Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisława Dalczyńska-Jonas, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 178 publikacji Autora


1
 • A PEEK medical implant and a method of formation of surface layers on medical implants / Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu ; wynalazca: Wierzchoń Tadeusz, DALCZYŃSKA-JONAS Stanisława, TKACZ-ŚMIECH Katarzyna [et al.]. — Int.Cl.: A61L 27/18\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2526977 A2 ; Opubl. 2012-11-28. — Zgłosz. nr EP20120153261 z dn. 2012-01-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2526977A2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A PEEK medical implant and a method of formation of surface layers on medical implantsMedizinisches peek implantat mit verschiedenen beschichtungen und verfahren zu seiner herstellung / Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Zabrze ; wynalazca: Wierzchoń Tadeusz, DALCZYŃSKA-JONAS Stanisława, TKACZ-ŚMIECH Katarzyna [et al.]. — Int.Cl.: A61L 27/18\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2526977 B1 ; Udziel. 2014-02-26 ; Opubl. 2014-02-26. — Zgłosz. nr EP20120153261 z dn. 2012-01-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2526977B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Amorphous carbon layers on polymeric substrates / NOWAK R. M., JONAS S., TKACZ-ŚMIECH K., ZIMOWSKI S. // W: CAM3S'2006 : programme and abstracts of the twelfth international scientific conference on CAMMMS Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : [27\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} November 2006 Gliwice–Zakopane, Poland] / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice [etc.] : International OCSCO World Press, 2006. — S. 104. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Implant medyczny oraz sposób wytwarzania warstw powierzchniowych na implantach medycznych[Medical implant and method for preparing the surface layers on the medical implants] / Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Zabrze ; wynalazca: Wierzchoń Tadeusz, DALCZYŃSKA-JONAS Stanisława, TKACZ-ŚMIECH Katarzyna [et al.]. — Int.Cl.: A61L 27/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394054 A1 ; Opubl. 2012-09-10. — Zgłosz. nr P.394054 z dn. 2011-02-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 19, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394054A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób wytwarzania warstw powierzchniowych na implantach medycznych[Medical implant and method for preparing the surface layers on the medical implants] / Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Zabrze ; wynalazca: Tadeusz Wierzchoń, Stanisława DALCZYŃSKA-JONAS, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH [et al.]. — Int.Cl.: A61L 27/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218575 B1 ; Udziel. 2014-05-20 ; Opubl. 2014-12-31. — Zgłosz. nr P.394054 z dn. 2011-02-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218575B1.pdf

 • słowa kluczowe: biomateriały, modyfikacja powierzchni, chemiczne osadzanie z fazy gazowej, implanty medyczne, metody PACVD, materiały polimerowe, zastawka serca, warstwy powierzchniowe, warstwy gradientowe, warstwy a-C:N:H/a-SiCN(H)

  keywords: biomaterials, medical implants, surface modification, CVD, PACVD methods, polymer materials, heart valve, surface layers, gradient layers, a-C:N:H/a-SiCN(H) layers, chemical vapour deposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: