Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Białoskórski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcs, *Katedra Ceramiki Specjalnej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
2
3
 • Otrzymywanie i właściwości materiałów w układzie Ti-SiSynthesis and properties of ceramic materials of Ti-Si system / Jerzy BIAŁOSKÓRSKI, Jerzy LIS, Jan PIEKARCZYK, Marek Cyganik // W: Nowoczesne technologie otrzymywania materiałów ceramicznych i metody ich badań : materiały międzynarodowej konferencji : Warszawa–Konstancin 2003 = Modern technologies and testing methods of ceramic materials: proceedings of the international conference / pod red. L. Stocha, F. Rejmunda, M. Aleksiejuka ; PAN – Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 79. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 97–103. — Bibliogr. s. 103, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Twardość, odporność na kruche pękanie i właściwości sprężyste gresów, płytek ściennych i podłogowych[Hardness, fracture toughness and elestic properties of porcelain stoneware, floor and wall tiles] / BIAŁOSKÓRSKI J., PIEKARCZYK J. // W: Polska Ceramika 2000 : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Opoczno–Spała 29–31 maja 2000 r. : streszczenia = Polish Ceramics 2000 : the international conference : abstracts / Opoczno S. A. ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [2000]. — S. 71. — Pełny tekst W: Polska Ceramika 2000 : materiały I [pierwszej] międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Polska Ceramika 2000” : Spała 2000 / pod red. J. Lisa. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych — Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 60). — S. 267–302. — Bibliogr. s. 302, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Właściwości mechaniczne kompozytów $Ti_{3}SiC_{2}-TiC$Mechanical properties of the $Ti_{3}SiC_{2}-TiC$ material / Jerzy BIAŁOSKÓRSKI, Jerzy LIS, Jan PIEKARCZYK // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2001 R. 1 nr 2, s. 171–174. — Bibliogr. s. 173–174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Właściwości sprężyste i odporność na kruche pękanie szkliw na płytkach ceramicznychElastic properties and fracture toughness of glaze on ceramics tiles / Jan PIEKARCZYK, Wanda Łukasik, Jerzy BIAŁOSKÓRSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 66/1). — S. 480–487. — Bibliogr. s. 486–487, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Właściwości sprężyste i odporność na kruche pękanie szkliw na płytkach ceramicznych[Elastic properties and fracture toughness of glaze on ceramics tiles] / Jan PIEKARCZYK, Wanda Łukasik, Jerzy BIAŁOSKÓRSKI // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie laminatów węglowych do zwiększenia wytrzymałości na ściskanie elementów betonowychApplication of carbon composite laminates for strengthening of concrete-based building elements / Jan PIEKARZYK, Stanisław BŁAŻEWICZ, Jerzy BIAŁOSKÓRSKI // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie laminatów węglowych do zwiększenia wytrzymałości na ściskanie elementów betonowychApplication of the carbon laminates for reinforcing concrete-based building units / Jan PIEKARCZYK, Stanisław BŁAŻEWICZ, Jerzy BIAŁOSKÓRSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 2, s. 107–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: