Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Pamuła, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0464-6189

ResearcherID: A-2813-2017

Scopus: 6602978082

PBN: 901108

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 387, z ogólnej liczby 394 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułA new material for guided tissue regeneration
  AutorzyElżbieta PAMUŁA, Marta BŁAŻEWICZ, Maria Chomyszyn-Gajewska, Barbara SZARANIEC
  ŹródłoBiomineralogy, biotechnologies and biomaterials in medicine : proceedings of the conference “Biotechnologies and biomaterials 2000” : Cracow, 18 September, 2000 / [red. Andrzej Manecki] ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Naukowej, 2000. — S. 83–89
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułA study on the melting and crystallization of polyoxymethylene-copolymer/hydroxyapatite nanocomposites
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA, Ewa Dryzek, Zbigniew Olejniczak, Elżbieta PAMUŁA, Joanna Pagacz
  ŹródłoPolymers for Advanced Technologies. — 2013 vol. 24 iss. 3, s. 318–330. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pat.3086/pdf
3
 • [referat, 2015]
 • TytułAccelerated, double-enzymatic mineralization of hydrogels for bone regeneration
  AutorzyTimothy E. L. Douglas, Agata Łapa, Elżbieta PAMUŁA, Andre G. Skirtach
  ŹródłoUKSB 2015 : UK Society for Biomaterials 14textsuperscript{th} annual conference and postgraduate day : 25textsuperscript{th} and 26textsuperscript{th} June 2015, Belfast, Northern Ireland : abstract booklet and programme. — [UK : UK Society for Biomaterials], [2015]. — S. 67
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAdhesion and growth of human osteoblast-like cells on aliphatic polyesters with different chemical composition, surface roughness and modification with hydroxyapatite
  AutorzyBarbora Vagaska, Lucie Bacakova, Elżbieta PAMUŁA, Vera Lisa, Piotr Dobrzyński
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 4–7
5
 • [referat, 2019]
 • TytułAdhesion and growth of MC3T3 cells on surface-modified polymeric microspheres in different cell culture media
  AutorzyB. MIELAN, D. M. Sousa, M. KROK-BORKOWICZ, M. Lamghari, E. PAMUŁA
  ŹródłoTERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 896
6
 • [referat, 1999]
 • TytułAdsorpcja katalazy na powierzchni modyfikowanych włókien węglowych
  AutorzyE. PAMUŁA, P. G. Rouxhet
  ŹródłoInternational conference of Biomaterials Cracow'99 : 30.05.–02.06.1999 : book of abstracts / Polish Society of Biomaterials. — Kraków : FAST PLK, 1999. — S. 81
7
 • [referat, 2014]
 • TytułAliphatic polyesters versatile materials for the treatment of bone tissue defects and diseases
  AutorzyElżbieta PAMUŁA
  ŹródłoAMBA 2014 : Advanced Materials for Biomedical Applications : Ghent, Belgium, November 18th–21st 2014 : conference information : book of abstracts / Polymer Chemistry & Biomaterials Group, Universiteit Gent. — [Belgium : s. n.], [2014]. — S. 67
8
 • [referat, 2002]
 • TytułAn in vitro study of silicon contained-carbon composites
  AutorzyT. GUMUŁA, M. BŁAŻEWICZ, E. PAMUŁA, W. Krol, J. CHŁOPEK
  ŹródłoCarbon'02 [Dokument elektroniczny] : an international conference on Carbon : September 15–20, 2002 Beijing, China / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, Tsinghua University. — China : Shanxi Chunqiu Audio-Visual Press, [2002]. — S. 1–2
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnimal models of smoke inhalation injury and related acute and chronic lung diseases
  AutorzyKatarzyna RECZYŃSKA, Priyanka Tharkar, Sally Yunsun Kim, Yiwei Wang, Elżbieta PAMUŁA, Hak-Kim Chan, Wojciech Chrzanowski
  ŹródłoAdvanced Drug Delivery Reviews. — 2018 vol. 123, s. 107–134. — tekst: https://goo.gl/aKs5to
10
11
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of different methods for complex description of flaws in ceramic-metal composite fibres reinforced casts
  AutorzyGawdzińska K., PĘDZICH Z., PAMUŁA E.
  ŹródłoECERS : 11textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. 139
12
 • [referat, 2009]
 • TytułArtificial extracellular matrices on poly (L-lactide-co-glycolide) scaffolds for bone tissue engineering : [poster presentations]
  AutorzyI. Wojak, V. Hintze, E. PAMUŁA, R. Hess, P. Dobrzyński, M. Schnabelrauch, H. Worch, D. Scharnweber
  Źródło22textsuperscript{nd} European conference on Biomaterials [Dokument elektroniczny] : Lausanne, Switzerland, September 7–11, 2009 : the annual conference of the European Society for Biomaterials / European Society for Biomaterials. — Lausanne : ESB, SSB, [2009]. — S. [1]
13
 • [referat, 2018]
 • TytułAssessment of cytocompatibility of PLLA/PLLATMC scaffolds prepared by low-cost 3D printing
  AutorzyJakub MARCHEWKA, Bartosz MIELAN, Elżbieta PAMUŁA, Jadwiga LASKA
  ŹródłoISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — S. 124
14
 • [referat, 2013]
 • TytułAtomic force microscopy, scanning electron microscopy and optical microscopy characterization of drug delivery systems for osteoporosis treatment : poster
  AutorzyU. POSADOWSKA, R. Martins, A. Moreira, E. PAMUŁA
  ŹródłoBioimaging 2013 [Dokument elektroniczny] : international symposium in appleid bioimaging : from molecule to man : Porto, October 3–4, 2013 : abstract book. — [Porto : University of Porto], [2013]. — S. 70
15
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania adsorpcji białka na powierzchni biomateriałów za pomocą mikroskopu sił atomowych
  AutorzyElżbieta PAMUŁA
  ŹródłoSeminarium STM/AFM : [badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2004] : [Zakopane, 1–5 grudnia 2004] : streszczenia / NANOSAM. — [Polska : s. n.], [2004]. — S. [1], P-19
16
 • [referat, 2019]
 • TytułBadania biologiczne materiałów biopolimerowych zawierających cząstki magnetyczne
  AutorzySylwia Grabska-Zielińska, Alina Sionkowska, Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoXIII KSD : XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : 16–18 czerwca 2019, Bachotek / red. nauk. S. Grabska-Zielińska, [et al.]. — Bachotek : [s. n.], 2019. — S. 73
17
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania metodą spektroskopii w podczerwieni FTIR szkliwa i zębiny po procesie wybielania
  AutorzyDorota Kościelniak, Elżbieta PAMUŁA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Maria Chomyszyn-Gajewska
  ŹródłoV Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 106
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadania nad opracowaniem biomateriału kompozytowego do rekonstrukcji krtani
  AutorzyElżbieta PAMUŁA, Bożena KONIECZNA, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoPolimery w Medycynie. — 2001 t. 31 nr 1–2, s. 39–44
19
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania za pomocą spektroskopii w podczerwieni FTIR szkliwa i zębiny po procesie wybielania
  AutorzyDorota Kościelniak, Elżbieta PAMUŁA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Maria Chomyszyn-Gajewska
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 585–592
20
 • [referat, 2015]
 • TytułBioactivation of $SiO_{2}$ sol-gel coatings as a modification method of metallic implants
  AutorzyAnna Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — S. 298
21
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2020]
 • TytułBioactive ceramic coating formed on Ti bone wedge
  AutorzyAlicja Kazek-Kęsik, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Simka
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2020 vol. 23 no. 158 spec. iss., s. 50. — tekst: http://www.biomaterials.pl/dl/i/pdf/131/8e17ff4cf6928bbd7aac530dc0319778/
22
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułBioactive glasses as composite components: technological advantages and bone tissue engineering applications
  AutorzyElżbieta PAMUŁA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Mariusz Szuta, Anna M. Osyczka
  ŹródłoBiomaterials and stem cells in regenerative medicine / eds. Murugan Ramalingam, Seeram Ramakrishna, Serena Best. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press Taylor & Francis Group, 2012. — S. 239–258
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBioactive glass/poly(L-lactide-co-glycolide) composite scaffolds for bone tissue engineering
  AutorzyK. Kubok, E. PAMUŁA, K. CHOLEWA-KOWALSKA, A. Johansson, P. Tengvall
  ŹródłoEuropean Cells & Materials. — 2011 vol. 21 suppl. 1, s. 37
24
 • [referat, 2012]
 • TytułBioactive PLGA-BG scaffolds have impact on human BMSC {em in vitro} osteogenesis with and without osteogenic inducers – {em in vitro} results and preliminary clinical approaches : [abstract]
  AutorzyAnna M. Osyczka, Joanna Filipowska, Tadeusz Niedzwiedzki, Grzegorz Tylko, Justyna KOKOSZKA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Elżbieta PAMUŁA, Maria ŁĄCZKA
  ŹródłoRMSC-2012 : BIT's 5textsuperscript{th} annual world congress of Regenerative Medicine & Stem Cell : Guangzhou, China, [December 2–4, 2012]. — [China : s. n.], [2012]. — S. 166
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBiocompatibility evaluation of glycolide-containing polyesters in contact with osteoblasts and fibroblasts
  AutorzyAnna Ścisłowska-Czarnecka, Elżbieta PAMUŁA, Elżbieta Kołaczkowska
  ŹródłoJournal of Applied Polymer Science. — 2013 vol. 127 iss. 4, s. 3256–3268. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.37762/pdf