Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Trybalska, mgr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36061345500

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • A novel ceramic material with medical application
2
 • A novel ceramic material with medical application
3
4
 • Application of calorimetry in evaluation the effect of chemical admixtures on cement hydration
5
 • Badania cech mikromorfologii surowego i eksperymentalnie przegrzanego lessu z otoczenia kotlinki pieca dymarskiego nr 1 w Pokrzywnicy, woj. świętokrzyskie
6
 • Badania mikroskopowe ceramiki funeralnej kultury ceramiki sznurowej ze stanowisk 5 i 6 w Szczytnej, pow. Jarosław
7
 • Badania nad spiekaniem naturalnego hydroksyapatytu w atmosferze powietrza i $CO_{2}$
8
 • Badania oddziaływania wybranych domieszek do betonu na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowego
9
 • Badania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita Keramik
10
 • Ceramika ogniotrwała o małej rozszerzalności cieplnej na osnowie dwuglinianu wapniowego
11
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIK
12
 • Combustion synthesis and processing of $Fe-40$ at \% $Al$ modified with alumina
13
 • Composite material in the ${Al_{2}O_{3}}$vol\% YAG system
14
 • Effect of calcium-magnesium carbonate additives on cement hydration
15
 • Electrical and mechanical properties of ${CeO_{2}}$-based electrolytes
16
 • Electrical and mechanical properties of $CeO_{2}$-based electrolytes in the $CeO_{2}-Sm_{2}O_{3}-M_{2}O_{3}(M=La, Y)$ system
17
 • Expansion of mortars prepared of cements with special composition following heat treatment
18
 • Glasses in the system $Na_{2}O-B_{2}O_{3}-SiO_{2}$ modified with $MoO_{3}$
19
 • Kinetics of cement hydration in the presence of some additives and admixtures
20
 • Kinetyka i produkty hydratacji cementu z aktywnymi dodatkami pucolanowymi
21
 • Korozja zaczynu z żużla wielkopiecowego w wodnym roztworze $NH_{4}Cl$
22
 • Krystalizacja napowierzchniowa i zjawiska transportowe towarzyszące korozji szkła krzemianowego sodowo-wapniowego
23
 • Materiał kompozytowy w układzie ${Al_{2}O_{3}-YAG}$ (20\% obj.)
24
 • Micro-Raman spectroscopy and SEM/EDS in investigation of white and red painting layers from Celtic pottery, Modlniczka site, Poland
25
 • Mikrostruktura i skład fazowy starych zaczynów cementowych