Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Radecka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7912-6340

ResearcherID: brak

Scopus: 7003831093

PBN: 901121

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Effect of QDs sensitization on the photoelectrochemical behaviour of $TiO_{2}$ flower-like nanostructures / A. KUSIOR, M. RADECKA, A. TRENCZEK-ZAJĄC, A. ŁĄCZ, K. ZAZAKOWNY, K. ZAKRZEWSKA // W: PSS2013 : Photocatalytic and Superhydrophilic Surfaces workshop : Manchester, 12\textsuperscript {th}/13\textsuperscript {th} December 2013 : final programme and book of abstracts. — [UK : s. n.], [2013]. — S. 44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Fotokatalityczne właściwości dwutlenku tytanu : [abstrakt][Photocatalytic properties of titanium dioxide : abstract] / Marta RADECKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-22-3. — S. 17. — Bibliogr. s. 17. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Less common nanostructures – $TiO_{2}$ nanoflowers / A. KUSIOR, M. RADECKA // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 29–30, poz. A6. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Morphology and composition of self-organized titanium dioxide nanotubes formed in ethylene glycol based solution / A. WNUK, M. RADECKA // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 38–39, poz. A19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Optimization of PLGA sterilization method for cell culture : [abstract] / I. WOJAK-ĆWIK, A. RADECKA, M. KROK, R. Hess, P. Dobrzyński, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: ISPCS'13 : XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and advanced materials : in memoriam Oksana Bodak and Volodymyr Savitsky : Częstochowa, 12–15 June 2013 / Jan Długosz University in Czestochowa. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-7455-313-1. — S. 92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Optymalizacja warunków otrzymywania kropek kwantowych metodą SILAROptimisation of manufacturing conditions of quantum dots by SILAR method / Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Agnieszka ŁĄCZ, Magdalena ZIĄBKA, Marta RADECKA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Study of N-doped $TiO_{2}$ thin films for photoelectrochemical hydrogen generation from water / KOLLBEK, M. SIKORA, Cz. KAPUSTA, A. BRUDNIK, K. ZAKRZEWSKA, A. TRENCZEK-ZAJĄC, M. RADECKA // W: MRE 2013 [Dokument elektroniczny] : Materials and Renewable Energy : Athens, Greece, 1–3 July 2013 : abstract book : programme book / [eds.] Elias Siores, Sofoklis Makridis, Imran Patel. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bolton, UK : University of Bolton, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1], MRE-200. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Tyt. przejęto ze strony tytułowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Superhydrophilic behaviour of $TiO_{2}$ nanotubes / M. RADECKA, A. WNUK, A. TRENCZEK-ZAJĄC, K. ZAKRZEWSKA // W: PSS2013 : Photocatalytic and Superhydrophilic Surfaces workshop : Manchester, 12\textsuperscript {th}/13\textsuperscript {th} December 2013 : final programme and book of abstracts. — [UK : s. n.], [2013]. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • $TiO_{2}$ flower like nanostructures as anode materials for PEC photoelectrochemical cells / A. KUSIOR, M. RADECKA, K. ŚWIERCZEK, K. ZAKRZEWSKA // W: 5\textsuperscript {th} PCGMR-NCKU Symposium on ”Nano-technology/- materials for energy, electronics and others” [Dokument elektroniczny] : December 11–13, 2013, Tainan, Taiwan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 51. — Artykuł zawarty w części: 3–Poster Abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • $TiO_{2}$ less-common nanostructures / A. KUSIOR, M. RADECKA // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • $TiO_{2}$ nanotubes for hydrogen generation in photoelectrochemical cells / A. RADECKA, A. WNUK, A. TRENCZEK-ZAJĄC, M. ZIĄBKA, K. ZAKRZEWSKA // W: MRE 2013 [Dokument elektroniczny] : Materials and Renewable Energy : Athens, Greece, 1–3 July 2013 : abstract book : programme book / [eds.] Elias Siores, Sofoklis Makridis, Imran Patel. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bolton, UK : University of Bolton, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2], MRE-199(a). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • $TiO_{2}$ nanotubes: self organized electrochemical formation, properties and applications / A. WNUK, M. RADECKA // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Towards light-harvesting nanostructures – $TiO_{2}/QD$ / A. KUSIOR, M. RADECKA, A. TRENCZEK-ZAJĄC, A. ŁĄCZ, K. ZAKRZEWSKA // W: MRE 2013 [Dokument elektroniczny] : Materials and Renewable Energy : Athens, Greece, 1–3 July 2013 : abstract book : programme book / [eds.] Elias Siores, Sofoklis Makridis, Imran Patel. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bolton, UK : University of Bolton, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1], MRE-166. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Tyt. przejęto ze strony tytułowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: