Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Piech, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania wzajemnych reakcji pomiędzy solami potasu a składnikami wyrobów zasadowych zawierających spinele
  AutorzyJacek SZCZERBA, Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH
  ŹródłoPolska Ceramika 2004 : materiały III międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 12–15 września 2004 r. / pod red. J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2004. — S. 493–498
2
 • [referat, 2008]
 • TytułDolomit stabilizowany w składzie nowych odmian materiałów ogniotrwałych
  AutorzyE. DRYGALSKA, S. JONAS, F. NADACHOWSKI, J. PIECH, M. Skalska
  ŹródłoPolska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 42
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułDolomit stabilizowany w składzie nowych odmian materiałów ogniotrwałych
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Stanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI, Jerzy PIECH, Małgorzata Skalska
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2009 t. 61 nr 1, s. 3–6
4
 • [referat, 2006]
 • TytułHydratacja wybranych surowców i wyrobów zasadowych
  AutorzyArtur BRADECKI, Jerzy PIECH
  ŹródłoPolska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — S. 35–42
5
 • [referat, 2007]
 • TytułModyfikacja mikrostruktury metodą CVD wybranych wyrobów ogniotrwałych
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Stanisława KLUSKA, Jerzy PIECH, Edward WALASEK
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 192
6
 • [referat, 2008]
 • TytułModyfikacja mikrostruktury wybranych wyrobów ogniotrwałych metodą CVD
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Stanisława KLUSKA, Jerzy PIECH, Edward WALASEK
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 551–557
7
 • [referat, 2005]
 • TytułOddziaływanie ciekłej fazy klinkierowej na materiały ogniotrwałe z układu $MgO-CaO-ZrO_{2}-SiO_{2}$
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Jan GRUSZCZYŃSKI, Jerzy PIECH
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 1113–1118
8
 • [referat, 2005]
 • TytułOddziaływanie ciekłej fazy klinkieru cementowego na materiały ogniotrwałe z układu M-C-Z-S
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Jan GRUSZCZYŃSKI, Jerzy PIECH
  ŹródłoV Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 180
9
 • [referat, 2006]
 • TytułOddziaływanie składników klinkieru cementowego na wybrane tworzywa ogniotrwałe
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Paweł Kazimierski, Jerzy PIECH
  ŹródłoPolska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 35
10
 • [referat, 2006]
 • TytułOddziaływanie składników klinkieru cementowego na wybrane tworzywa ogniotrwałe
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Paweł Kazimierski, Jerzy PIECH
  ŹródłoPolska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — S. 107–114
11
 • [referat, 2004]
 • TytułOddziaływanie żużla konwertorowego na wyroby z układu $M-Z-C-S$
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Jerzy PIECH, Jacek SZCZERBA
  ŹródłoPolska Ceramika 2004 : materiały III międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 12–15 września 2004 r. / pod red. J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2004. — S. 165–170
12
 • [skrypt, 2003]
 • TytułOperacja suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym
  AutorzyJerzy PIECH
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 119, [1] s.
13
 • [książka, 2001]
 • TytułPiece ceramiczne i szklarskie
  AutorzyJerzy PIECH
  DetailsWyd. 2 popr. i poszerz.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 438, [1] s.
14
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułProblemy zużywania się wyłożeń ogniotrwałych w instalacjach ciągłego odlewania stali
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Jan GRUSZCZYŃSKI, Jerzy PIECH
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2006 R. 73 nr 7, s. 347–351
15
 • [referat, 2007]
 • TytułReakcje wysokotemperaturowe w kompozytach ${DZ/Al_{2}O_{3}}$
  AutorzyMarcin Antczak, Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 132
16
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSposób wytwarzania materiałów ogniotrwałych z dolomitu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DRYGALSKA Ewa, PIECH Jerzy, DALCZYŃSKA-JONAS Stanisława, NADACHOWSKI Franciszek, Skalska Małgorzata
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/03textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392697 A1 ; Opubl. 2012-04-23. — Zgłosz. nr P.392697 z dn. 2010-10-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 9, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392697A1.pdf
17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułSposób wytwarzania materiałów ogniotrwałych z dolomitu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH, Stanisława DALCZYŃSKA-JONAS, Franciszek NADACHOWSKI, Małgorzata Skalska
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/03textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215707 B1 ; Udziel. 2013-06-19 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr P.392697 z dn. 2010-10-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215707B1.pdf
18
 • [referat, 2003]
 • TytułTworzywa ogniotrwałe oparte na związkach Mg, Zr, Si i Ca
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Jerzy PIECH, Jacek SZCZERBA
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — S. 725–730
19
 • [referat, 2008]
 • TytułWłasności wyrobów wysokoglinowych infiltrowanych węglikiem krzemu metodą CVD
  AutorzyE. DRYGALSKA, J. PIECH, E. WALASEK, W. PIEKARCZYK, T. Kruszec
  ŹródłoPolska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 43
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułWłasności wyrobów wysokoglinowych infiltrowanych węglikiem krzemu metodą CVD
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Jerzy PIECH, Edward WALASEK, Wojciech PIEKARCZYK, Tomasz Kruszec
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2008 T. 60 nr 4, s. 184–186. — tekst: http://ptcer.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/46
21
 • [referat, 2007]
 • TytułWybrane aspekty korozji materiałów ogniotrwałych
  AutorzyStanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI, Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 50
22
 • [referat, 2008]
 • TytułWybrane aspekty korozji materiałów ogniotrwałych
  AutorzyStanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI, Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 535–542
23
 • [referat, 2005]
 • TytułWybrane aspekty zużywania się wyłożeń ogniotrwałych w procesach hutniczych
  AutorzyDRYGALSKA E., GRUSZCZYŃSKI J., PIECH J.
  ŹródłoIron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 21–25
24
 • [skrypt, 1999]
 • TytułWyłożenia ogniotrwałe pieców i urządzeń cieplnych
  AutorzyJerzy PIECH
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 311, [1] s.
25
 • [referat, 2008]
 • TytułWysokotemperaturowe reakcje w kompozytach ${DZ/Al_{2}O_{3}}$
  AutorzyMarcin Antczak, Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 567–574