Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Trybalska, mgr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36061345500Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem7733143
202111
2019413
201811
2017211
2016413
2015422
2014312
2013321
201211
201111
201033
2009422
200855
2007642
200633
20051046
2004422
2003633
200211
2001541
2000431
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7740289
202111
20194112
201811
2017211
2016431
201544
2014312
2013321
201211
201111
2010321
2009431
2008532
20076321
20063111
200510523
20044121
2003642
200211
2001523
2000431
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem776017
202111
201944
201811
201722
201644
2015413
201433
2013321
201211
201111
2010321
2009431
2008532
2007642
200633
20051082
2004431
2003651
200211
2001532
200044
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem77770
202111
2019422
201811
201722
201644
201544
201433
2013312
201211
201111
201033
200944
2008514
200766
200633
20051028
200444
200366
200211
200155
200044
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem772552
202111
2019422
201811
201722
2016422
2015422
2014321
2013312
201211
201111
201033
2009422
200855
2007624
200633
20051010
200444
200366
200211
200155
200044
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem774136
202111
201944
201811
201722
201644
2015431
2014321
2013312
201211
201111
201033
2009422
200855
2007624
200633
20051064
2004413
2003624
200211
200155
2000413
19992111
 • A novel ceramic material with medical application / Joanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ, Barbara TRYBALSKA // W: SM-2007 : VII Students' Meeting : Novi Sad, December 6–8, 2007 / Faculty of Technology University of Novi Sad. — [Novi Sad : UNS], [2007]. — (Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131). — S. 16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A novel ceramic material with medical application / Joanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ, Barbara TRYBALSKA, Łukasz ZYCH // Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131. — 2008 vol. 2 iss. 1, s. 19–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Application of calorimetry in evaluation the effect of chemical admixtures on cement hydration / W. NOCUŃ-WCZELIK, B. TRYBALSKA // W: CCTA 11 : 11\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis : 9–13 September 2012, Zakopane, Poland. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — ISBN: 978-83-63663-01-8. — S. 89. — Afiliacja autorów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania cech mikromorfologii surowego i eksperymentalnie przegrzanego lessu z otoczenia kotlinki pieca dymarskiego nr 1 w Pokrzywnicy, woj. świętokrzyskie[Examination of micromorphological features of raw and experimentally heated loess from walls of bloomery furnace no 1 in Pokrzywnica, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland] / Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA, Adam GAWEŁ // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 51–59. — Bibliogr. s. 53, Abstr.. — B. Trybalska, A. Gaweł - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania mikroskopowe ceramiki funeralnej kultury ceramiki sznurowej ze stanowisk 5 i 6 w Szczytnej, pow. JarosławMicroscopic examination of funeral pottery of the Corded Ware culture at sites 5 and 6 in Szczytna, Jarosław district / Joanna Trąbska, Monika PILARZ, Barbara TRYBALSKA // W: Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod red. P. Jarosza, J. Machnik ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. — Rzeszów : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego ; Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2017. — (Via Archaeologica Ressoviensia ; T. 12). — ISBN: 978-83-65627-18-6. — S. 161–189. — Bibliogr. s. 186, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nad spiekaniem naturalnego hydroksyapatytu w atmosferze powietrza i $CO_{2}$Sintering of natural orygin hydroxyapatite in air and carbon dioxide atmospheres / Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Elżbieta Kasprzyk, Krzysztof HABERKO, Anna PYDA, Mirosław BUĆKO, Włodzimierz MOZGAWA, Łukasz ZYCH, Barbara TRYBALSKA, Witold RECZYŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 T. 60 nr 4, s. 274–277. — Bibliogr. s. 277, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania oddziaływania wybranych domieszek do betonu na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowegoInteraction of some admixtures on the kinetics of hydration and microstructure of cement paste / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA // W: MATBUD'2007 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2007 = MATBUD'2007 : the fifth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2007 + CD-ROM. — S. 390–397. — Bibliogr. s. 397, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita KeramikComparative study of phase and chemical composition of low and high temperature dental porcelains / H. Matraszek, A. STOCH, Cz. PALUSZKIEWICZ, A. ADAMCZYK, B. TRYBALSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 45, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16., Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/45F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ceramika ogniotrwała o małej rozszerzalności cieplnej na osnowie dwuglinianu wapniowegoCalcium dialuminate based refractory ceramics with small thermal expansion / Franciszek NADACHOWSKI, Stanisława JONAS, Dorota Szwagierczak, Barbara TRYBALSKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 344–352. — Bibliogr. s. 352, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIKChemical and structural analysis of low-melting components of fusible dental porcelains 'TRICERAM' and 'VITA TITANKERAMIK' / Halina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Composite material in the ${Al_{2}O_{3}}$vol\% YAG system / Radosław LACH, Krzysztof HABERKO, Barbara TRYBALSKA // Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131. — 2010 vol. 4 iss. 1, s. 1–6. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Effect of calcium-magnesium carbonate additives on cement hydrationWpływ węglanu wapniowo-magnezowego na proces hydratacji cementu / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta Stachlewska, Barbara TRYBALSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 4, s. 311–316. — Bibliogr. s. 316, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1473

 • słowa kluczowe: hydratacja, cement, ciepło hydratacji, dolomit, węglanoglinian

  keywords: hydration, cement, dolomite, heat of hydration, carboaluminate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Electrical and mechanical properties of ${CeO_{2}}$-based electrolytes / M. DUDEK, W. Bogusz, Ł. ZYCH, B. TRYBALSKA // W: 8th ISSFIT : 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport : 23–27 May 2007 Vilnius, Lithuania : book of abstracts / Vilniaus Universitetas. — [Lithuania : VU], [2007]. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Electrical and mechanical properties of $CeO_{2}$-based electrolytes in the $CeO_{2}-Sm_{2}O_{3}-M_{2}O_{3}(M=La, Y)$ system / Magdalena DUDEK, Władysław Bogusz, Łukasz ZYCH, Barbara TRYBALSKA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2008 vol. 179 iss. 1–6, s. 164–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2008-01-30. — 8th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT) : May 23–27, 2007 : Vilnius, Lithuania. — tekst: http://goo.gl/508IFl

 • keywords: solid oxide fuel cell electrolytes, co-doped ceria, electrochemical gas sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ssi.2007.12.023

17
 • Expansion of mortars prepared of cements with special composition following heat treatment / W. KURDOWSKI, P. Normand, B. TRYBALSKA // W: Reaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 = Reactivity of solids : proceedings of the 12\textsuperscript{th} French-Polish seminar / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 61). — ISBN10: 83-7108-076-X. — S. 11–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Glasses in the system $Na_{2}O-B_{2}O_{3}-SiO_{2}$ modified with $MoO_{3}$ / Bernadetta PROCYK, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 779–780. — Bibliogr. s. 780

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kinetics of cement hydration in the presence of some additives and admixturesKinetyka hydratacji cementu w obecności wybranych dodatków i domieszek / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Monika Jasińska, Barbara TRYBALSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 2, s. 86–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: hydratacja, wytrzymałość na ściskanie, cement, ciepło hydratacji, pył z instalacji bocznikowania gazów

  keywords: hardening, hydration, cement, heat of hydration, by-pass dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kinetyka i produkty hydratacji cementu z aktywnymi dodatkami pucolanowymiKinetics and products of hydration of cements with active pozzolanic additives / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Barbara TRYBALSKA, Michał Malik // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 402–408. — Bibliogr. s. 408, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Korozja zaczynu z żużla wielkopiecowego w wodnym roztworze $NH_{4}Cl$Corrosion of blastfurnace slag paste in aqueous solution of $NH_{4}Cl$ / Barbara Słomka-Słupik, Jacek Podwórny, Barbara TRYBALSKA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2019 vol. 24 iss. 3, s. 202-214. — Bibliogr. s. 213-214. — Tekst pol.-ang.. — B. Trybalska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2019/2019_3/2019_03_202_214_Slomka.pdf

 • słowa kluczowe: korozja, alkalicznie aktywowany żużel, amonu chlorek

  keywords: corrosion, alkali activated slag, ammonium chloride, blastfurnace slag

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32047/CWB.2019.24.3.202

22
 • Krystalizacja napowierzchniowa i zjawiska transportowe towarzyszące korozji szkła krzemianowego sodowo-wapniowego[Surface crystallization and transport phenomena associated to silica-sodium-calcium glass corrosion] / Leszek STOCH, Elżbieta GREINER-WRONA, Małgorzata CIECIŃSKA, Irena WACŁAWSKA, Barbara TRYBALSKA, Marcin ŚRODA // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 1999 R. 50 nr 3, s. 2–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Materiał kompozytowy w układzie ${Al_{2}O_{3}-YAG}$ (20\% obj.)Composite material in the ${Al_{2}O_{3}-20}$ vol. \% YAG system / Radosław LACH, Krzysztof HABERKO, Barbara TRYBALSKA // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2010 vol. 10 nr 4, s. 362–367. — Bibliogr. s. 366–367. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/12_2010_t4_LachHaberko.pdf

 • słowa kluczowe: tlenek glinu, YAG, preparatyka proszków, kompozyt ziarnisty

  keywords: ceramic matrix composites, CMC, alumina, YAG, powder preparation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Micro-Raman spectroscopy and SEM/EDS in investigation of white and red painting layers from Celtic pottery, Modlniczka site, Poland / Joanna Trąbska, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Barbara TRYBALSKA, Marcin Przybyła, Małgorzata Byrska-Fudali // W: ICAVS8 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts poster / ed. Bernhard Lendl [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vienna : [s. n.], 2015. — e-ISBN: 978-3-200-04205-6. — S. 118–119 ID A057. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icavs.org/icavs8/images/program/Abstracts_Poster_web.pdf [2015-07-31]. — Bibliogr. s. 119. — Toż na Dysku Flash

 • keywords: Poland, SEM-EDS, micro-Raman spectroscopy, Celtic pottery, Modlniczka

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mikrostruktura i skład fazowy starych zaczynów cementowychMicrostructure and phase composition of old cement pastes / NOCUŃ-WCZELIK W., TRYBALSKA B., MURZYN P., MALATA G., Wiśniewska J. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 117. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: