Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Gruszczyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1394
200622
200533
200411
200211
2001431
200022
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1313
200622
200533
200411
200211
200144
200022
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem13103
200622
2005321
200411
200211
200144
200022
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1313
200622
200533
200411
200211
200144
200022
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1313
200622
200533
200411
200211
200144
200022
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem13211
2006211
200533
200411
200211
2001413
2000221
 • Kompozyty ceramiczne uzyskiwane techniką półogniowej konsolidacjiRefractory composite ceramic materials made by semi-hot consolidation (SHC) technique / Jan GRUSZCZYŃSKI, Ewa DRYGALSKA // W: Materiały kompozytowe – właściwości, wytwarzanie, zastosowanie : III [trzecia] konferencja naukowo-techniczna = Composites materials. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 80. Konferencje ; ISSN 0324-9883 ; 29). — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Nowe kompozytowe tworzywa ceramiczne zwłaszcza ogniotrwałe[New composites of ceramics and refractory materials] / J. GRUSZCZYŃSKI, E. DRYGALSKA, S. JONAS, A. KLOSKA // W: Polska Ceramika 2000 : materiały I międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Polska Ceramika 2000” : Spała 2000 / pod red. J. Lisa. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 60). — ISBN10: 83-7108-074-3. — S. 245–252. — Bibliogr. s. 252, Abstr.. — Abstrakt W: Polska Ceramika 2000 = Polish Ceramics 2000 : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = the international conference : Opoczno–Spała 29–31 maja 2000 r. : streszczenia = abstracts / Opoczno S. A. ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Nowe ogniotrwałe tworzywa monolityczne do procesów hutniczychNew monolithic refractory materials for steel-works processes / Jan GRUSZCZYŃSKI, Andrzej KLOSKA // W: Iron and steelmaking : XII. [twelfth] international scientific conference : konaná k životnímu jubileu Prof. Ing. L'udovíta Dobrovského, CSc. : 18.–20.9.2002 Podolánky : sborník přednášek. Sekce II: Technologie výroby oceli / Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii ; Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievárenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 225–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oddziaływanie ciekłej fazy klinkierowej na materiały ogniotrwałe z układu $MgO-CaO-ZrO_{2}-SiO_{2}$Liquid phase of the portland-cement clinker attack on refractories of the system $MgO-CaO-ZrO_{2}-SiO_{2}$ / Ewa DRYGALSKA, Jan GRUSZCZYŃSKI, Jerzy PIECH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 1113–1118. — Bibliogr. s. 1118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Oddziaływanie ciekłej fazy klinkieru cementowego na materiały ogniotrwałe z układu M-C-Z-SLiquid phase of the portland-cement clinker attack on refractories of the system $MgO-CaO-ZrO_{2}-SiO_{2}$ / Ewa DRYGALSKA, Jan GRUSZCZYŃSKI, Jerzy PIECH // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Półempiryczna metoda oceny szybkości zużywania się obmurzy ogniotrwałych narażonych na korozję żużlowąA semi-empirical method of the evaluation of wear rate refractory linings exposed to slag corrosion / Jan GRUSZCZYŃSKI // W: Iron and steelmaking : X. international scientific conference : Szczyrk 18–20. 10. 2000. T. 2, Materiały / Politechnika Śląska (Katowice). Katedra Metalurgii ; Technická univerzita (Košice). Katedra metalurgie želaza a zlievárenstva ; Vysoká Škola Báňská. Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — [Katowice : PŚ], [2000]. — ISBN całości 83-913330-1-9. — ISBN10: 83-913330-3-7. — S. 248–251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Półempiryczny model korozji żużlowej materiałów ogniotrwałychA semi-empirical model of slag corrosion of refractories / Jan GRUSZCZYŃSKI // Ceramika Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2001 R. 53 nr 3, s. 84–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problemy zużywania się wyłożeń ogniotrwałych w instalacjach ciągłego odlewania staliSome problems of refractory wear in continuous casting installations / Ewa DRYGALSKA, Jan GRUSZCZYŃSKI, Jerzy PIECH // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 7, s. 347–351. — Bibliogr. s. 351. — Opis częśc. wg okł.. — XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Produkcja i Zarządzanie w hutnictwie” : Szczyrk, 28. 06–1. 07. 2006 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.] — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przegląd niekonwencjonalnych technologii materiałów ogniotrwałych w aspekcie ich wykorzystania w hutnictwieA review of the non-conventional refractory technologies in the case of using in metallurgy / DRYGALSKA E., GRUSZCZYŃSKI J., JONAS S. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 499–504. — Bibliogr. s. 504, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Tworzywa ogniotrwałe z równomiernym rozmieszczeniem fazy węglowejRefractory materials with uniform distribution of carbon phase / Jan GRUSZCZYŃSKI, Andrzej KLOSKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 309–316. — Bibliogr. s. 315–316, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Tworzywa ogniotrwałe z równomiernym rozmieszczeniem fazy węglowej[Refractory materials with uniform distribution of carbon phase] / Jan GRUSZCZYŃSKI, Andrzej KLOSKA // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wybrane aspekty zużywania się wyłożeń ogniotrwałych w procesach hutniczychSelected aspects of refractory linnings durability at steel work processes / DRYGALSKA E., GRUSZCZYŃSKI J., PIECH J. // W: Iron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zjawiska nieciągłego zużywania się wyłożeń ogniotrwałych w procesach hutniczychDiscontinuous refractory lining wear in metallurgical processes / Jan GRUSZCZYŃSKI, Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2006 t. 58 nr 4, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: