Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Pamuła, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0464-6189 orcid iD

ResearcherID: A-2813-2017

Scopus: 6602978082

PBN: 5e70920b878c28a04738efec

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 442, z ogólnej liczby 451 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułA new material for guided tissue regeneration
  AutorzyElżbieta PAMUŁA, Marta BŁAŻEWICZ, Maria Chomyszyn-Gajewska, Barbara SZARANIEC
  ŹródłoBiomineralogy, biotechnologies and biomaterials in medicine : proceedings of the conference “Biotechnologies and biomaterials 2000” : Cracow, 18 September, 2000 / [red. Andrzej Manecki] ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Naukowej, 2000. — S. 83–89
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułA study on the melting and crystallization of polyoxymethylene-copolymer/hydroxyapatite nanocomposites
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA, Ewa Dryzek, Zbigniew Olejniczak, Elżbieta PAMUŁA, Joanna Pagacz
  ŹródłoPolymers for Advanced Technologies. — 2013 vol. 24 iss. 3, s. 318–330. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pat.3086/pdf
3
 • [referat, 2015]
 • TytułAccelerated, double-enzymatic mineralization of hydrogels for bone regeneration
  AutorzyTimothy E. L. Douglas, Agata Łapa, Elżbieta PAMUŁA, Andre G. Skirtach
  ŹródłoUKSB 2015 : UK Society for Biomaterials 14textsuperscript{th} annual conference and postgraduate day : 25textsuperscript{th} and 26textsuperscript{th} June 2015, Belfast, Northern Ireland : abstract booklet and programme. — [UK : UK Society for Biomaterials], [2015]. — S. 67
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAdhesion and growth of human osteoblast-like cells on aliphatic polyesters with different chemical composition, surface roughness and modification with hydroxyapatite
  AutorzyBarbora Vagaska, Lucie Bacakova, Elżbieta PAMUŁA, Vera Lisa, Piotr Dobrzyński
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 4–7
5
 • [referat, 2019]
 • TytułAdhesion and growth of MC3T3 cells on surface-modified polymeric microspheres in different cell culture media
  AutorzyB. MIELAN, D. M. Sousa, M. KROK-BORKOWICZ, M. Lamghari, E. PAMUŁA
  ŹródłoTERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 896
6
 • [referat, 1999]
 • TytułAdsorpcja katalazy na powierzchni modyfikowanych włókien węglowych
  AutorzyE. PAMUŁA, P. G. Rouxhet
  ŹródłoInternational conference of Biomaterials Cracow'99 : 30.05.–02.06.1999 : book of abstracts / Polish Society of Biomaterials. — Kraków : FAST PLK, 1999. — S. 81
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAdvancements in structure-property correlation studies of cross-linked citric acid-based elastomers from the perspective of medical application
  AutorzyFilip Koper, Tomasz Świergosz, Anna Żaba, Agata FLIS, Martina Trávníčková, Lucie Bačáková, Elżbieta PAMUŁA, Dariusz Bogdał, Wiktor P. Kasprzyk
  ŹródłoJournal of Materials Chemistry. B. — 2021 vol. 9 iss. 32, s. 6425–6440. — tekst: https://pubs-1rsc-1org-100001e6d00bc.wbg2.bg.agh.edu.pl/en/content/articlepdf/2021/tb/d1tb01078f
8
 • [referat, 2014]
 • TytułAliphatic polyesters versatile materials for the treatment of bone tissue defects and diseases
  AutorzyElżbieta PAMUŁA
  ŹródłoAMBA 2014 : Advanced Materials for Biomedical Applications : Ghent, Belgium, November 18th–21st 2014 : conference information : book of abstracts / Polymer Chemistry & Biomaterials Group, Universiteit Gent. — [Belgium : s. n.], [2014]. — S. 67
9
 • [referat, 2002]
 • TytułAn in vitro study of silicon contained-carbon composites
  AutorzyT. GUMUŁA, M. BŁAŻEWICZ, E. PAMUŁA, W. Krol, J. CHŁOPEK
  ŹródłoCarbon'02 [Dokument elektroniczny] : an international conference on Carbon : September 15–20, 2002 Beijing, China / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, Tsinghua University. — China : Shanxi Chunqiu Audio-Visual Press, [2002]. — S. 1–2
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnimal models of smoke inhalation injury and related acute and chronic lung diseases
  AutorzyKatarzyna RECZYŃSKA, Priyanka Tharkar, Sally Yunsun Kim, Yiwei Wang, Elżbieta PAMUŁA, Hak-Kim Chan, Wojciech Chrzanowski
  ŹródłoAdvanced Drug Delivery Reviews. — 2018 vol. 123, s. 107–134. — tekst: https://goo.gl/aKs5to
11
12
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of different methods for complex description of flaws in ceramic-metal composite fibres reinforced casts
  AutorzyGawdzińska K., PĘDZICH Z., PAMUŁA E.
  ŹródłoECERS : 11textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. 139
13
 • [referat, 2009]
 • TytułArtificial extracellular matrices on poly (L-lactide-co-glycolide) scaffolds for bone tissue engineering : [poster presentations]
  AutorzyI. Wojak, V. Hintze, E. PAMUŁA, R. Hess, P. Dobrzyński, M. Schnabelrauch, H. Worch, D. Scharnweber
  Źródło22textsuperscript{nd} European conference on Biomaterials [Dokument elektroniczny] : Lausanne, Switzerland, September 7–11, 2009 : the annual conference of the European Society for Biomaterials / European Society for Biomaterials. — Lausanne : ESB, SSB, [2009]. — S. [1]
14
 • [referat, 2018]
 • TytułAssessment of cytocompatibility of PLLA/PLLATMC scaffolds prepared by low-cost 3D printing
  AutorzyJakub MARCHEWKA, Bartosz MIELAN, Elżbieta PAMUŁA, Jadwiga LASKA
  ŹródłoISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — S. 124
15
 • [referat, 2013]
 • TytułAtomic force microscopy, scanning electron microscopy and optical microscopy characterization of drug delivery systems for osteoporosis treatment : poster
  AutorzyU. POSADOWSKA, R. Martins, A. Moreira, E. PAMUŁA
  ŹródłoBioimaging 2013 [Dokument elektroniczny] : international symposium in appleid bioimaging : from molecule to man : Porto, October 3–4, 2013 : abstract book. — [Porto : University of Porto], [2013]. — S. 70
16
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania adsorpcji białka na powierzchni biomateriałów za pomocą mikroskopu sił atomowych
  AutorzyElżbieta PAMUŁA
  ŹródłoSeminarium STM/AFM : [badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2004] : [Zakopane, 1–5 grudnia 2004] : streszczenia / NANOSAM. — [Polska : s. n.], [2004]. — S. [1], P-19
17
 • [referat, 2019]
 • TytułBadania biologiczne materiałów biopolimerowych zawierających cząstki magnetyczne
  AutorzySylwia Grabska-Zielińska, Alina Sionkowska, Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoXIII KSD : XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : 16–18 czerwca 2019, Bachotek / red. nauk. S. Grabska-Zielińska, [et al.]. — Bachotek : [s. n.], 2019. — S. 73
18
 • [referat, 2021]
 • TytułBadania korelacji struktury i właściwości elastomerów na bazie kwasu cytrynowego
  AutorzyWiktor P. Kasprzyk, Filip Koper, Tomasz Świergosz, Anna Żaba, Agata FLIS, Martina Trávníčková, Lucie Bačáková, Elżbieta PAMUŁA, Dariusz Bogdał
  ŹródłoFGF [Dokument elektroniczny] : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : Lublin, 22-26 sierpnia 2021 : abstrakty. — Lublin : [s. n.], 2021. — S. 84
19
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania metodą spektroskopii w podczerwieni FTIR szkliwa i zębiny po procesie wybielania
  AutorzyDorota Kościelniak, Elżbieta PAMUŁA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Maria Chomyszyn-Gajewska
  ŹródłoV Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 106
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadania nad opracowaniem biomateriału kompozytowego do rekonstrukcji krtani
  AutorzyElżbieta PAMUŁA, Bożena KONIECZNA, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoPolimery w Medycynie. — 2001 t. 31 nr 1–2, s. 39–44
21
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania za pomocą spektroskopii w podczerwieni FTIR szkliwa i zębiny po procesie wybielania
  AutorzyDorota Kościelniak, Elżbieta PAMUŁA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Maria Chomyszyn-Gajewska
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 585–592
22
 • [referat, 2015]
 • TytułBioactivation of $SiO_{2}$ sol-gel coatings as a modification method of metallic implants
  AutorzyAnna Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — S. 298
23
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2020]
 • TytułBioactive ceramic coating formed on Ti bone wedge
  AutorzyAlicja Kazek-Kęsik, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Simka
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2020 vol. 23 no. 158 spec. iss., s. 50. — tekst: http://www.biomaterials.pl/dl/i/pdf/131/8e17ff4cf6928bbd7aac530dc0319778/
24
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułBioactive glasses as composite components: technological advantages and bone tissue engineering applications
  AutorzyElżbieta PAMUŁA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Mariusz Szuta, Anna M. Osyczka
  ŹródłoBiomaterials and stem cells in regenerative medicine / eds. Murugan Ramalingam, Seeram Ramakrishna, Serena Best. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press Taylor & Francis Group, 2012. — S. 239–258
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBioactive glass/poly(L-lactide-co-glycolide) composite scaffolds for bone tissue engineering
  AutorzyK. Kubok, E. PAMUŁA, K. CHOLEWA-KOWALSKA, A. Johansson, P. Tengvall
  ŹródłoEuropean Cells & Materials. — 2011 vol. 21 suppl. 1, s. 37