Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Radecka, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7912-6340

ResearcherID: brak

Scopus: 7003831093

PBN: 901121

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Diffusion of niobium in yttria-stabilized zirconia and in titania-doped yttria-stabilized zirconia polycrystalline materials / K. KOWALSKI, A. BERNASIK, J. Camra, M. RADECKA, J. JEDLIŃSKI // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2006 vol. 26, s. 3139–3143. — Bibliogr. s. 3143, Abstr.

 • keywords: diffusion, ZrO2, grain boundaries, Nb, grain boundary diffusion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jeurceramsoc.2005.10.004

2
 • Effect of nonstoichiometry on photo-electrochemical properties of $TiO_{2-x}$ / M. RADECKA, A. TRENCZEK-ZAJĄC, K. ZAKRZEWSKA, M. RĘKAS // W: International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 28 – June 1, 2006, Kraków, Poland : book of abstracts / eds. W. Barzyk, W. Kraus, P. Nowak ; Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Warsaw University. Deparment of Chemistry. — Kraków : PAS ICSC, 2006. — S. 147–148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of nonstoichiometry on photo-electrochemical properties of $TiO_{2-x}$ / A. TRENCZEK-ZAJĄC, M. RADECKA, K. ZAKRZEWSKA, M. RĘKAS // W: Przewodniki szybkich jonów : X krajowe sympozjum = Fast ions conductors : X\textsuperscript{th} symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology], [2006]. — S. 85–86, P 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Electronic structure of $TiO_{2}-SnO_{2}$ for gas sensor applications / M. RADECKA, K. ZAKRZEWSKA // W: IMCS 11 : the 11th International Meeting on Chemical Sensors : July 16–19, Brescia : technical program & abstracts. — Brescia : Casa Editrice Publisher, 2006. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Microcalorimetry studies of phase transitions in $(Ba_{1-x}Sr_{x})TiO_{3}$ / Marta RADECKA, Mieczysław RĘKAS // W: ESTAC 9 : 9\textsuperscript{th} European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis częśc. wg okł.. — S. 343

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Reduced $TiO_{2}$ as photoelectrode material for water splitting / A. TRENCZEK-ZAJĄC, M. RADECKA, K. ZAKRZEWSKA, M. RĘKAS // W: Przewodniki szybkich jonów : X krajowe sympozjum = Fast ions conductors : X\textsuperscript{th} symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology], [2006]. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Response and sensitivity of $TiO_{2}-SnO_{2}$ semiconducting sensors for reducing gases / Katarzyna ZAKRZEWSKA, Marta RADECKA, Michał SZYPER // W: COE 2006 : Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : IX konferencja naukowa : Kraków – Zakopane 19–22 czerwca 2006 : materiały konferencyjne / kom. red.: Elżbieta Schabowska-Osiowska, Teresa Kenig, Wojciech Maziarz ; AGH, PTTS. — Kraków : Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006. — S. 263–266. — Bibliogr. s.  266, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Response and sensitivity of $TiO_{2}-SnO_{2}$ semiconducting sensors for reducing gases / Katarzyna ZAKRZEWSKA, Marta RADECKA, Michał SZYPER // W: Optoelectronic and electronic sensors VI : 19–22 June 2006, Zakopane, Poland / ed. Tadeusz Pisarkiewicz. — Bellingham ; Washington : SPIE – ISOE, cop. 2006. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 6348). — ISBN: 978-0-8194-6432-3. — S. 63480G-1–63480G-4. — Bibliogr. s. 63480G-4, Abstr.

 • keywords: titanium dioxide, gas sensor, tin dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.721022

9
 • Thin films $TiO_{2}$ photoanodes by dc magnetron sputtering / A. BRUDNIK, A. GORZKOWSKA-SOBAŚ, E. PAMUŁA, M. RADECKA, K. ZAKRZEWSKA // W: Przewodniki szybkich jonów : X krajowe sympozjum = Fast ions conductors : X\textsuperscript{th} symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology], [2006]. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • $TiO_{2}:Au$ thin film electrodes for electrochemical solar cells / M. RADECKA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1, s. 285–290. — Bibliogr. s. 290. — IX national conference on Fast ion conductors, Wrocław-Borowice, 9-12 December 2004

 • keywords: titanium dioxide, photoelectrolysis, nanocermet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Titanium dioxide in photoelectrolysis of water / M. RADECKA, M. RĘKAS, K. ZAKRZEWSKA // Trends in Inorganic Chemistry ; ISSN 0972-4338. — 2006 vol. 9, s. 81–126. — Bibliogr. s. 122–126, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Visible photocurrent response of $TiO_{2}$ anode / A. GORZKOWSKA-SOBAŚ, E. KUSIOR, M. RADECKA, K. ZAKRZEWSKA // Surface Science ; ISSN 0039-6028. — 2006 vol. 600 iss. 18 spec. iss., s. 3964–3970. — Bibliogr. s. 3969–3970, Abstr.. — 23rd European Conference on Surface Science (ECOSS-23) : Freie Univ, Berlin, GERMANY, SEP 04-09, 2005. — tekst: https://goo.gl/TGKtHD

 • keywords: titanium dioxide, photochemistry, surface electrical transport, semiconductor-electrolyte interface, sputter deposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.susc.2006.01.108

13
 • Właściwości fotokatalityczne cienkich warstw $TiO_{2}:Ag$Photocatalytic properties of $TiO_{2}:Ag$ thin films / Marcin Jasiński, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Marta RADECKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2006 R. 58 nr 1, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/iwV8YS

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: