Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Radecka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7912-6340

ResearcherID: brak

Scopus: 7003831093

PBN: 901121

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Hydrogen sensor of $TiO_{2}$-based nanomaterialsSensor wodoru na bazie nanomateriałów $TiO_{2}$ / B. ŁYSOŃ-SYPIEŃ, K. ZAKRZEWSKA, M. GAJEWSKA, M. RADECKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 935–940. — Bibliogr. s. 939–940. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: Cr dopant, TiO2 nanomaterials, hydrogen sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0233

3
4
5
 • Nanopowders of $TiO_{2}$ for gas sensors / Marta RADECKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 3, s. 350. — Abstracts of 1\textsuperscript{st} Polish-Korean joint workshop on Advanced Ceramics : Zakopane, September 19\textsuperscript{th}, 2015

 • keywords: TiO2, electrical properties, hydrogen detection, nanopowder, flame spray synthesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ogniwa fotoelektrochemiczne do konwersji energii słonecznejPhotoelectrochemical cells with conversion of solar energy / Marta RADECKA, Anita TRENCZEK-ZAJĄC // Automatyka Elektryka Zakłócenia [Dokument elektroniczny] : e-pismo naukowo-techniczne dla praktyków. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2082-4149. — 2015 vol. 6 nr 4, s. 6–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: wodór, ogniwa fotoelektrochemiczne

  keywords: hydrogen, photoelectrochemical cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17274/AEZ.2015.22.01

7
 • Ogólnopolska olimpiada o diamentowy indeks AGH : chemia : rozwiązania zadań z lat 2007/08–2013/14[Polish Olympiad with Diamond Index of AGH : chemistry] / [red.] Andrzej MAŁECKI ; [aut.] Anna KOZŁOWSKA-RÓG, Łukasz ŁAŃCUCKI, Barbara MAŁECKA, Andrzej MAŁECKI, Marta RADECKA, Małgorzata WIERZBICKA. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2015. — 215, [1] s.. — ISBN: 978-83-64506-17-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Semiconductor-based nanocomposites for photocatalysis / A. TRENCZEK-ZAJĄC, A. KUSIOR, M. RADECKA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 33. — Bibliogr. s. 33. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: TiO2, nanoparticles, CdS, hydrogen generation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Study of N-doped $TiO_{2}$ thin films for photoelectrochemical hydrogen generation from water / Kamila KOLLBEK, Marcin SIKORA, Czesław KAPUSTA, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Marta RADECKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA // Open Chemistry ; ISSN 2391-5420. — 2015 vol. 13 iss. 1, s. 857–868. — Bibliogr. s. 867–868, Abstr.. — M. Sikora – dod. afiliacja: ACMiN ; K. Kollbek – dod. afiliacja: WFiIS

 • keywords: thin films, optical properties, XES, nitrogen doped TiO2, flat band potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/chem-2015-0089

11
12
13
 • Właściwości fotokatalityczne nanokompozytów $CdS/TiO_{2}$Photocatalytic properties of $CdS/TiO_{2}$ nanocomposites / Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Joanna BANAŚ, Konrad ŚWIERCZEK, Karolina ZAZAKOWNY, Marta RADECKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 2, s. 177-181. — Bibliogr. s. 180-181, Streszcz.. — tekst: http://www.ptcer.pl/download/1163

 • słowa kluczowe: właściwości optyczne, fotokataliza, nanokompozyty CdS/TiO2

  keywords: nanocomposites, optical properties, photocatalysis, CdS/TiO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu: