Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Radecka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7912-6340

ResearcherID: brak

Scopus: 7003831093

PBN: 901121

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2013]
 • TytułEffect of QDs sensitization on the photoelectrochemical behaviour of $TiO_{2}$ flower-like nanostructures
  AutorzyA. KUSIOR, M. RADECKA, A. TRENCZEK-ZAJĄC, A. ŁĄCZ, K. ZAZAKOWNY, K. ZAKRZEWSKA
  ŹródłoPSS2013 : Photocatalytic and Superhydrophilic Surfaces workshop : Manchester, 12textsuperscript {th}/13textsuperscript {th} December 2013 : final programme and book of abstracts. — [UK : s. n.], [2013]. — S. 44
2
 • [referat, 2013]
 • TytułFotokatalityczne właściwości dwutlenku tytanu : [abstrakt]
  AutorzyMarta RADECKA
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — S. 17
3
 • [referat, 2013]
 • TytułLess common nanostructures – $TiO_{2}$ nanoflowers
  AutorzyA. KUSIOR, M. RADECKA
  ŹródłoSM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — S. 29–30, poz. A6
4
 • [referat, 2013]
 • TytułMorphology and composition of self-organized titanium dioxide nanotubes formed in ethylene glycol based solution
  AutorzyA. WNUK, M. RADECKA
  ŹródłoSM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — S. 38–39, poz. A19
5
 • [referat, 2013]
 • TytułOptimization of PLGA sterilization method for cell culture : [abstract]
  AutorzyI. WOJAK-ĆWIK, A. RADECKA, M. KROK, R. Hess, P. Dobrzyński, D. Scharnweber, E. PAMUŁA
  ŹródłoISPCS'13 : XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and advanced materials : in memoriam Oksana Bodak and Volodymyr Savitsky : Częstochowa, 12–15 June 2013 / Jan Długosz University in Czestochowa. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 92
6
 • [referat, 2013]
 • TytułOptymalizacja warunków otrzymywania kropek kwantowych metodą SILAR
  AutorzyAnita TRENCZEK-ZAJĄC, Agnieszka ŁĄCZ, Magdalena ZIĄBKA, Marta RADECKA
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 47
7
 • [referat, 2013]
 • TytułStudy of N-doped $TiO_{2}$ thin films for photoelectrochemical hydrogen generation from water
  AutorzyKOLLBEK, M. SIKORA, Cz. KAPUSTA, A. BRUDNIK, K. ZAKRZEWSKA, A. TRENCZEK-ZAJĄC, M. RADECKA
  ŹródłoMRE 2013 [Dokument elektroniczny] : Materials and Renewable Energy : Athens, Greece, 1–3 July 2013 : abstract book : programme book / [eds.] Elias Siores, Sofoklis Makridis, Imran Patel. — Bolton, UK : University of Bolton, cop. 2013. — S. [1], MRE-200
8
 • [referat, 2013]
 • TytułSuperhydrophilic behaviour of $TiO_{2}$ nanotubes
  AutorzyM. RADECKA, A. WNUK, A. TRENCZEK-ZAJĄC, K. ZAKRZEWSKA
  ŹródłoPSS2013 : Photocatalytic and Superhydrophilic Surfaces workshop : Manchester, 12textsuperscript {th}/13textsuperscript {th} December 2013 : final programme and book of abstracts. — [UK : s. n.], [2013]. — S. 43
9
 • [referat, 2013]
 • Tytuł$TiO_{2}$ flower like nanostructures as anode materials for PEC photoelectrochemical cells
  AutorzyA. KUSIOR, M. RADECKA, K. ŚWIERCZEK, K. ZAKRZEWSKA
  Źródło5textsuperscript {th} PCGMR-NCKU Symposium on ”Nano-technology/- materials for energy, electronics and others” [Dokument elektroniczny] : December 11–13, 2013, Tainan, Taiwan. — [Taiwan : s. n.], [2013]. — S. 51
10
 • [referat, 2013]
 • Tytuł$TiO_{2}$ less-common nanostructures
  AutorzyA. KUSIOR, M. RADECKA
  Źródło2textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]
11
 • [referat, 2013]
 • Tytuł$TiO_{2}$ nanotubes for hydrogen generation in photoelectrochemical cells
  AutorzyA. RADECKA, A. WNUK, A. TRENCZEK-ZAJĄC, M. ZIĄBKA, K. ZAKRZEWSKA
  ŹródłoMRE 2013 [Dokument elektroniczny] : Materials and Renewable Energy : Athens, Greece, 1–3 July 2013 : abstract book : programme book / [eds.] Elias Siores, Sofoklis Makridis, Imran Patel. — Bolton, UK : University of Bolton, cop. 2013. — S. [1–2], MRE-199(a)
12
 • [referat, 2013]
 • Tytuł$TiO_{2}$ nanotubes: self organized electrochemical formation, properties and applications
  AutorzyA. WNUK, M. RADECKA
  Źródło2textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]
13
 • [referat, 2013]
 • TytułTowards light-harvesting nanostructures – $TiO_{2}/QD$
  AutorzyA. KUSIOR, M. RADECKA, A. TRENCZEK-ZAJĄC, A. ŁĄCZ, K. ZAKRZEWSKA
  ŹródłoMRE 2013 [Dokument elektroniczny] : Materials and Renewable Energy : Athens, Greece, 1–3 July 2013 : abstract book : programme book / [eds.] Elias Siores, Sofoklis Makridis, Imran Patel. — Bolton, UK : University of Bolton, cop. 2013. — S. [1], MRE-166