Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Piech, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Badania wzajemnych reakcji pomiędzy solami potasu a składnikami wyrobów zasadowych zawierających spinele
2
 • Dolomit stabilizowany w składzie nowych odmian materiałów ogniotrwałych
3
 • Dolomit stabilizowany w składzie nowych odmian materiałów ogniotrwałych
4
 • Hydratacja wybranych surowców i wyrobów zasadowych
5
 • Modyfikacja mikrostruktury metodą CVD wybranych wyrobów ogniotrwałych
6
 • Modyfikacja mikrostruktury wybranych wyrobów ogniotrwałych metodą CVD
7
 • Oddziaływanie ciekłej fazy klinkierowej na materiały ogniotrwałe z układu $MgO-CaO-ZrO_{2}-SiO_{2}$
8
 • Oddziaływanie ciekłej fazy klinkieru cementowego na materiały ogniotrwałe z układu M-C-Z-S
9
 • Oddziaływanie składników klinkieru cementowego na wybrane tworzywa ogniotrwałe
10
 • Oddziaływanie składników klinkieru cementowego na wybrane tworzywa ogniotrwałe
11
 • Oddziaływanie żużla konwertorowego na wyroby z układu $M-Z-C-S$
12
 • Operacja suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym
13
 • Piece ceramiczne i szklarskie
14
 • Problemy zużywania się wyłożeń ogniotrwałych w instalacjach ciągłego odlewania stali
15
 • Reakcje wysokotemperaturowe w kompozytach ${DZ/Al_{2}O_{3}}$
16
 • Sposób wytwarzania materiałów ogniotrwałych z dolomitu
17
 • Sposób wytwarzania materiałów ogniotrwałych z dolomitu
18
 • Tworzywa ogniotrwałe oparte na związkach Mg, Zr, Si i Ca
19
 • Własności wyrobów wysokoglinowych infiltrowanych węglikiem krzemu metodą CVD
20
 • Własności wyrobów wysokoglinowych infiltrowanych węglikiem krzemu metodą CVD
21
 • Wybrane aspekty korozji materiałów ogniotrwałych
22
 • Wybrane aspekty korozji materiałów ogniotrwałych
23
 • Wybrane aspekty zużywania się wyłożeń ogniotrwałych w procesach hutniczych
24
 • Wyłożenia ogniotrwałe pieców i urządzeń cieplnych
25
 • Wysokotemperaturowe reakcje w kompozytach ${DZ/Al_{2}O_{3}}$