Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Lisiecki, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6503935770

PBN: 3996614Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3412562
201911
201711
201622
201522
201344
2012211
201122
200833
200755
2005541
200422
2003211
2001211
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem342311
201911
201711
201622
201522
2013422
201222
2011211
2008321
2007523
2005541
200422
200322
200122
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem34259
201911
201711
201622
201522
2013422
201222
2011211
200833
2007523
200555
200422
200322
200122
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem34133
201911
201711
201622
201522
201344
201222
201122
200833
200755
2005514
200422
200322
200122
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem34826
201911
201711
201622
201522
201344
2012211
2011211
200833
200755
200555
200422
200322
200122
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem341222
201911
201711
201622
201522
201344
201222
2011211
200833
200755
2005514
200422
2003211
2001211
1999111
 • Application of modified porous glasses $Al_{2}O_{3}$ for hydrocarbon contamination sorption / Bernadetta PROCYK, Renata ROGOWSKA-KWAS, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Jan MACUDA, Dominik Dorosz // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2005 vol. 35 no. 4, s. 775–781. — Bibliogr. s. 781. — Publikacja prezentowana podczas: 7th Seminar porous glasses – special glasses PGL : Szklarska Poręba, Poland, September 10–14, 2005

 • keywords: hydrocarbons, adsorption, phase separation, porous glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Characterization of sintered glass-ceramic tile glazes containing wastes / WASYLAK J., REBEN M., LISIECKI M., KUCIŃSKI G // W: ICG Prague 2013 : the 23\textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 265 poz. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ferromagnetic glass-ceramic from the system $BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}$ / J. WASYLAK, J. KUCHARSKI, J. KOPROWSKI, T. Zduniewicz, S. Bielecki, M. LISIECKI // W: Glass science and technology for the 21\textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : June 21.–24. 1999 Prague : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ESG conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Glass Society, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis przejęto z ekranu głównego. — S. C4-42–C4-47. — Bibliogr. s. C4-47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ferromagnetyczne tworzywa szklanokrystaliczne z układu $BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}$[Ferromagnetic glass-ceramic from the system $BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}$] / Jan WASYLAK, Jan KUCHARSKI, Tomasz Zduniewicz, Sebastian Bielecki, Marek LISIECKI // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2001 nr 2, s. 9–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Foam glass based on raw materials combustion : [abstract] / B. PROCYK, L. STOCH, M. LISIECKI, A. Jedruszuk, G. KUCIŃSKI // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1, I57. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Glass fibres with raised mechanical and chemical properties / B. PROCYK, M. LISIECKI, M. REBEN, D. Zima // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2, Q8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hierarchiczne warstwy multifunkcyjne na szkleThe multifunctional hierarchical layers on glass / Marek LISIECKI, Joanna ZONTEK-WILKOWSKA, Jan WASYLAK // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hybrid silica layers obtained by silkscreen printing technique / LISIECKI M., ZONTEK-WILKOWSKA J., WASYLAK J., REBEN M. // W: ICG Prague 2013 : the 23\textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 281 poz. 313

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of chemical composition on properties of tellurite glass ${Yb^{3+}}$ doped / M. REBEN, J. WASYLAK, B. Burtan, J. Jaglarz, J. Cisowski, B. Jarząbek, M. LISIECKI // W: Optical fibers and their applications 2011 : 26–29 January 2011 : Białystok–Białowieża, Poland / eds. Jan Dorosz, Ryszard S. Romaniuk. — [Poland? : s. n.], [2011]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 8010). — ISBN: 978-0-8194-8584-7. — S. 80100L-1–80100L-8. — Bibliogr. s. 80100L-8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Krystalizacja szkieł z układu $SiO_{2}-MgO-Li_{2}O$Crystallisation of glasses from $SiO_{2}-MgO-Li_{2}O$ system / J. WASYLAK, J. KUCHARSKI, M. LISIECKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 184-189. — Bibliogr. s. 189. Abstr.. — Abstrakt W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami zwiazków glinu z dodatkiem $TiO_{2}$Glass containers surface modification with nanoparticles of aluminium compounds dopped with titania / Krzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem $Li_{2}O$Surface modification of glass packaging by nanoparticles of aluminium compounds with the addition of $Li_{2}O$ / Krzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISICKI, Grzegorz KUCIŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 14–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/xSIZiI

 • słowa kluczowe: nanocząstki, badania SEM, warstwy funkcyjne, uszlachetnianie powierzchni

  keywords: nanoparticles, functional coatings, SEM research, surface refinement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optical fibre ${NO_{2}}$ sensor with nanoporous glass probeOptroda z nanoporowatego szkła jako czujnik ${NO_{2}}$ / Dominik Dorosz, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1331–1336. — Bibliogr. s. 1336

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Piroksenowe tworzywa szklanokrystaliczne otrzymywane z surowców odpadowych[Pyroxene-based glass ceramics obtained from wastes] / Jan KUCHARSKI, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2003 R. 54 nr 3, s. 16–20. — Bibliogr. s. 20

 • słowa kluczowe: odpady, tworzywo szklano-krystaliczne, tworzywo piroksenowe

  keywords: waste material, glass-crystalline material, piroxenes material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Porous glasses for optical sensor applications / B. PROCYK, D. Dorosz, K. WODNICKA, M. LISIECKI, S. Jaworski // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–3, J47. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnychCompaction of ashes produced during domestic rubbish combustion / Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnychMerging of fly ashes derived from the combustion of municipal waste / Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/hbLIQA

 • słowa kluczowe: pyły lotne, wymywalność jonów, tworzywa szkło-ceramiczne

  keywords: fly ash, leaching of ions, glass-ceramic materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Spiekane materiały szkło-ceramiczne o podwyższonej wytrzymałości na zginanieSintered glass-ceramic materials with improved bending strength / Jan WASYLAK, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła[Method for waste modification of cullet intended for melting glass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WASYLAK Jan, KUCIŃSKI Grzegorz, LISIECKI Marek. — Int.Cl.: C03C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416591 A1 ; Opubl. 2017-09-25. — Zgłosz. nr P.416591 z dn. 2016-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 20, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416591A1.pdf

 • słowa kluczowe: stłuczka szklana, recykling szkła, modyfikacja stłuczki

  keywords: glass of cullet, recycling of glass, modification of cullet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła[Method for waste modification of cullet intended for melting glass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI. — Int.Cl.: C03C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232234 B1 ; Udziel. 2019-01-24 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.416591 z dn. 2016-03-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232234B1.pdf

 • słowa kluczowe: stłuczka szklana, recykling szkła, modyfikacja stłuczki

  keywords: glass of cullet, recycling of glass, modification of cullet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Surowce odpadowe jako nukleatory krystalizacji stłuczki kineskopowejBy-products as precursors of crystallization of kinescope brekage / Manuela REBEN, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Magdalena Kosmal // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Surowce odpadowe jako nukleatory krystalizacji stłuczki kineskopowejWaste materials as a source of nucleating agents of crystallization for kinescope glass cullet / Manuela REBEN, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI, Magda Kosmal // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 405–410. — Bibliogr. s. 409–410, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Synteza warstw ${CeO_{2}}$ dotowanych ${Sm_{2}O_{3}}$ metodą MOCVDSynthesis of ${CeO_{2}}$ doped with ${Sm_{2}O_{3}}$ layers by MO-CVD method / Andrzej KWATERA, Agata SAWKA, Joanna Biedrońska, Marek LISIECKI // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Synteza warstw ${CeO_{2}}$ dotowanych ${Sm_{2}O_{3}}$ metodą MOCVDSynthesis of ${CeO_{2}}$ doped with ${Sm_{2}O_{3}}$ layers by MOCVD method / Andrzej KWATERA, Agata SAWKA, Joanna Biedrońska, Marek LISIECKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 639–646. — Bibliogr. s. 646

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Szkła i tworzywa szklanokrystaliczne z układu $SiO_{2}-MgO-BaO-Li_{2}O$Glasses and glass-ceramics of the system $SiO_{2}-MgO-BaO-Li_{2}O$ / Jan WASYLAK, Jan KUCHARSKI, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 93–98. — Bibliogr. s. 98.. — Abstrakt W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: