Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Koziński, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Badania korozyjne warstw natryskiwanych plzmowo w warunkach cyklicznie zmiennych temperatur
2
 • Combustion synthesis and processing of $Fe-40$ at \% $Al$ modified with alumina
3
 • Composite from $Mo-Al$ intermetallic compounds and aluminum nitride
4
 • Long-term stability of potentiometric $CO_{2}$ sensors based on Nasicon as a solid electrolyte
5
 • Long-time stability of NASICON based carbon dioxide potentiometric gas sensors
6
 • Mechanizm działania potencjometrycznych czujników $CO_{2}$ zbudowanych na bazie Nasiconu
7
 • Mikrostruktura a właściwości materiałów z faz międzymetalicznych układu $Fe-Al$
8
 • Powłoki molibdenowo-glinowe otrzymywane metodą natryskiwania plazmowego – test odporności korozyjnej
9
 • Properties and applications of ${BaCeO_{3}}$ based protonic conductors
10
 • Some applications of ${TiAl}$ micropowders produced by self-propagating high-temperature synthesis
11
 • Some useful properties of FeAl intermetallic obtained by self-propagating high-temperature synthesis
12
 • Sposób otrzymywania materiału konstrukcyjnego z proszków żelaza i glinu
13
 • Stabilność długoczasowa potencjometrycznych czujników $CO_{2}$ zbudowanych na bazie Nasiconu
14
 • The performance and long-time stability of potentiometric $CO_{2}$ gas sensors based on the $(Li-Ba)CO_{3}| NASICON| (Na-Ti-O)$ electrochemical cells
15
 • The performance of $CO_{2}$ and $SO_{x}$ electrochemical gas sensors based on $Y-ZrO_{2}$ and $Na_{3}Zr_{2}Si_{2}PO_{12}$ (Nasicon) solid electrolytes
16
 • Working mechanism of potentiometric gas sensors
17
 • Wpływ dyfuzyjnych powłok krzemowych na zachowanie się stopu Ti-6Al podczas cyklicznego utleniania
18
 • Wybrane właściwości związków międzymetalicznych z układów: $Ti-Al$, $Fe-Al$ oraz $Mo-Al$
19
 • Wybrane właściwości związków międzymetalicznych z układów $Ti-Al$, $Fe-Al$ oraz $Mo-Al$
20
 • Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej
21
 • Zastosowanie metody {\em pack cementation} do otrzymywania dyfuzyjnych powłok krzemowych na stopie Ti-6Al