 107–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2007]
 • TytułApplication of ICP-AES method for monitoring trace metals alloys used to production lead-acid batteries
  AutorzySzypuła M., BOBROWSKI A.
  ŹródłoYISAC'07 : 14textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Pardubice, Czech Republic, June 25–28, 2007 : proceedings / [eds. P. Česla, R. Metelka, K. Vytřas] ; University of Pardubice. Faculty of Chemical Technology. Department of Analytical Chemistry. — [Pardubice : UP], [2007]. — S. 187–193, L37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplication of ICP-OES for monitoring of $PbSO_{4}$ in plates used in production of lead-acid batteries
  AutorzyMarian Szypuła, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoChemia Analityczna. — 2009 vol. 54 iss. 5, s. 989–995
 • keywords: lead sulfate, lead-acid batteries, ICP-OES

  cyfrowy identyfikator dokumentu: