Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Pampuch, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
2
 • Advanced structural ceramic materials
3
 • Biopolimery
4
 • Ceramic armour materials prepared by the self-propagating high-temperature synthesis
5
 • Ceramic tool materials for high speed cutting process
6
 • Ceramics helps us to live
7
 • Co tam, Panie, słychać w ceramice?
8
 • Comments on fracture toughness, strength and weibull modulus of ceramic matrix composites
9
 • Coping with brittle cracking – an overview
10
 • Eseje z dziedziny ceramiki
11
 • Funkcjonalne materiały ceramiczne
12
 • Immanentne i przyswojone własności zaawansowanych materiałów ceramicznych
13
14
 • Kształcenie w inżynierii materiałowej: spojrzenie po latach
15
 • Kształcenie w kierunku inżynieria materiałowa
16
 • Materiały ceramiczne oraz ich wpływ na rozwój inżynierii materiałowej w Polsce
17
 • Materiały i procesy inspirowane przez systemy organiczne i ekologię
18
 • Materiały inteligentne: zaawansowane materiały ceramiczne i szkła
19
 • Mechanical properties of hot pressed $Al2O3-hBN$ ceramic composite
20
 • Mikro/nanomateriały i technologie
21
 • Nauka ceramiczna pomaga (?) żyć
22
 • New materials and technologies
23
 • Niektóre kierunki rozwoju zaawansowanych ceramicznych materiałów konstrukcyjnych
24
 • Nowoczesne technologie otrzymywania materiałów ceramicznych i metody ich badań
25
 • O ideach kształtujących innowacje w zakresie ceramiki