Wykaz publikacji wybranego autora

Lucjana Mandecka-Kamień, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507142095

PBN: 901094

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułActive aluminas for the production of zero-cement refactory castables
  AutorzyL. MANDECKA-KAMIEŃ, K. MAKUCH
  ŹródłoInterceram = International Ceramic Review. — 2005 vol. 54 [no.] 3, s. 178–181
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAktywne tlenki glinowe do wytwarzania betonów ogniotrwałych
  AutorzyLucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2003 R. 55 nr 1, s. 27–32
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadanie składu ziarnowego materiałów ceramicznych za pomocą analizatora IPS
  AutorzyLucyna MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, H. POMADOWSKI
  ŹródłoCeramika Materiały Ogniotrwałe. — 1999 R. 51 nr 4, s. 127–130
4
 • [referat, 2013]
 • TytułCharakterystyka termicznych i mechanicznych właściwości nanokompozytów polimerowych z udziałem modyfikowanego bentonitu
  AutorzyAlicja RAPACZ-KMITA, Marcin GAJEK, Barbara SZARANIEC, Magdalena DUDEK, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 92
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDegradation of nanoclay-filled polylactide composites
  AutorzyAlicja RAPACZ-KMITA, Ewa STODOLAK-ZYCH, Magdalena DUDEK, Barbara SZARANIEC, Angnieszka RÓŻYCKA, Michał Mosialek, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2013 vol. 49 iss. 1, s. 91–99
6
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułInfluence of some selected fine-grained powders on properties of low cement high alumina castables
  AutorzyLucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH, Krystyna WODNICKA, Henryk POMADOWSKI
  ŹródłoStahl und Eisen. — 2004 spec., s. 78–80
7
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInfluence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocomposites
  AutorzyAlicja RAPACZ-KMITA, Norbert MOSKAŁA, Magdalena DUDEK, Marcin GAJEK, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2015 t. 67 nr 2, s. 207-208. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1167
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocomposites
  AutorzyA. RAPACZ-KMITA, N. MOSKAŁA, M. DUDEK, M. GAJEK, L. MANDECKA-KAMIEŃ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 2A, s. 875–879. — tekst: http://goo.gl/9gvRhj
9
 • [referat, 2015]
 • TytułInfluence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocompsites
  AutorzyA. RAPACZ-KMITA, N. MOSKAŁA, M. DUDEK, M. GAJEK, L. MANDECKA-KAMIEŃ
  ŹródłoComposites and ceramic materials – technology, application and testing : 14textsuperscript{th} conference under auspices of E-MRS : Białowieża, 1–3 June 2015 : book of abstracts. — [Białowieża : s. n.], [2015]. — S. 45–46
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułModyfikowane kompozyty polimerowe do zastosowań energetycznych
  AutorzyAlicja RAPACZ-KMITA, Magdalena DUDEK, Robert Sekuła, Grzegorz Kmita, Norbert MOSKAŁA, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 4, s. 715–719
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułNew binder for refractory castables
  AutorzyL. MANDECKA-KAMIEŃ, K. MAKUCH, A. RAPACZ-KMITA
  ŹródłoRefractories Worldforum. — 2011 [no.] 1, s. 79–84
12
 • [referat, 2005]
 • TytułNiskocementowe betony wysokoglinowe
  AutorzyLucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 1167–1173
13
 • [referat, 2005]
 • TytułNiskocementowe betony wysokoglinowe
  AutorzyLucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH
  ŹródłoV Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 72
14
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułNiskocementowy beton wysokoglinowy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MANDECKA-KAMIEŃ Lucjana
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/66textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399695 A1 ; Opubl. 2013-04-02. — Zgłosz. nr P.399695 z dn. 2012-06-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 7, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399695A1.pdf
15
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułNiskocementowy beton wysokoglinowy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MANDECKA-KAMIEŃ Lucjana
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/66textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417539 A1 ; Opubl. 2016-08-16. — Zgłosz. nr P.417539 z dn. 2012-06-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 17, s. 53. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417539A1.pdf
16
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułNiskocementowy beton wysokoglinowy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/66textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224410 B1 ; Udziel. 2016-06-15 ; Opubl. 2016-12-30. — Zgłosz. nr P.399695 z dn. 2012-06-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224410B1.pdf
17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułNiskocementowy beton wysokoglinowy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/66textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225141 B1 ; Udziel. 2016-09-19 ; Opubl. 2017-02-28. — Zgłosz. nr P.417539 z dn. 2012-06-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225141B1.pdf
18
 • [referat, 2003]
 • TytułOgniotrwałe betony bezcementowe
  AutorzyLucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA, Henryk POMADOWSKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — S. 731–738
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOgniotrwałe betony korundowe
  AutorzyLucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA, Henryk POMADOWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2003 R. 55 nr 3, s. 114–117
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOgniotrwałe betony mullitowe
  AutorzyL. MANDECKA-KAMIEŃ, K. MAKUCH, A. RAPACZ-KMITA
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2010 R. 15 nr 4, s. 217–224
21
22
 • [referat, 2012]
 • TytułOrganobentonity w kompozytach polimerowych
  AutorzyRAPACZ-KMITA A., DUDEK M., GOŁEK Ł., MANDECKA-KAMIEŃ L., WODNICKA K., Motyka P.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 36
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułPostępy w dziedzinie betonów ogniotrwałych
  AutorzyLucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI
  ŹródłoCeramika Materiały Ogniotrwałe. — 2000 R. 52 nr 4, s. 131–133
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPrzemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce – sytuacja obecna i perspektywy
  AutorzyAndrzej KIELSKI, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2005 R. 57 nr 4, s. 156–159. — tekst: http://www.ptcer.pl/mccm/pl/archiwum
25
 • [referat, 2001]
 • TytułRola składu ziarnowego osnowy w betonach ogniotrwałych
  AutorzyL. MANDECKA-KAMIEŃ, A. KIELSKI, K. WODNICKA, H. POMADOWSKI
  ŹródłoIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 97