Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Błażewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7372-5406

ResearcherID: brak

Scopus: 6603780798

PBN: 901028

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 394, z ogólnej liczby 394 publikacji Autora


1
2
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAdhesion and growth of human osteoblast-like cell in cultures on nanocomposite carbon-based materials
  AutorzyLucie Bačákova, Lubica Grausová, Jiří Vacík, Vasily Lavrentiev, Stanisław BŁAŻEWICZ, Aneta FRĄCZEK, Alexander Kromka, Ken Haenen
  ŹródłoNanoscience and Nanotechnology Letters. — 2011 vol. 3 no. 1 spec. iss. on Advanced carbon nanostructures, s. 99–109
 • keywords: bone tissue engineering, electrical conductivity, nanoscale surface roughness, osteoblasts, nanotechnology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1166/nnl.2011.1127

5
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułAkrylanowy cement kostny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PIELICHOWSKA Kinga, BŁAŻEWICZ Stanisław
  DetailsInt.Cl.: A61L 24/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406713 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406713 z dn. 2013-12-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 14, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406713A1.pdf
 • słowa kluczowe: akrylanowy cement kostny, materiały fazowo-zmienne, poli(glikol etylenowy), akumulacja energii cieplnej

  keywords: phase change materials, thermal energy storage, acrylic bone cement, poly(ethylene glycol)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułAkrylanowy cement kostny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  DetailsInt.Cl.: A61L 24/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223422 B1 ; Udziel. 2015-12-11 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.406713 z dn. 2013-12-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223422B1.pdf
 • słowa kluczowe: akrylanowy cement kostny, materiały fazowo-zmienne, poli(glikol etylenowy), akumulacja energii cieplnej

  keywords: phase change materials, thermal energy storage, acrylic bone cement, poly(ethylene glycol)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2015]
 • TytułAlternative binder precursors for carbon & graphite manufacture
  AutorzyLIS Tomasz, Korzec Natalia, Frohs Wilhelm, Tomala Janusz, FRĄCZEK-SZCZYPTA Aneta, BŁAŻEWICZ Stanisław
  ŹródłoCarbon 2015 : innovation with carbon materials : the annual world conference on Carbon : Dresden, Germany, July 12–17, 2015 : abstracts: posters. — Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2015. — S. 206
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza gęstości optycznej nici węglowej w trakcie procesu biodegradacji
  AutorzyK. Dąbrówka, Z. Szczurek, S. BŁAŻEWICZ, J. Nożyński
  ŹródłoInternational conference of Biomaterials Cracow'99 : 30.05.–02.06.1999 : book of abstracts / Polish Society of Biomaterials. — Kraków : FAST PLK, 1999. — S. 72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza tworzenia się mezofazy w paku węglowym w ujęciu termokinetycznym
  AutorzyAndrzej Mianowski, Stanisław BŁAŻEWICZ, Zbigniew Robak
  ŹródłoKarbo. — 2003 R. 48 nr 4, s. 202–210
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2008]
 • TytułApplication of biodegradable polymer blends for nerve guidance channels : a preliminary study
  AutorzyJ. LASKA, D. Szarek, A. Korda-Burza, W. Jarmundowicz, W. Zawadzki, S. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInternational workshop on biomacromolecules 2008 : renewable, degradable and biomedical polymers : Stockholm, Sweden June 1–4, 2008 : book of abstracts / European Polymer Federation. — [Sweden] : s. n., [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of polyurethane/alginate grafts for reconstruction of complete transections of the rat sciatic nerve : electronic posters
  AutorzyDariusz T. Szarek, Jadwiga LASKA, Paweł Tabakow, Włodzimierz Jarmundowicz, Stanisław BŁAŻEWICZ, Krzysztof Marycz
  ŹródłoXIV World congress of Neurological surgery [Dokument elektroniczny] : Boston, Massachusetts (USA), August 30–September 4, 2009 : book of abstracts (CD) / World Federation of Neurosurgical Societies, American Association of Neurological Surgeons. — [USA] : s. n., [2009]. — S. [1], e-poster presentation 2472
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2013]
 • TytułAssessment of carbon nanotubes with an emph{in vitro} blood brain barrier model
  AutorzyAnil Misra, Tahmina Bahar Syeda, Rostislav Shevchenko, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Elżbieta MENASZEK, Jimi Adu, Stanisław BŁAŻEWICZ, Mohammad S. Alavijeh
  ŹródłoSpring school: Biocompatibility of nanomaterials : London, United Kindgom, 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} April 2013 : programme and abstract book. — [London : s. n.], 2013. — K. 21
 • keywords: carbon nanotubes, blood brain barrier (BBB), P-glycoprotein (Pgp)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2011]
 • TytułAssessment of regenerative potential of peripheral nerves reconstructed using bioactive alginate, in vitro and in vivo study
  AutorzyD. Szarek, K. Marycz, J. LASKA, S. BŁAŻEWICZ, W. Jarmundowicz
  ŹródłoNANOSMAT [Dokument elektroniczny] : 6th NANOSMAT conference : Kraków, Poland, 17–20th October 2011 : abstracts book / eds. N. Ali, S. Mitura. — [Kraków : NANOSMAT], [2011]. — S. 287
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2009]
 • TytułAugmentation of flexural strength of concrete beams glued with carbon laminate
  AutorzyPIEKARCZYK J., BŁAŻEWICZ S., PIEKARCZYK W.
  ŹródłoECERS : 11textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. 209
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAugmentation of flexural strength of concrete beams glued with carbon laminate
  AutorzyJan PIEKARCZYK, Stanisław BŁAŻEWICZ, Wojciech PIEKARCZYK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 1, s. 98–103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania dyspersji nanorurek weglowych w roztworach polimerowych
  AutorzyAneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoMateriały węglowe i kompozyty : IV konferencja naukowa : Ustroń–Jaszowiec, 10–12 grudzień 2008 / IMPB, Polish Carbon Society, SITP Chem. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania działania hemolitycznego wybranych materiałów węglowych
  AutorzyMaria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Danuta Paluch, Bogusława Żywicka, Dorota OBŁĄKOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2008 R. 11 no. 77–80 spec. ed., s. 21–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania in vitro biokompatybilności nanorurek węglowych przed i po funkcjonalizacji
  AutorzyMENASZEK E., FRĄCZEK-SZCZYPTA A., BŁAŻEWICZ S.
  ŹródłoPostępy Biologii Komórki. — 2012 t. 39 suppl. nr 27, s. 86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania emph {in vitro} powłok polimerowych na elementach elektronicznych
  AutorzyBożena KONIECZNA, Grzegorz Chmielewski, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoPolimery w Medycynie. — 2003 t. 33 nr 3, s. 53–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania mikroskopowe nanowłóknistych struktur z polilaktydu i żelatyny jako potencjalnych biomateriałów dla medycyny regeneracyjnej
  AutorzyAnna MAGIERA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2013 R. 16 nr 121, s. 6–12
 • słowa kluczowe: inżynieria tkankowa, ekektroformowanie, nanowłókna, PLA, żelatyna

  keywords: tissue engineering, electrospinning, nanofibres, PLA, gelatine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania nad degradacją chemiczną i mechaniczną kompozytu PEEK/włókno węglowe
  AutorzyMichał DWORAK, Michał Bloch, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2007 R. 10 nr 69–72, s. 121–124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadania nad otrzymywaniem pokrycia z węgla szkłopodobnego na powierzchni kompozytów węgiel-węgiel
  AutorzyJanusz FIDELUS, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoKarbo. — 1999 R. 44 nr 7, s. 251–255
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania nad przydatnością kompozytów wytworzonych z żywic polisiloksanowych dla chirurgii kostnej
  AutorzyTeresa GUMUŁA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoPolimery w Medycynie. — 2004 t. 34 nr 3, s. 49–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: