Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Trybalska, mgr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36061345500

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • [referat, 2007]
 • TytułA novel ceramic material with medical application
  AutorzyJoanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoSM-2007 : VII Students' Meeting : Novi Sad, December 6–8, 2007 / Faculty of Technology University of Novi Sad. — [Novi Sad : UNS], [2007]. — S. 16
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułA novel ceramic material with medical application
  AutorzyJoanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ, Barbara TRYBALSKA, Łukasz ZYCH
  ŹródłoProcessing and Application of Ceramics. — 2008 vol. 2 iss. 1, s. 19–22
3
4
 • [referat, 2012]
 • TytułApplication of calorimetry in evaluation the effect of chemical admixtures on cement hydration
  AutorzyW. NOCUŃ-WCZELIK, B. TRYBALSKA
  ŹródłoCCTA 11 : 11textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis : 9–13 September 2012, Zakopane, Poland. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — S. 89
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadania cech mikromorfologii surowego i eksperymentalnie przegrzanego lessu z otoczenia kotlinki pieca dymarskiego nr 1 w Pokrzywnicy, woj. świętokrzyskie
  AutorzyJoanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA, Adam GAWEŁ
  ŹródłoMateriały Archeologiczne. — 2016 t. 41, s. 51–59
6
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBadania mikroskopowe ceramiki funeralnej kultury ceramiki sznurowej ze stanowisk 5 i 6 w Szczytnej, pow. Jarosław
  AutorzyJoanna Trąbska, Monika PILARZ, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoNekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod red. P. Jarosza, J. Machnik ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. — Rzeszów : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego ; Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2017. — S. 161–189
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania nad spiekaniem naturalnego hydroksyapatytu w atmosferze powietrza i $CO_{2}$
  AutorzyJadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Elżbieta Kasprzyk, Krzysztof HABERKO, Anna PYDA, Mirosław BUĆKO, Włodzimierz MOZGAWA, Łukasz ZYCH, Barbara TRYBALSKA, Witold RECZYŃSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2008 T. 60 nr 4, s. 274–277
8
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania oddziaływania wybranych domieszek do betonu na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowego
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoMATBUD'2007 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2007 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2007. — S. 390–397
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita Keramik
  AutorzyH. Matraszek, A. STOCH, Cz. PALUSZKIEWICZ, A. ADAMCZYK, B. TRYBALSKA
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2005 R. 8 nr 45, s. 12–16. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/45F.pdf
10
 • [referat, 2001]
 • TytułCeramika ogniotrwała o małej rozszerzalności cieplnej na osnowie dwuglinianu wapniowego
  AutorzyFranciszek NADACHOWSKI, Stanisława JONAS, Dorota Szwagierczak, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — S. 344–352
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIK
  AutorzyHalina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCombustion synthesis and processing of $Fe-40$ at % $Al$ modified with alumina
  AutorzyE. GODLEWSKA, S. SZCZEPANIK, R. MANIA, B. TRYBALSKA, S. KOZIŃSKI, J. KRAWIARZ
  ŹródłoInternational Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. — 2004 vol. 13 no. 2, s. 131–136
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułComposite material in the ${Al_{2}O_{3}}$vol% YAG system
  AutorzyRadosław LACH, Krzysztof HABERKO, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoProcessing and Application of Ceramics. — 2010 vol. 4 iss. 1, s. 1–6
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEffect of calcium-magnesium carbonate additives on cement hydration
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta Stachlewska, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2017 t. 69 nr 4, s. 311–316. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1473
15
 • [referat, 2007]
 • TytułElectrical and mechanical properties of ${CeO_{2}}$-based electrolytes
  AutorzyM. DUDEK, W. Bogusz, Ł. ZYCH, B. TRYBALSKA
  Źródło8th ISSFIT : 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport : 23–27 May 2007 Vilnius, Lithuania : book of abstracts / Vilniaus Universitetas. — [Lithuania : VU], [2007]. — S. 45
16
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułElectrical and mechanical properties of $CeO_{2}$-based electrolytes in the $CeO_{2}-Sm_{2}O_{3}-M_{2}O_{3}(M=La, Y)$ system
  AutorzyMagdalena DUDEK, Władysław Bogusz, Łukasz ZYCH, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoSolid State Ionics. — 2008 vol. 179 iss. 1–6, s. 164–167. — tekst: http://goo.gl/508IFl
17
 • [referat, 2000]
 • TytułExpansion of mortars prepared of cements with special composition following heat treatment
  AutorzyW. KURDOWSKI, P. Normand, B. TRYBALSKA
  ŹródłoReaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — S. 11–19
18
 • [referat, 2001]
 • TytułGlasses in the system $Na_{2}O-B_{2}O_{3}-SiO_{2}$ modified with $MoO_{3}$
  AutorzyBernadetta PROCYK, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 779–780
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKinetics of cement hydration in the presence of some additives and admixtures
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Monika Jasińska, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 vol. 68 no. 2, s. 86–92
20
 • [referat, 2001]
 • TytułKinetyka i produkty hydratacji cementu z aktywnymi dodatkami pucolanowymi
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA, Michał Malik
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — S. 402–408
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułKorozja zaczynu z żużla wielkopiecowego w wodnym roztworze $NH_{4}Cl$
  AutorzyBarbara Słomka-Słupik, Jacek Podwórny, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2019 vol. 24 iss. 3, s. 202-214. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2019/2019_3/2019_03_202_214_Slomka.pdf
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułKrystalizacja napowierzchniowa i zjawiska transportowe towarzyszące korozji szkła krzemianowego sodowo-wapniowego
  AutorzyLeszek STOCH, Elżbieta GREINER-WRONA, Małgorzata CIECIŃSKA, Irena WACŁAWSKA, Barbara TRYBALSKA, Marcin ŚRODA
  ŹródłoSzkło i Ceramika. — 1999 R. 50 nr 3, s. 2–6
23
24
 • [referat, 2015]
 • TytułMicro-Raman spectroscopy and SEM/EDS in investigation of white and red painting layers from Celtic pottery, Modlniczka site, Poland
  AutorzyJoanna Trąbska, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Barbara TRYBALSKA, Marcin Przybyła, Małgorzata Byrska-Fudali
  ŹródłoICAVS8 [Dokument elektroniczny] : 8textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts poster / ed. Bernhard Lendl [et al.]. — Vienna : [s. n.], 2015. — S. 118–119 ID A057
25
 • [referat, 2018]
 • TytułMikrostruktura i skład fazowy starych zaczynów cementowych
  AutorzyNOCUŃ-WCZELIK W., TRYBALSKA B., MURZYN P., MALATA G., Wiśniewska J.
  ŹródłoPolska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 117