Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Radecka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7912-6340

ResearcherID: brak

Scopus: 7003831093

PBN: 901121

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Flame-made tungsten-doped $TiO_{2}$ nanopowders used as photoelectrodes and photocatalysts
2
 • Fotoelektrochemiczne właściwości ${TiO_{2-x}}$ oraz ${Ti(O,N)_{2}}$
3
 • Impedance spectroscopy study of electrode-electrolyte system in SOFC
4
5
 • Influence of Cr on structural and optical properties of ${TiO_{2}:Cr}$ nanopowders prepared by Flame Spray Synthesis (FSS)
6
 • Konwersja energii słonecznej na chemiczną
7
 • Microstructure and optical properties of photoactive ${TiO_{2}}:N$ thin films
8
 • Nanoproszki ${TiO_{2}}$ domieszkowane chromem
9
 • Nitrogen-doped titanium dioxide – characterization of structural and optical properties
10
 • Preparation, characterization and applications of ${TiO_{2}-SnO_{2}}$ system
11
 • Preparation, characterization and applications of $TiO_{2}-SnO_{2}$ system
12
 • Structural and electrical properties of magnetron sputtered Ti(ON) thin films: the case of TiN doped {\em in situ} with oxygen
13
 • Structural and optical properties of ${Ti-N-O}$ thin films prepared by dc magnetron sputtering
14
 • Structural and optical properties of $Ti-N-O$ thin films prepared by dc-pulsed magnetron sputtering
15
 • Właściwości mikrostrukturalne i optyczne fotoaktywnych cienkich warstw ${TiO_{2}:N}$
16
 • Wpływ chromu na właściwości strukturalne i optyczne nanoproszków ${TiO_{2}}$