Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Radecka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7912-6340

ResearcherID: brak

Scopus: 7003831093

PBN: 901121

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Biopolymeric hydrogels − nanostructured $TiO_{2}$ hybrid materials as potential injectable scaffolds for bone regeneration / Karolina ZAZAKOWNY, Joanna Lewandowska-Łańcucka, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Kamil Kamiński, Anna KUSIOR, Marta RADECKA, Maria Nowakowska // Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces ; ISSN 0927-7765. — 2016 vol. 148, s. 607–614. — Bibliogr. s. 614, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-22. — tekst: https://goo.gl/GY5xSu

 • keywords: scaffolds, bioactivity, titanium dioxide, chitosan, collagen, hydrogels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.colsurfb.2016.09.031

3
 • CdS for $TiO_{2}$-based heterostructures as photoactive anodes in the photoelectrochemical cells / A. TRENCZEK-ZAJĄC, A. KUSIOR, M. RADECKA // International Journal of Hydrogen Energy ; ISSN 0360-3199. — 2016 vol. 41 iss. 18, s. 7548–7562. — Bibliogr. s. 7560–7562, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-01. — tekst: http://goo.gl/nYPJtA

 • keywords: TiO2, morphology, CdS, photoelectrochemical cell, heterostructures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ijhydene.2015.12.219

4
 • Layered materials as a sensitizers for photo-active electrodes in PECs / Joanna BANAŚ, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Marta RADECKA // W: IPS-21 : 21\textsuperscript{st} International conference on Photochemical conversion and Storage of solar energy : July 25–29, 2016, St. Petersburg : book of abstracts. — St. Petersburg : [s. n.], 2016. — ISBN: 978-5-9651-0989-0. — S. 173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Materiały elektrodowe na bazie kompozytów: $TiO_{2}/GO$ oraz $TiO_{2}/MoS_{2}$[Electrode materials based on composites: $TiO_{2}/GO$ and $TiO_{2}/MoS_{2}$] / Joanna BANAŚ, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Marta RADECKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mechanical and tribological properties of HVOF-sprayed $(Cr_{3}C_{2}-NiCr+Ni)$ composite coating on ductile cast iron / Marzanna Ksiazek, Lukasz Boron, Marta RADECKA, Maria RICHERT, Adam Tchorz // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2016 vol. 25 iss. 8, s. 3185–3193. — Bibliogr. s. 3193. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-14. — EUROMAT 2015 - Composite and Hybrid Materials, Joining and Interfaces : September 20–24 2015, Warsaw, Poland. — tekst: http://goo.gl/FgGnbq

 • keywords: HVOF, thermal spraying, wear resistant, Cr3C2-NiCr coating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11665-016-2226-x

7
 • Nanocrystalline $TiO_{2}$ based $H_{2}$ sensors - comparison between steady state and dynamic sensing behaviour / Barbara ŁYSOŃ-SYPIEŃ, Patryk GWIŻDŻ, Marta RADECKA, Mieczysław RĘKAS, Katarzyna Michalow-Mauke, Thomas Graule, Katarzyna ZAKRZEWSKA // W: IMCS 2016 : the 16\textsuperscript{th} International Meeting on Chemical Sensors : July 10–13, 2016, Jeju Island, Korea : final program & abstract book. — [Korea : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • $Nano-TiO_{2}$ for gas sensing / K. ZAKRZEWSKA, M. RADECKA // W: NanoTech Poland international conference & exhibition : 22\textsuperscript{th}–25\textsuperscript{th} June 2016, Poznań, Poland : book of abstracts. — [Poznań : s. n.], [2016]. — S. 96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Sensory gazu na bazie nanostruktur $TiO_{2}/SnO_{2}$[Gas sensors based on $TiO_{2}/SnO_{2}$ nanostructures] / Marta RADECKA // W: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej : Kraków, 7–9 grudnia 2016 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo “ATTYKA”, 2016. — ISBN: 978-83-65644-10-7. — S. 29. — Bibliogr. s. 29. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sn and Cu oxide nanoparticles deposited on $TiO_{2}$ nanoflower 3D substrates by Inert Gas Condensation technique / A. KUSIOR, K. KOLLBEK, K. KOWALSKI, M. Borysiewicz, T. Wojciechowski, A. ADAMCZYK, A. TRENCZEK-ZAJĄC, M. RADECKA, K. ZAKRZEWSKA // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tytuł poprz.: Applications of Surface Science. — 2016 vol. 380, s. 193–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-28. — NANOSMAT 2015 : international conference on Surfaces, coatings and nano-structured materials : Manchester, UK, 12th–15th September 2015. — tekst: http://goo.gl/PVvN8W

 • keywords: inert gas condensation, TiO2 nanoflowers, Cu nanoclusters, SnO2 nanoparticles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apsusc.2016.01.204

12
 • Spektroskopia ramanowska w badaniu materiałów warstwowych[Raman spectroscopy in the study of layered materials] / Joanna BANAŚ, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Marta RADECKA // W: Obrazowanie FTIR w mikro- i nanoskali: struktura molekularna a jej dystrybucja przestrzenna [Dokument elektroniczny] : 16–17 czerwca 2016, [Kraków] : materiały konferencyjne / red. Agnieszka Skoczeń, Joanna Chwiej, Kamilla Małek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-945305-0-1. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 20. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Structural, optical and electrical properties of nanocrystalline $TiO_{2}, SnO_{2}$ and their composites obtained by the sol-gel method / Anna MARZEC, Marta RADECKA, Wojciech Maziarz, Anna KUSIOR, Zbigniew PĘDZICH // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2016 vol. 36 iss. 12, s. 2981–2989. — Bibliogr. s. 2989, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-29. — Engineering ceramics 2015 : materials for better life : Slovakia 10th–14th May 2015. — tekst: http://goo.gl/sXj7q5

 • keywords: nanopowders, TiO2-SnO2 nanocomposites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jeurceramsoc.2015.12.046

14
 • Synteza nanokompozytów $TiO_{2}-SnO_{2}$ metodą zol-żelSynthesis of $TiO_{2}-SnO_{2}$ nanocomposites by sol-gel method / MARZEC A., PĘDZICH Z., RADECKA M., Maziarz W., KUSIOR A. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Synthesis of composite nanoparticles in the $TiO_{2}-SnO_{2}$ system under hydrothermal conditions / Anna MARZEC, Zbigniew PĘDZICH, Marta RADECKA, Wojciech Maziarz, Anna KUSIOR // W: ISHA 2016 [Dokument elektroniczny] : the 5\textsuperscript{th} International Solvothermal and Hydrothermal Association conference : January 17–20, Taiwan : abstracts / International Solvothermal and Hydrothermal Association ; National Cheng Kung University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 74. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: nanopowders, TiO2-SnO2 nanocomposites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The effect of GO deposition on the photoelectrochemical properties of $TiO_{2}$ nanotubes / K. KOŁACZ, M. GAJEWSKA, S. KOMORNICKI, M. RADECKA // International Journal of Hydrogen Energy ; ISSN 0360-3199. — 2016 vol. 41 iss. 18, s. 7538–7547. — Bibliogr. s. 7546–7547, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-03. — tekst: http://goo.gl/D3TlF1

 • keywords: photoelectrochemistry, graphene oxide, electrochemical deposition, nanocomposite, TiO2 nanotubes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ijhydene.2016.02.155

17
18
 • $TiO_{2}$-based nanostructures: synthesis, morphology and photocatalytic performance / Anna KUSIOR, Marta RADECKA // W: IPS-21 : 21\textsuperscript{st} International conference on Photochemical conversion and Storage of solar energy : July 25–29, 2016, St. Petersburg : book of abstracts. — St. Petersburg : [s. n.], 2016. — ISBN: 978-5-9651-0989-0. — S. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • $TiO_{2}$-based photoanodes modified with GO and $MoS_{2}$ layered materials / Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Joanna BANAŚ, Marta RADECKA // RSC Advances [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2046-2069. — 2016 vol. 6 iss. 105, S. 102886–102898. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 102896–102898. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-18. — tekst: https://goo.gl/xjCZkB

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c6ra22979d

20
 • $TiO_{2}-SnO_{2}$ heterostructures for photoelectrochemical application / Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Anna KUSIOR, Anna WNUK, Marta RADECKA // W: IPS-21 : 21\textsuperscript{st} International conference on Photochemical conversion and Storage of solar energy : July 25–29, 2016, St. Petersburg : book of abstracts. — St. Petersburg : [s. n.], 2016. — ISBN: 978-5-9651-0989-0. — S. 191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • $TiO_{2}$ – based photoanodes electrochemically/hydrotermally sensitized by layered materials / J. BANAŚ, A. TRENCZEK-ZAJĄC, M. RADECKA // W: Grafen i inne materiały 2D [Dokument elektroniczny] : II krajowa konferencja : 12–14 września 2016 r., Szczecin = 2\textsuperscript{nd} Polish conference "Graphene and 2D materials" / red. Ewa Mijowska, Beata Zielińska, Wojciech Kukułka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Zakład Nanotechnologii Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska WTiICH Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016. — e-ISBN: 978-83-7663-217-9. — S. 67–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://grafen2d.zut.edu.pl/fileadmin/rok2016/downloads2016/Grafen2D-2016.pdf [2016-09-24]. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: