Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Izak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8601-0864

ResearcherID: brak

Scopus: 6603018155

PBN: 901064

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 162 publikacji Autora


1
 • Engobes for coating clay tiles / Creaton Polska sp. z o.o., Olkusz ; wynalazca: IZAK Piotr, GAJEK Marcin, WÓJCIK Łukasz, Różalski Adam. — Int.Cl.: C04B 33/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3208251 A1 ; Opubl. 2017-08-23. — Zgłosz. nr EP20160156053 z dn. 2016-02-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3208251A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Engobes for coating clay tiles / Creaton Polska sp. z o.o., Olkusz ; wynalazca: IZAK Piotr, GAJEK Marcin, WÓJCIK Łukasz, Różalski Adam. — Int.Cl.: C04B 33/00\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2017140736 A1 ; Opubl. 2017-08-24. — Zgłosz. nr PCT/EP2017/053422 z dn. 2017-02-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2017140736A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Filtracja modyfikowanych zawiesin ceramicznychFiltering modified ceramic suspensions / Piotr Izak, Janusz Partyka // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 1983 R. 34 nr 2, s. 69–71. — Bibliogr. s. 71. — Afiliacja autorów: Instytut Szkła i Ceramiki. Filia w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kompozyt krzemoorganiczny do modyfikacji powierzchni licowych ceramicznych wyrobów budowlanych[Organic silicone composite for modification of facing surfaces of ceramic contstruction products] / Rucki Tadeusz Zakład Ceramiki Budowlanej w Chmielowie ; wynalazca: IZAK Piotr, STEMPKOWSKA Agata, LIS Jerzy. — Int.Cl.: C04B 41/81\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388738 A1 ; Opubl. 2010-01-18. — Zgłosz. nr P.388738 z dn. 2009-08-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 2, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388738A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Masa ceramiczna i sposób wytwarzania kształtek kominowych z masy ceramicznej[Ceramic mass and process engineering of funnels profile] / Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu Sp. z o.o. ; wynalazca: Krzysztof Lemoch, Paweł Kubat, Czesław Ulatowski, Jerzy Kruk, Piotr IZAK. — Int.Cl.: C04B 33/13\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199316 B1 ; Udziel. 2008-03-18 ; Opubl. 2008-09-30. — Zgłosz. nr P.366260 z dn. 2004-03-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199316B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Masa ceramiczna i sposób wytwarzania kształtek kominowych z masy ceramicznej[Ceramic mass and process engineering of funnels profile] / Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu Sp. z o.o. ; wynalazca: Lemoch Krzysztof, Kubat Paweł, Ulatowski Czesław, Kruk Jerzy, IZAK Piotr. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C04B 35/66. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 366260 A1 ; Opubl. 2005-09-19. — Zgłosz. nr P.366260 z dn. 2004-03-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 19, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL366260A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metoda suchego przygotowania granulatu ceramicznego[Dry preparation ceramic granulated product] / Marian KORDEK, Zbigniew Rak, Piotr IZAK // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 1988 R. 16 nr 8, s. 15, 24. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Oddziaływanie modyfikatorów mas ceramicznych na odlewnicze formy gipsowe[Modyfying agent ceramics mass reaction with mould plaster] / Piotr IZAK, Janusz PARTYKA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 1983 R. 10 nr 2, s. 22–24. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prasowanie izostatyczne na gorąco[Isostatic hot pressing] / Marian KORDEK, Zbigniew Rak, Piotr IZAK // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 1988 R. 16 nr 5, s. 17. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The properties of ceramic slips containing granulated blast furnace slag / P. IZAK // Sprechsaal ; ISSN 0341-0676. — 1990 vol. 123 no. 1, s. 97–99. — Bibliogr. s. 99. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The properties of ceramic slips containing granulated blast furnace slag / Piotr IZAK // International Steel & Metals Magazine ; ISSN 0934-5965. — 1990 vol. 28 no. 6, s. 361–363. — Bibliogr. s. 363. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The properties of ceramic slips containing granulated blast furnace slag / P. IZAK // TIZ International ; ISSN 0937-7271. — 1990 vol. 114 no. 5, s. 330–332. — Bibliogr. s. 332. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Uregulowania prawne w stosowaniu gazowych instalacji gaśniczych[Legal regulation on fire-extinguishing gas system] / Piotr IZAK, Marek Siara // W: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie : seminarium naukowo-techniczne : Zakopane, 8–10 października 2015 r. / red. Krzysztof T. Kociołek ; Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Oddział Małopolska, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo SITP. Oddział Małopolska, cop. 2015. — ISBN: 978-83-931439-5-5. — S. 110–121. — Bibliogr. s. 120. — P. Izak - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie aerozolowych środków gaśniczych do gaszenia eksponatów i elementów infrastruktury w obiektach zabytkowych[Application condensed aerosol's system to fire-extinguishing or preservation exhibit and infrastructure museum] / Piotr IZAK, Marek Siara // W: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie : seminarium naukowo-techniczne : Zakopane, 6–8 października 2016 r. / red. Krzysztof T. Kociołek ; Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Oddział Małopolska, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo SITP. Oddział Małopolska, cop. 2016. — ISBN: 978-83-931439-6-2. — S. 88–91. — P. Izak - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: