Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Chłopek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3293-9082

ResearcherID: brak

Scopus: 55915130800

PBN: 901037

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 343 publikacji Autora


1
 • Implant kostny o właściwościach osteoindukcyjnych[Bone implant with osteoinductive properties] / wynalazca: Ambroziak Maciej, CHŁOPEK Jan, Gut Grzegorz. — Int.Cl.: A61L 27/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 413009 A1 ; Opubl. 2017-01-16. — Zgłosz. nr P.413009 z dn. 2015-07-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 2, s. 7-8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL413009A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Implant kostny o właściwościach osteoindukcyjnych[Bone implant with osteoinductive properties] / wynalazca: Maciej Ambroziak, Jan CHŁOPEK, Grzegorz Gut. — Int.Cl.: A61L 27/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228853 B1 ; Udziel. 2017-12-07 ; Opubl. 2018-05-30. — Zgłosz. nr P.413009 z dn. 2015-07-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228853B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kompozytowy materiał bioresorbowalny, zastosowanie kompozytowego materiału bioresorbowalnego oraz urządzenie medyczne zawierające kompozytowy materiał bioresorbowalny[Composite bioresorbable material, application of composite bioresorbable material and medical device containing the composite bioresorbable material] / MEDGAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Białystok ; wynalazca: Borowska-Skarzyńska Urszula, CHŁOPEK Jan, SZARANIEC Barbara, MORAWSKA-CHOCHÓŁ Anna, GRYŃ Karol. — Int.Cl.: A61L 27/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414999 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.414999 z dn. 2015-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 12, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414999A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Porowate biomateriały tytanowe modyfikowane ceramiką bioaktywnąPorous titanium biomaterials modified with bioactive ceramic / Barbara SZARANIEC, Jan CHŁOPEK, Grzegorz Dynia // W: Tytan i jego stopy : X międzynarodowa konferencja naukowa : Kazimierz Dolny, 14–16.09.2009 : [streszczenia] = Titanium and titanium alloys : 10th international conference : [abstracts]. — [Polska : s. n.], [2009]. — Opis wg okł.. — S. 48. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zestaw do stabilizacji złamania kości miednicy[Equipment for stabilization of the pelvis bone fracture] / Politechnika Wrocławska, Wrocław ; wynalazca: Romuald Będziński, Andrzej Wall, Jan CHŁOPEK, Piotr Kowalewski. — Int.Cl.: A61B 17/80\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215705 B1 ; Udziel. 2013-06-25 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr P.387064 z dn. 2009-01-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215705B1.pdf

 • słowa kluczowe: biomechanika, stabilizacja złamań miednicy, kompozyty z polimerów resorbowalnych

  keywords: biomechanics, stabilization of pelvis fractures, resorbable polymer composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zestaw do stabilizacji złamania kości miednicy[Equipment for stabilization of the pelvis bone fracture] / Politechnika Wrocławska, Wrocław ; wynalazca: Będziński Romuald, Wall Andrzej, CHŁOPEK Jan, Kowalewski Piotr. — Int.Cl.: A61B 17/80\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387064 A1 ; Opubl. 2010-08-02. — Zgłosz. nr P.387064 z dn. 2009-01-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 16, s. 3. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387064A1.pdf

 • słowa kluczowe: biomechanika, stabilizacja złamań miednicy, kompozyty z polimerów resorbowalnych

  keywords: biomechanics, stabilization of pelvis fractures, resorbable polymer composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: