Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Radecka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7912-6340

ResearcherID: brak

Scopus: 7003831093

PBN: 901121

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • CdS for $TiO_{2}$-based heterostructures in hydrogen production / A. TRENCZEK-ZAJĄC, A. KUSIOR, A. ŁĄCZ, K. ZAZAKOWNY, M. RADECKA // W: Nanoenergy 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference on Nanotechnology, nanomaterials & thin films for energy applications : 1–3 June 2015, Manchester, United Kingdom : abstracts book / chairman: J. Darr, P. Lund. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 58, ENR-56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Composite heterostructures of $TiO_{2}-SnO_{2}$ for sensor applications / A. MARZEC, A. KUSIOR, M. RADECKA, W. Maziarz, Z. PĘDZICH // W: Engineering ceramics 2015 : materials for better life : advanced research workshop : Smolenice, May 10–14, 2015 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2015]. — ISBN: 978-80-971648-3-6. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

 • keywords: sensors, anatase, cassiterite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hydrotermalna synteza nanostruktur $TiO_{2}-SnO_{2}$ do zastosowania w sensorach gazówHydrothermal synthesis of $TiO_{2}-SnO_{2}$ nanostructures for use in gas sensors / Anna MARZEC, Zbigniew PĘDZICH, Marta RADECKA, Anna KUSIOR, Wojciech Maziarz // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hydrothermal synthesis of composite heterostructures in the $TiO_{2}-SnO_{2}$ system / A. MARZEC, Z. PĘDZICH, M. RADECKA, W. Maziarz, A. KUSIOR // W: SM-2015 : 11\textsuperscript{th} conference for young scientists in ceramics ; satellite event: ESR Workshop, COST IC1208 : October 21–24, 2015, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts. — Novi Sad : Faculty of Technology. University of Novi Sad, 2015. — ISBN: 978-86-6253-049-3. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hydrothermal synthesis of $TiO_{2}-SnO_{2}$ heterostructures applied to the gas sensors / MARZEC Anna, KUSIOR Anna, RADECKA Marta, Maziarz Wojciech, PĘDZICH Zbigniew // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 01791. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modification of gas sensing properties of $TiO_{2}$ nanomaterials by aliovalent and isovalent cations / B. ŁYSOŃ-SYPIEŃ, A. KUSIOR, M. RADECKA, M. RĘKAS, J. ŻUKROWSKI, M. GAJEWSKA, K. Michalow-Mauke, T. Graule, K. ZAKRZEWSKA // W: EAAOP-4 : European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 21–24 October 2015, Athens, Greece : conference, programm, book of abstracts / University of Patras, Aristotle University of Thessaloniki. — [Greece : s. n.], [2015]. — S. 157. — Pełny tekst dostępny online. — Tryb dostępu: {http://www.eaaop4.com/wp-content/uploads/formidable/PP1-24.pdf}. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nanocomposite of $TiO_{2}NT/GO$ / K. NAWARA, A. WNUK, A. TRENCZEK-ZAJĄC, K. ZAKRZEWSKA, M. RADECKA // W: Nanoenergy 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference on Nanotechnology, nanomaterials & thin films for energy applications : 1–3 June 2015, Manchester, United Kingdom : abstracts book / chairman: J. Darr, P. Lund. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 60–61, ENR-59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nanopowders of ${TiO_2}$ for gas sensorsNanoproszki ${TiO_2}$ dla sensorów gazów / Marta RADECKA // W: The first Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics ; Sintercer project “Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials” : “Nanomaterials sintering with the use of SPS and HP HT techniques workshop” : Seminar: “Influence of advanced techniques of sintering on microstructure and physicomechanical properties of nanomaterials" : Zakopane, September 2015 : abstracts / eds. Lucyna Jaworska, Jae-Ho Jeon, Zbigniew Pędzich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-64-3. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nanopowders of $TiO_{2}$ for gas sensors / Marta RADECKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 3, s. 350. — Abstracts of 1\textsuperscript{st} Polish-Korean joint workshop on Advanced Ceramics : Zakopane, September 19\textsuperscript{th}, 2015

 • keywords: TiO2, electrical properties, hydrogen detection, nanopowder, flame spray synthesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nanostructures of modified $TiO_{2}$ for gas sensing applications / B. ŁYSOŃ-SYPIEŃ, A. KUSIOR, M. RADECKA, K. Michalow-Mauke, T. Graule, K. ZAKRZEWSKA // W: SGS 2015 : IX international workshop on Semiconductor Gas Sensors : Zakopane, Poland, 13–16 December 2015 : programme, abstracts, info. — [Zakopane : s. n.], [2015]. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • $Nano-TiO_{2}$ gas sensors – steady state vs. dynamic mode of operation / Katarzyna ZAKRZEWSKA, Marta RADECKA // W: SGS 2015 : IX international workshop on Semiconductor Gas Sensors : Zakopane, Poland, 13–16 December 2015 : programme, abstracts, info. — [Zakopane : s. n.], [2015]. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ogniwa fotoelektrochemiczne do konwersji energii słonecznejPhotoelectrochemical cells with conversion of solar energy / Marta RADECKA, Anita TRENCZEK-ZAJĄC // Automatyka Elektryka Zakłócenia [Dokument elektroniczny] : e-pismo naukowo-techniczne dla praktyków. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2082-4149. — 2015 vol. 6 nr 4, s. 6–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: wodór, ogniwa fotoelektrochemiczne

  keywords: hydrogen, photoelectrochemical cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17274/AEZ.2015.22.01

13
 • Ogólnopolska olimpiada o diamentowy indeks AGH : chemia : rozwiązania zadań z lat 2007/08–2013/14[Polish Olympiad with Diamond Index of AGH : chemistry] / [red.] Andrzej MAŁECKI ; [aut.] Anna KOZŁOWSKA-RÓG, Łukasz ŁAŃCUCKI, Barbara MAŁECKA, Andrzej MAŁECKI, Marta RADECKA, Małgorzata WIERZBICKA. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2015. — 215, [1] s.. — ISBN: 978-83-64506-17-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Semiconductor-based nanocomposites for photocatalysis / A. TRENCZEK-ZAJĄC, A. KUSIOR, M. RADECKA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 33. — Bibliogr. s. 33. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: TiO2, nanoparticles, CdS, hydrogen generation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The synthesis of $CoSb_{3}$ nanopowder by spray pyrolysis method / M. RAJSKA, K. Kaszyca, M. RADECKA, L. Ciupiński, R. Zybała // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. PA146. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Tin oxide modified $TiO_{2}$ nanotubes for hydrogen generation and energy storage / A. WNUK, A. KUSIOR, K. NAWARA, D. BASTER, K. ŚWIERCZEK, K. ZAKRZEWSKA, M. RADECKA // W: Nanoenergy 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference on Nanotechnology, nanomaterials & thin films for energy applications : 1–3 June 2015, Manchester, United Kingdom : abstracts book / chairman: J. Darr, P. Lund. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 61–62, ENR-60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • $TiO_{2}$ nanotubes modified by graphene oxide GO : [abstract] / A. WNUK, K. NAWARA, M. RADECKA // W: Materials Weekend Warsaw : young scientists workshop : 19.–20. September 2015, Warsaw, Poland / Warsaw University of Technology. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2015]. — S. [70]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Właściwości fotokatalityczne nanokompozytów $CdS/TiO_{2}$Photocatalytic properties of $CdS/TiO_{2}$ nanocomposites / Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Joanna BANAŚ, Konrad ŚWIERCZEK, Karolina ZAZAKOWNY, Marta RADECKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 2, s. 177-181. — Bibliogr. s. 180-181, Streszcz.. — tekst: http://www.ptcer.pl/download/1163

 • słowa kluczowe: właściwości optyczne, fotokataliza, nanokompozyty CdS/TiO2

  keywords: nanocomposites, optical properties, photocatalysis, CdS/TiO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu: