Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Pamuła, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0464-6189

ResearcherID: A-2813-2017

Scopus: 6602978082

PBN: 901108

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 394 publikacji Autora


1
 • Oberflächenfunktionalisiertes Polymer für biologische Anwendungen und Verfahren zu dessen Herstellung / Technische Universität Dresden (DE) ; wynalazca: Scharnweber Dieter, Jordan Rainer, PAMUŁA Elżbieta. — Int.Cl.: C08G 73/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Niemcy. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; DE 102013225772 A1 ; Opubl. 2015-06-18. — Zgłosz. nr DE102013225772 z dn. 2013-12-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/DE102013225772A1.pdf

 • słowa kluczowe: modyfikacja powierzchni, polimery resorbowalne, separacja faz, cząstki biologicznie aktywne

  keywords: surface modification, phase separation, resorbable polymers, biologically active molecules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Oberflächenfunktionalisiertes Polymer für biologische Anwendungen und Verfahren zu dessen Herstellung / Technische Universität Dresden (DE) ; wynalazca: Scharnweber Dieter, Jordan Rainer, PAMUŁA Elżbieta. — Int.Cl.: C08G 73/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Niemcy. — Opis patentowy ; DE 102013225772 B4 ; Udziel. 2016-11-14 ; Opubl. 2017-03-02. — Zgłosz. nr DE102013225772 z dn. 2013-12-12. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/DE102013225772B4.pdf

 • słowa kluczowe: modyfikacja powierzchni, polimery resorbowalne, separacja faz, cząstki biologicznie aktywne

  keywords: surface modification, phase separation, resorbable polymers, biologically active molecules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób wytwarzania porowatych rusztowań do hodowli żywych komórek[Process for producing porous scaffolds for the culture of living cells] / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ; wynalazca: Dobrzyński Piotr, Kapuśniak Janusz, Kasperczyk Janusz, Orchel Arkadiusz, PAMUŁA Elżbieta, Rychter Piotr, Smola Anna. — Int.Cl.: C12N 5/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404307 A1 ; Opubl. 2014-12-22. — Zgłosz. nr P.404307 z dn. 2013-06-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 26, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404307A1.pdf

 • słowa kluczowe: implanty, rusztowania, hodowla komórek, odbudowa tkanki kostnej, inżynieria tkanki kostnej

  keywords: scaffolds, bone tissue engineering, implants, cell culture, bone tissue reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób wytwarzania porowatych rusztowań do hodowli żywych komórek[Process for producing porous scaffolds for the culture of living cells] / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ; wynalazca: Dobrzyński Piotr, Kapuśniak Janusz, Kasperczyk Janusz, Orchel Arkadiusz, PAMUŁA Elżbieta, Rychter Piotr, Smola Anna. — Int.Cl.: C12N 5/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404308 A1 ; Opubl. 2014-12-22. — Zgłosz. nr P.404308 z dn. 2013-06-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 26, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404308A1.pdf

 • słowa kluczowe: implanty, rusztowania, hodowla komórek, odbudowa tkanki kostnej, inżynieria tkanki kostnej

  keywords: scaffolds, bone tissue engineering, implants, cell culture, bone tissue reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób wytwarzania porowatych rusztowań przeznaczonych do hodowli żywych komórek[Process for producing porous scaffolds for the culture of living cells] / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ; wynalazca: Piotr Dobrzyński, Janusz Kapuśniak, Janusz Kasperczyk, Arkadiusz Orchel, Elżbieta PAMUŁA, Piotr Rychter, Anna Smola. — Int.Cl.: C08L 67/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224426 B1 ; Udziel. 2016-06-15 ; Opubl. 2016-12-30. — Zgłosz. nr P.404307 z dn. 2013-06-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224426B1.pdf

 • słowa kluczowe: implanty, rusztowania, hodowla komórek, odbudowa tkanki kostnej, inżynieria tkanki kostnej

  keywords: scaffolds, bone tissue engineering, implants, cell culture, bone tissue reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób wytwarzania porowatych rusztowań przeznaczonych do hodowli żywych komórek[Process for producing porous scaffolds for the culture of living cells] / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ; wynalazca: Piotr Dobrzyński, Janusz Kapuśniak, Janusz Kasperczyk, Arkadiusz Orchel, Elżbieta PAMUŁA, Piotr Rychter, Anna Smola. — Int.Cl.: C08L 67/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224391 B1 ; Udziel. 2016-06-15 ; Opubl. 2016-12-30. — Zgłosz. nr P.404308 z dn. 2013-06-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224391B1.pdf

 • słowa kluczowe: implanty, rusztowania, hodowla komórek, odbudowa tkanki kostnej, inżynieria tkanki kostnej

  keywords: scaffolds, bone tissue engineering, implants, cell culture, bone tissue reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wspomaganie wzrostu komórek kostnych na hydrożelach z gumy gellan za pomocą mineralizacji enzymatycznejPromotion of bone cells growth on gellan gum hydrogels by enzymatic mineralization / Krzysztof PIETRYGA, Joana Costa, Pedro Pereira, Timothy E. L. Douglas, Elżbieta Pamuła // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2014 R. 17 nr 125, s. 6–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — Elżbieta Pamuła – afiliacja: University of Porto

 • słowa kluczowe: mineralizacja, kompozyt, hydrożel, fosfataza alkaliczna

  keywords: composite, mineralization, hydrogel, alkaline phosphatise

  cyfrowy identyfikator dokumentu: