Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Piekarczyk, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcs, *Katedra Ceramiki Specjalnej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Anizotropia i niejednorodność tłoczonych dachówek ceramicznych
2
 • An ultrasonic method for estimation of elastic properties of R-bone cement after immersion in Ringer's solution
3
 • Augmentation of flexural strength of concrete beams glued with carbon laminate
4
 • Augmentation of flexural strength of concrete beams glued with carbon laminate
5
 • Badania biodegradacji polimerów, przy zastosowaniu metody ultradźwiękowej
6
 • Badania jednorodności tworzyw ceramicznych otrzymanych na drodze kontrolowanej koagulacji
7
 • Badania nad procesem stabilizacji prekursora włókien węglowych modyfikowanych nanohydroksyapatytem
8
 • Badania nad wykorzystaniem krajowych żywic epoksydowych do wytwarzania kompozytów przeznaczonych do rekonstrukcji elementów betonowych
9
 • Badania nad wykorzystaniem laminatów węglowych do wzmacniania kształtek betonowych
10
 • Badania ultradźwiękowe porowatych materiałów ze stopu Co-Cr-Mo
11
 • Badania zmęczeniowe betonów wzmacnianych laminatem węglowym w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych
12
 • Badania zmęczeniowe kompozytów węgiel-węgiel modyfikowanych hydroksyapatytem
13
 • Badanie materiałów budowlanych metodą ultradźwiękową
14
 • Badanie materiałów budowlanych metodą ultradźwiękową
15
 • Badanie właściwości mechanicznych dachówek zakładkowych
16
 • Celtic grey pottery from Poland: thrown or not thrown?
17
18
19
20
 • Environmental effect of HM carbon fibers reinforced epoxy resin
21
 • Forming techniques of the Roman Period grey vessels: the ultrasonic testing method
22
 • Laboratorium z nauki o materiałach
23
 • Laminaty wzmacniane włóknami węglowymi o wysokim module Younga
24
 • Non-destructive study of bonding between carbon laminate and building materials
25
 • Otrzymywanie i właściwości materiałów w układzie Ti-Si