Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Radecka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7912-6340

ResearcherID: brak

Scopus: 7003831093

PBN: 901121

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A $SrTiO_{3}-TiO_{2}$ eutectic composite as a stable photoanode material for photoelectrochemical hydrogen production
2
 • Materiały elektrodowe na bazie kompozytów: $TiO_{2}/GO$ oraz $TiO_{2}/MoS_{2}$
3
 • ${MoS_2}$ – layered sensitizer for photoanodes in PECs
4
 • Nanocrystalline $TiO_{2}/SnO_{2}$ heterostructures for gas sensing
5
 • Nanomateriały na bazie ${TiO_2}$ jako sensory gazów
6
 • Photosensitization of $TiO_{2}$ P25 with CdS nanoparticles for photocatalytic applications
7
 • Structural characterization of photoactive $TiO_{2}/MoS_{2}$ anodes
8
 • Structural, electrical and optical properties of $TiO_{2}-Fe_{2}O_{3}$ ceramics
9
 • Structural properties of $TiO_{2}$ nanomaterials
10
 • Structure, mechanical and tribological properties of HVOF sprayed (WC-Co+Al) composite coating on ductile cast iron
11
 • The dependence of mechanical properties on $TiO_{2}$ nanoparticles concentration in hybrid hydrogel materials with potential use as bones scaffolds
12
 • The hybrid hydrogel materials as potential injectable scaffolds for bone regeneration
13
 • ${TiO_2}$ nanotubes modified with ${MoS_2}$ as an example of 1D@2D structure
14
 • ${TiO_2}$-based nanomaterials for gas sensing – influence of anatase and rutile contributions
15
 • When eutectic composites meet photoelectrochemistry – highly stable and efficient UV-visible hybrid photoanodes
16
 • Właściwości ${TiO_2}$ modyfikowanego ${Fe_2O_3}$