Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Pampuch, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Advanced structural ceramic materials
2
 • Biopolimery
3
 • Ceramics helps us to live
4
 • Co tam, Panie, słychać w ceramice?
5
 • Comments on fracture toughness, strength and weibull modulus of ceramic matrix composites
6
 • Coping with brittle cracking – an overview
7
 • Eseje z dziedziny ceramiki
8
 • Funkcjonalne materiały ceramiczne
9
 • Immanentne i przyswojone własności zaawansowanych materiałów ceramicznych
10
11
 • Kształcenie w inżynierii materiałowej: spojrzenie po latach
12
 • Kształcenie w kierunku inżynieria materiałowa
13
 • Materiały ceramiczne oraz ich wpływ na rozwój inżynierii materiałowej w Polsce
14
 • Materiały i procesy inspirowane przez systemy organiczne i ekologię
15
 • Materiały inteligentne: zaawansowane materiały ceramiczne i szkła
16
 • Mikro/nanomateriały i technologie
17
 • Nauka ceramiczna pomaga (?) żyć
18
 • New materials and technologies
19
 • Niektóre kierunki rozwoju zaawansowanych ceramicznych materiałów konstrukcyjnych
20
 • Nowoczesne technologie otrzymywania materiałów ceramicznych i metody ich badań
21
 • O ideach kształtujących innowacje w zakresie ceramiki
22
 • O mapach drogowych dla zaawansowanej ceramiki
23
 • Pasywna warstwa ochronna z elementami ceramicznymi
24
 • Plusy i minusy nauki jako masowego zawodu
25
 • Rola chemii w inżynierii materiałów ceramicznych