Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisława Dalczyńska-Jonas, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901040

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 140, z ogólnej liczby 145 publikacji Autora


1
 • Amorficzne warstwy azotku krzemu ${a-Si_{x}N_{y}:H}$ na polikrystalicznym krzemie
2
 • Amorficzne warstwy węglowe na podłożach polimerowych
3
 • Amorphous ${a-Si_{x}N_{y}:H}$ layers on polycrystalline silicon
4
 • Amorphous $a-Si_{x}N_{y}:H$ layers on silicon substrate for application in solar cells
5
 • Amorphous carbon layers on polymeric substrates
6
 • Amorphous carbon layers on polymeric substrates
7
 • Anti-wear properties of amorphous $a-C:H$ and $a-C:N:H$ carbon coatings deposited on polycarbonate
8
 • Anti-wear properties of amorphous ${a-C:H}$ and ${a-C:N:H}$ carbon layers deposited on polycarbonate
9
 • Application of silicon nitride for silicon solar cells
10
 • A role of parameters in RF PA CVD technology of a-C:N:H layers
11
 • Badanie mechanizmu plazmochemicznej syntezy warstw typu ${a-C:N:H}$
12
 • Badanie mechanizmu plazmochemicznej syntezy warstw typu ${a-C:N:H}$
13
 • Badanie przebiegu reakcji wysokotemperaturowych w układzie ${ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}}$
14
 • Badanie przebiegu reakcji wysokotemperaturowych w układzie ${ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}}$
15
 • Budowa i właściwości warstw $SiC_{x}N_{y}$ otrzymywanych w procesie RFCVD
16
 • Budowa i właściwości warstw typu $a-SiC_{x}N_{y}$
17
 • Budowa i właściwości warstw węglowych na podłożach polimerowych
18
19
 • Chemical vapour infiltration of SiC in porous graphite materials
20
 • Chosen properties of titanium biomaterials with modified surface
21
 • Dolomit stabilizowany w składzie nowych odmian materiałów ogniotrwałych
22
 • Dolomit stabilizowany w składzie nowych odmian materiałów ogniotrwałych
23
 • Dwuglinian wapniowy jako składnik nowej serii bezkrzemianowych odmian wyrobów ogniotrwałych
24
 • Efekt Christiansena w warstwach ${a-SiC+SiC/Si}$
25
 • Efekt Christiansena w warstwach typu $(SiC_{amorf} + SiC_{kryst})/(001)Si$