Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Lisiecki, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6503935770

PBN: 3996614

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułApplication of modified porous glasses $Al_{2}O_{3}$ for hydrocarbon contamination sorption
  AutorzyBernadetta PROCYK, Renata ROGOWSKA-KWAS, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Jan MACUDA, Dominik Dorosz
  ŹródłoOptica Applicata. — 2005 vol. 35 no. 4, s. 775–781
 • keywords: hydrocarbons, adsorption, phase separation, porous glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2013]
 • TytułCharacterization of sintered glass-ceramic tile glazes containing wastes
  AutorzyWASYLAK J., REBEN M., LISIECKI M., KUCIŃSKI G
  ŹródłoICG Prague 2013 : the 23textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 265 poz. 134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 1999]
 • TytułFerromagnetic glass-ceramic from the system $BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}$
  AutorzyJ. WASYLAK, J. KUCHARSKI, J. KOPROWSKI, T. Zduniewicz, S. Bielecki, M. LISIECKI
  ŹródłoGlass science and technology for the 21textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : June 21.–24. 1999 Prague : proceedings of the 5textsuperscript{th} ESG conference. — Prague : Czech Glass Society, 1999. — S. C4-42–C4-47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułFerromagnetyczne tworzywa szklanokrystaliczne z układu $BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}$
  AutorzyJan WASYLAK, Jan KUCHARSKI, Tomasz Zduniewicz, Sebastian Bielecki, Marek LISIECKI
  ŹródłoSzkło i Ceramika. — 2001 nr 2, s. 9–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2007]
 • TytułFoam glass based on raw materials combustion : [abstract]
  AutorzyB. PROCYK, L. STOCH, M. LISIECKI, A. Jedruszuk, G. KUCIŃSKI
  ŹródłoICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXItextsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — [France : ICG], [2007]. — S. 1, I57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2007]
 • TytułGlass fibres with raised mechanical and chemical properties
  AutorzyB. PROCYK, M. LISIECKI, M. REBEN, D. Zima
  ŹródłoICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXItextsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — [France : ICG], [2007]. — S. 1–2, Q8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2013]
 • TytułHierarchiczne warstwy multifunkcyjne na szkle
  AutorzyMarek LISIECKI, Joanna ZONTEK-WILKOWSKA, Jan WASYLAK
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2013]
 • TytułHybrid silica layers obtained by silkscreen printing technique
  AutorzyLISIECKI M., ZONTEK-WILKOWSKA J., WASYLAK J., REBEN M.
  ŹródłoICG Prague 2013 : the 23textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 281 poz. 313
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2011]
 • TytułInfluence of chemical composition on properties of tellurite glass ${Yb^{3+}}$ doped
  AutorzyM. REBEN, J. WASYLAK, B. Burtan, J. Jaglarz, J. Cisowski, B. Jarząbek, M. LISIECKI
  ŹródłoOptical fibers and their applications 2011 : 26–29 January 2011 : Białystok–Białowieża, Poland / eds. Jan Dorosz, Ryszard S. Romaniuk. — [Poland? : s. n.], [2011]. — S. 80100L-1–80100L-8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2001]
 • TytułKrystalizacja szkieł z układu $SiO_{2}-MgO-Li_{2}O$
  AutorzyJ. WASYLAK, J. KUCHARSKI, M. LISIECKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — S. 184-189
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2015]
 • TytułModyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami zwiazków glinu z dodatkiem $TiO_{2}$
  AutorzyKrzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułModyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem $Li_{2}O$
  AutorzyKrzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISICKI, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 14–16. — tekst: http://goo.gl/xSIZiI
 • słowa kluczowe: nanocząstki, badania SEM, warstwy funkcyjne, uszlachetnianie powierzchni

  keywords: nanoparticles, functional coatings, SEM research, surface refinement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2008]
 • TytułOptical fibre ${NO_{2}}$ sensor with nanoporous glass probe
  AutorzyDominik Dorosz, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 1331–1336
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPiroksenowe tworzywa szklanokrystaliczne otrzymywane z surowców odpadowych
  AutorzyJan KUCHARSKI, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI
  ŹródłoSzkło i Ceramika. — 2003 R. 54 nr 3, s. 16–20
 • słowa kluczowe: odpady, tworzywo szklano-krystaliczne, tworzywo piroksenowe

  keywords: waste material, glass-crystalline material, piroxenes material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2007]
 • TytułPorous glasses for optical sensor applications
  AutorzyB. PROCYK, D. Dorosz, K. WODNICKA, M. LISIECKI, S. Jaworski
  ŹródłoICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXItextsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — [France : ICG], [2007]. — S. 1–3, J47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2015]
 • TytułScalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnych
  AutorzyJan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułScalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnych
  AutorzyJan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 28–31. — tekst: http://goo.gl/hbLIQA
 • słowa kluczowe: pyły lotne, wymywalność jonów, tworzywa szkło-ceramiczne

  keywords: fly ash, leaching of ions, glass-ceramic materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2013]
 • TytułSpiekane materiały szkło-ceramiczne o podwyższonej wytrzymałości na zginanie
  AutorzyJan WASYLAK, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułSposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WASYLAK Jan, KUCIŃSKI Grzegorz, LISIECKI Marek
  DetailsInt.Cl.: C03C 1/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416591 A1 ; Opubl. 2017-09-25. — Zgłosz. nr P.416591 z dn. 2016-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 20, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416591A1.pdf
 • słowa kluczowe: stłuczka szklana, recykling szkła, modyfikacja stłuczki

  keywords: glass of cullet, recycling of glass, modification of cullet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułSposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI
  DetailsInt.Cl.: C03C 1/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232234 B1 ; Udziel. 2019-01-24 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.416591 z dn. 2016-03-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232234B1.pdf
 • słowa kluczowe: stłuczka szklana, recykling szkła, modyfikacja stłuczki

  keywords: glass of cullet, recycling of glass, modification of cullet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2011]
 • TytułSurowce odpadowe jako nukleatory krystalizacji stłuczki kineskopowej
  AutorzyManuela REBEN, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Magdalena Kosmal
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułSurowce odpadowe jako nukleatory krystalizacji stłuczki kineskopowej
  AutorzyManuela REBEN, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI, Magda Kosmal
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 t. 64 nr 3, s. 405–410
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2007]
 • TytułSynteza warstw ${CeO_{2}}$ dotowanych ${Sm_{2}O_{3}}$ metodą MOCVD
  AutorzyAndrzej KWATERA, Agata SAWKA, Joanna Biedrońska, Marek LISIECKI
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2008]
 • TytułSynteza warstw ${CeO_{2}}$ dotowanych ${Sm_{2}O_{3}}$ metodą MOCVD
  AutorzyAndrzej KWATERA, Agata SAWKA, Joanna Biedrońska, Marek LISIECKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 639–646
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2003]
 • TytułSzkła i tworzywa szklanokrystaliczne z układu $SiO_{2}-MgO-BaO-Li_{2}O$
  AutorzyJan WASYLAK, Jan KUCHARSKI, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — S. 93–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: