Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Drygalska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901045

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Badania wzajemnych reakcji pomiędzy solami potasu a składnikami wyrobów zasadowych zawierających spinele
2
 • Dolomit stabilizowany w składzie nowych odmian materiałów ogniotrwałych
3
 • Dolomit stabilizowany w składzie nowych odmian materiałów ogniotrwałych
4
 • Infiltracja porowatych materiałów metodą CVI
5
 • Kompozyty ceramiczne uzyskiwane techniką półogniowej konsolidacji
6
 • Mikrostruktura i właściwości materiałów ogniotrwałych otrzymanych na bazie dwuglinianu wapnia
7
 • Modyfikacja mikrostruktury metodą CVD wybranych wyrobów ogniotrwałych
8
 • Modyfikacja mikrostruktury wybranych wyrobów ogniotrwałych metodą CVD
9
 • Nowe kompozytowe tworzywa ceramiczne zwłaszcza ogniotrwałe
10
 • Nowe materiały ogniotrwałe o minimalnej rozszerzalności cieplnej
11
 • Nowe materiały ogniotrwałe o niskiej rozszerzalności cieplnej oparte na dwuglinianie Ca w różnych kombinacjach
12
 • Nowe materiały ogniotrwałe o niskiej rozszerzalności cieplnej oparte na dwuglinianie Ca w różnych kombinacjach
13
 • Oddziaływanie ciekłej fazy klinkierowej na materiały ogniotrwałe z układu $MgO-CaO-ZrO_{2}-SiO_{2}$
14
 • Oddziaływanie ciekłej fazy klinkieru cementowego na materiały ogniotrwałe z układu M-C-Z-S
15
 • Oddziaływanie składników klinkieru cementowego na wybrane tworzywa ogniotrwałe
16
 • Oddziaływanie składników klinkieru cementowego na wybrane tworzywa ogniotrwałe
17
 • Oddziaływanie żużla konwertorowego na wyroby z układu $M-Z-C-S$
18
 • Odporność korozyjna materiałów ogniotrwałych z dwuglinianu wapnia
19
 • Odporność korozyjna materiałów ogniotrwałych z dwuglinianu wapnia
20
 • Problemy zużywania się wyłożeń ogniotrwałych w instalacjach ciągłego odlewania stali
21
 • Przegląd niekonwencjonalnych technologii materiałów ogniotrwałych w aspekcie ich wykorzystania w hutnictwie
22
 • Reakcje wysokotemperaturowe w kompozytach ${DZ/Al_{2}O_{3}}$
23
 • Semi-hot consolidation technique applied to $Al_{2}O_{3}-SiC-C$ compositions as coarse aggregate grains
24
 • Sposób wytwarzania klinkieru ogniotrwałego
25
 • Sposób wytwarzania materiałów ogniotrwałych z dolomitu